Gül: 84 milyon vatandaşın şerefi, onuru, itibarı devlete emanettir’

Gül: 84 milyon vatandaşın şerefi, onuru, itibarı devlete emanettir’

Adalet Bakanlığınca, JW Marriott Otel’de düzenlenen, Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu başladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “84 milyon vatandaşımızın dünya görüşü, yaşam tarzı, mezhebi, meşrebi, etnik kimliği ne olursa olsun şerefi, onuru, itibarı devlete emanettir.” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığınca JW Marriott Otel’de düzenlenen “Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu”nun açılış programına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, akademisyenler ve yargı mensupları katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, masumiyet karinesi ve diğer temel hak ve özgürlüklerin kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Arslan,  “Masumiyet karinesine müdahale, yargı bağımsızlığını da zedelemektedir. Hepimize düşen, hüküm verirken giydiğimiz cübbelerin mehabetine, vakarına uygun şekilde davranmaktır. Aynı şekilde yasama ve yürütme mensuplarının da yargıyı etkilemeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik söz tutum ve davranışlardan uzak durması gerekir” dedi.

Daha sonra söz alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise sosyal medyanın risk alanı olduğunu belirterek, “Henüz soruşturma aşamasına dahi geçilmemiş vakalarda bile sosyal medyada bazı kişilerin suçlu olarak ilan edildikleri, şeref ve haysiyetlerinin zedelendiği birçok örnek yaşanmaktadır. Böyle durumlarda hukuk sistemi masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının etkin şekilde koruyabilmelidir.” şeklinde konuştu.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de devletin suçla mücadelesinin suç isnadıyla başlayıp hükümle son bulduğunu belirterek, masumiyet karinesinin adil yargılanma hakkının temelini oluşturduğunu vurguladı. Türk hukukundaki masumiyet karinesi uygulamalarından bahseden Yiğit, özellikle internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması masumiyet karinesinin korunmasını günümüzde çok daha önemli hale getirdiğini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise hakimin, kimin suçlu olup olmadığını anlaması için denk iddia makamı ve savunmanın fikirlerini çatıştırarak sonuca varması gerektiğini kaydederek, gerçeğe ulaşmanın vazgeçilmez yolunun masumiyet karinesi olduğunu vurguladı. Feyzioğlu, yargılamada iddia makamının savunma makamına karşı kapalı tutum sergilemesi halinde ise suçsuzluk karinesinin Anayasa’da süslü bir cümle olarak kalacağını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuşmasında, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında ele alınacak temel konunun “insan onuru” olduğunu söyledi. “Bu sempozyumda muradımız, insanı insan yapan onuru ve itibar hakkını güçlendirme irademizi en üst seviyede ortaya koymaktır. Nitekim bizim siyaset ve hukuk anlayışımızın temelinde şu anlayış yatmaktadır; devletin temelinde adalet, adaletin temelinde ise insan vardır.” diyen Gül, insan için bütün hakların üzerinde yaşam hakkı bulunduğunu, bu hakkında sadece nefes alıp vermekten ibaret olmadığını belirtti.

Gül, “İnsan için yaşamak hakkını anlamlı kılan insan onuruna saygının mütemadiyen korunmasıdır. Doğuştan gelen hak ve özgürlüklerin tanınmasıdır. İnsanın istediği gibi inanması, inandığı gibi yaşayabilmesidir. Hukukun işlevi, bütün bu hakları koruması, en asli görevidir. Bizim için de siyaseti anlamlı kılan, insanı hak ve özgürlükleriyle yaşatmaktır.” diye konuştu.

Türkiye’nin hukuk ve demokrasi tarihindeki kazanımlarının kolay elde edilmediğini aktaran Gül, “unutulan zulmün tekrar edeceğini” savundu.

Kimsenin kimseye çamur atma özgürlüğü bulunmadığını dile getiren Gül, “84 milyon vatandaşımızın dünya görüşü, yaşam tarzı, mezhebi, meşrebi, etnik kimliği ne olursa olsun şerefi, onuru, itibarı devlete emanettir. İnsanın lekelenmeme hakkı da bütün insanlığın hakkıdır.” dedi.

Reform iradesini sürdüreceklerini kaydeden Gül, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının da kapsamını genişletme hedeflerinin bulunduğunu aktardı. Gül, “Soyut ve temelsiz suçlamalarla, hiç kimse bırakın dava açılmasını, herhangi bir soruşturma işlemine muhatabı bile olmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek

Masumiyet Karinesi, Lekelenmeme Hakkı, Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkının Temel Hak ve Hürriyetlere Yansımaları, Lekelenmeme Hakkı Kapsamında Soruşturmanın Gizliliği, Lekelenmeme Hakkı Kapsamında Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Ceza Muhakemesi Kanununda Yeni Düzenlemeler başlığı ile sunulacak 5 bağımsız oturumda 14 konu ele alınacak. Sempozyum 9 Kasım’da sona erecek.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *