Özgün İrade 200. sayısı ile yayına bir müddet ara verecek

Özgün İrade 200. sayısı ile yayına bir müddet ara verecek

Cemil Meriç “Dergiler, hür tefekkürün kaleleridir.” demişti. Özgün İrade Dergisi, “hür tefekküre halel getirmeden ve kalesini de koruyarak ve bu kutlu yürüyüşte bir parça ‘parantez açarak’ yayınına bir süre ara veriyor”.

EDİTÖR’DEN

Selâmu’n aleykûm…

Özgün İrade Dergisinin 200. Çabası…

Dergiler, hür tefekkürün kaleleridir.” (Cemil Meriç)

Dergiler, ortaya  çıktıkları ilk günden bu yana modern döneme ait olup çeşitli konulara ilişkin haber, eleştiri, inceleme ve araştırmanın yanı sıra, birçok renkli fotoğraf, resim ve karikatürde yer aldığı mevkutelerdir. Lügatte “derleme, toplama vb.” anlamlara gelir. Haftalık ve aylık olarak çeşitli zamansal periyotlar içerisinde yayımlanırlar.

Bizdeki iz düşüme gelince; Osmanlı basın hayatında ilk çıkan dergi ise, tıp konusu ile ilgili yazılara ve makalelere yer veren Vekayi-i Tıbbiye adlı dergidir. Daha sonraki dönemde Osmanlı basın hayatına ve özellikle de 2. Meşrutiyetle birlikte cumhuriyet dönemi de dâhil, çeşitli düşünsel ve ideolojik formlar –Batıcı; Türkçü, Kürtçü ve İslamcı- çerçevesinde birçok derginin yayımlandığını görmekteyiz.

Dergi günümüz televizyon, radyo, internet, sosyal medya ve gazete gibi interaktif, dijital, sözlü ve yazılı iletişim araçlarının haberleşme, habere erişim ve yazılıp çizilenlerden belli bir süre içerisinde haberdar olma yollarına nazaran, gazete dışında belki de en etkili ve en yaygın iletişim aracı görevini, birtakım maddi-manevi eksikliklere koşut olarak sürdürmektedir. Bu saydığımız iletişim araçlarının, her biri açısından da olsa, çağın teknolojik gerekçelerine ve döneminin ruhunu kavrama, onlardan yararlanma arzusuna binaen oluştuğunu, ortaya sürüldüğünü düşünsek bile, derginin dün itibarıyla, bazı istisnaları da vardı. Bununla birlikte despotik yönetimleri aşabilmek ve o yönetimler altında yaşayan kitlelere belli bir dünya görüşünü, direnişi ve kurtuluş yolunu aktarmak amacına yönelik olarak, görece daha özgür ortamlarla yayına atıldığını ve zorlu yol ve yöntemler kullanma suretiyle muhatap kitleye aktarıldığını, biz en azından Osmanlının son dönemlerinden biliyoruz. Bir de buna İslam dünyasını işgal eden Batılı sömürgeci güçlerin, halklar nezdinde gücünü kırmaya yönelik muhalif düşüncelerin, kendine alan açma çabasını da ekleyebiliriz…

Türkiye gibi bir ülkede, kendini var olan Kemalist rejim karşısında konumlandırmış bulunan birçok ideolojik öbeğin yaptığı üzere; genel anlamda Müslümanlar ve özel anlamda da İslamcılar için dergi,adete bir alan açma faaliyeti ve aracı hükmünde olagelmişti.

İşte, İslami duyarlığı kuşanan ve “tevhid, adalet ve özgürlük” bağlamında İslamcı dünya görüşüne bağlı olarak, 17 yıldır yayın faaliyetinde bulunan dergimiz Özgün İrade Dergisi, 2020 Aralık sayısı ile 200i Sayıya ulaşmış olacak! Tam dile kolay 17 yıl!

Aynı zamanda, dergimiz bazı malum sebeplerden ötürü, elinizde tuttuğunuz ‘bu’ sayı ile 17 yıllık yürüyüşüne bir müddet ara vermiş bulunmaktadır.

Bir derginin, bunca yıl ve emek ve kendi alanında nitelikli bir bilgi birikimi ve kolektif olarak oluşturmaya çalıştığı bilinci miras bırakarak yayınına ara vermiş olması zordu, ama Özgün İrade Dergisi bu zorluğa rağmen, yayınına ara verdi.

Bu kararın; başta okuyucuları, yazarları, yayın yönetmenleri(editör) ve derginin bunca yıldır sahipliğini üstenen yetkililer açısından kolay olmadığı da malumunuzdur.

İnşaallah bu ayrılık çok uzun sürmez ve ilk günkü gibi, kaldığı yerden, daha bir güçlenerek, sahiciliği kuşanarak yeniden yayını başlardı. Temennimiz bu yönde idi. Hayırlısı olsun diyelim…

***

Bu sayımızda, Özgün İrade Dergisinin yayınına ara vermesi münasebetiyle, konu ile ilgili olarak kendi kanaatlerini belirten yazarların yazılarla birlikte, yine değerli kalemlerin, birbirinden güzel ve önemli yazılarına da yer verildi. Bu yazıların ilgiyle okunacağını umarız.

‘Şimdilik’ yayınımıza ara veriyoruz.. Yine, her zaman ve zeminde görüşmek dileğiyle…

Bu vesileyle Allah’a emanet olunuz..

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *