İktibas’ın Aralık sayısı çıktı

İktibas’ın Aralık sayısı çıktı

İktibas’ın 516. sayısı “Laisizmin Kalesi Fransa’nın, Türkiye’den 28 Şubat İthali” manşeti ile çıktı. Derginin Yorum sayfalarında, bugün başta Fransa olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde, entegrasyon adı altında, Müslümanlara şeytani bir projenin dayatılmakta olduğu vurgulanıyor.

İktibas 516. sayısı ile yeniden okurlarına merhaba derken, bu yeni sayıda, Fransa, Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde bir süredir yürütülmekte olan ‘ulusal sınırlar içerisinde yerel bir İslam üretme’ çabalarına dikkat çekiliyor. Özellikle Almanya’da ve Fransa’da Müslümanlara yönelik sürdürülmekte olan asimilasyon ve entegrasyon politikalarının ‘şeytani politikalar’ olduğuna dikkat çekilirken, bunların, Türkiye’de İslam’a ve Müslümanlara karşı 1923-50 arası ve 28 Şubat dönemi uygulamalarına benzerliğine vurgu yapılıyor. Yorum sayfalarında ayrıca, bugün Türkiye’nin yaşamakta olduğu son ekonomik krizin asıl nedenine ilişkin de bir değerlendirmede bulunuluyor.

Derginin bu ay kavram bölümü ise “Güzel Söz” başlığını taşıyor. Kur’an’ın müminleri “söz”ü dinleyip “onun en güzeline uyanlar” olarak tanımladığı hatırlatılan yazıda, bu ayetin yorumuna yer veriliyor. “Ahsen” olan da Kur’an’dır, “Söz” de, “en güzel” de Kur’an’a işaret etmektedir vurgusu yapılırken, bir söze güzel diyebilmek için bu sözün “iman ve salih amel doğurması, Allah’a çağırıcı olması” gerektiğinin de altı çiziliyor.

Dergide Atasoy Müftüoğlu, Şükrü Hüseyinoğlu, Mustafa Bozacıoğlu, Hüseyin Alan, Yakup Döğer,  Murat Kurtuldu ile, Sanat-Edebiyat sayfalarında İbrahim Eryiğit, Cevat Akkanat ve Mehmet Akif Coşkun yazılarıyla katkı veren diğer isimler.

2021 yılının son sayısı olan derginin son sayfaları ise bu yılın Fihrist’ine ayrılmış. Bu yılın yayınlanmış sayılarında yer alan tüm yazıların sayı ve sayfa numaraları ile kaydedildiği fihrist, istenen yazıya anında ulaşma imkanı veriyor.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *