Bakanlık, hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap yayımladı

Bakanlık, hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap yayımladı

Adalet Bakanlığı, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki hukuk uygulamalarının ele alındığı 3 kitap yayımladı.

Eserlerden ilki, uzun yıllar tıpkı-basımının ardından 75 yıl sonra yeniden düzenlenme ve tasarımla basıldı. Bir diğer eser ise dönemsel makalelerin tematik olarak derlenmesi yoluyla oluştu. Üçüncü eser de iki hukuk mektebi öğrencisinin kendi ders notlarından kitaplaştırdıkları eserin 136 yıl sonra günümüz Türkçesi’ne aktarılması yoluyla yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca titizlikle yapılan çalışmalar sonunda hazırlanan, Osmanlıdan günümüze hukuk düşüncesinin adım adım izlerini süren 3 eser hukuk tarihine ışık tutuyor.

Ord. Prof. Dr. Ebul’ula Mardin’in ‘Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa’, farklı Osmanlı hukukçularının metinlerinin bir araya getirildiği ‘Osmanlı Hukukçuları Gözünden Tabiiyet Hukuku’ ve Yanyalı Ali Rıza ve Vasilaki Orfanidis’in ders notlarından oluşan  ‘Mizan-ı Ceza’nın İlk Kısmı: Hikmet-i Ceza – Ceza Hukuku Felsefesi’ kitapları yayımlandı.

1945 YILINDAN BU YANA İLK DEFA YENİ BİR EDİSYON

Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarının önemli hukukçularından Ord. Prof. Dr. Ebul’ula Mardin’in 1945 yılında yayınlanan ‘Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa’ adlı eseri uzun yıllar tıpkıbasım olarak yayımlandıktan sonra, yeni bir tasarım ve düzenleme ile yayımlandı. Kitap, Cevdet Paşa hakkında yazılmış başta gelen eserlerdendir.

OSMANLI HUKUKÇULARI GÖZÜNDEN TABİİYET HUKUKU

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Kılınç’ın editörlüğünde ‘Osmanlı Hukukçuları Gözünden Tabiiyet Hukuku’ kitabı da yayımlandı. Kitapta Osmanlı hukukçuları Nazif Surûri, Örikağasızâde Hasan Sırrı, Yusuf Ziya, Osman Affan, Sarkis Karakoç, Abdurrahman Adil’in makalelerine ve Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin derlemelerine yer verildi. Kitabın her bölümü farklı üniversitelerde çalışan hukuk tarihi araştırma görevlileri tarafından günümüz Türkçesi’ne uyarlandı. Osmanlı’daki tabiiyet (vatandaşlık) hukukuna dair önemli ve verimli tartışmaların bir araya getirildiğikitapta yer alan yazı ve makaleler 1869 tarihli Tabiiyet Kanunu’na dayanan modern hukuk metinleri niteliği taşıyor.

CEZA HUKUKU FELSEFESİ 136 YIL SONRA YENİDEN BASILDI

Osmanlı döneminde 1885’te hukuk mektebinde eğitim alan Osmanlı gençleri Yanyalı Ali Rıza ve Vasilaki Orfanidis’in ders notlarının bulunduğu ‘Mizan-ı Ceza’nın İlk Kısmı: Hikmet-i Ceza’  yayımlandı. Eser 136 yıl sonra Ceza Hukuku Felsefesi üst başlığıyla yayın hayatına kazandırıldı.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *