Türk parasını koruma kanunu tebliğinde kritik değişiklikler

Türk parasını koruma kanunu tebliğinde kritik değişiklikler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaparak, 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarı altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğunu kaldırdı. Tebliğin “yetki” başlıklı 30. maddesinde yapılan düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bu konuda “mücbir sebep ve zorunlu halleri değerlendirerek” işlem limitlerini belirleme yetkisi verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler olan Döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarı altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı. Açıklamada, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinin “20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için” şeklinde değiştirilmiştir.” ifadesi yer aldı.

12 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre döviz büroları, müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap veya deftere kayıt etmek zorundaydı.

İşlem limitlerini belirleme yetkisi

Tebliğin “yetki” başlıklı 30. maddesinde yapılan düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bu konuda “mücbir sebep ve zorunlu halleri değerlendirerek” işlem limitlerini belirleme yetkisi verildi.

Tebliğin önceki halinde bu madde şu şekildeydi:

“Bakanlık bu Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.”

Değişiklik sonrasında ilgili madde şöyle oldu:

“Bakanlık bu Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, işlem limitlerini belirlemeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Tebliğle ayrıca, hisse devirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı iznine tabi olan tebliğ kapsamındaki yetkili müesseselerin hisse devirlerinde ödenecek ücretlerin belgelenmesi uygulamasında müessesenin “mevcut ortaklarına” tanınan istisna kaldırıldı.

(Bloomberg)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *