Elektrik şirketlerinin “temsil-ağırlama giderlerine” EPDK’dan savunma

Elektrik şirketlerinin “temsil-ağırlama giderlerine” EPDK’dan savunma

Elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ağırlama giderlerinin elektrik faturalarına yansıtılacağına ilişkin tebliğ tartışmalara neden olunca EPDK’dan açıklama geldi, “Bu giderler, sadece dağıtım şirketleri için değil; tüm sektörler, için yasal altyapısı olan giderlerdir.” denildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), elektrikte 2021-2025 yılları arası “dördüncü tarife” dönemine ilişkin çalışma kapsamında Kasım ayında “elektrik dağıtım” ve “perakende satış” tarifelerine ilişkin tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, Türkiye’de 21 bölgede faaliyet gösteren şehiriçi elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinin, gelecek 5 yılda “işletme” harcamaları kapsamında yapacakları giderlerin tarifeye yansıtılmasına ilişkin ayrıntılar yer aldı. Bunlar arasında yer alan temsil, ağırlama ve ilan giderlerinin de elektrik faturalarına yansıtılacak olması, tüketicinin faturasını kabartacağı nedeniyle basında tartışma konusu oldu.

EPDK’dan açıklama

Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlama giderlerinin dönem net karı ve kurumlar vergisi hesaplamalarındaki mali mevzuata uygun olduğunu belirtti. Açıklamada, “Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir…” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan ve dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğdeki temsil ve ağırlama giderlerine yönelik yanıltıcı yorumlara dair basın açıklamamız aşağıdadır.

Söz konusu giderler dönem net karı ve Kurumlar Vergisi hesaplamalarında da mali mevzuata göre dikkate alınan giderlerdir. Bu giderler; sadece dağıtım şirketleri için değil tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır. Kurumumuz yaptığı düzenleme ile bu giderlere tavan ve limit getirmiştir.

Dolayısıyla mali mevzuatta şirketlerin mali ve düzenleyici hesap planlarında yer alan söz konusu giderler üzerinden kurgulanan görsellerle vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmak gerçekçi ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir.

Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir

Söz konusu giderler, ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma, kesme bağlama, IT, malzeme, genel yönetim giderleri gibi giderlerden farklı değerlendirilmekte, tavana tabi tutulmaktadır. Yani şirketler bu tip giderleri düşürmeye, düşük tutmaya zorlanmaktadır.

İlan giderleri faaliyetle ilişkili resmi ilanlardır, reklam amaçlı ilanları kapsamamaktadır. Bu ölçüde büyük ve her tüketiciye dokunan bir faaliyetle iştigal eden şirketlerin faaliyetlerinin doğal sonucu olarak tüketiciyi bilgilendirmeleri ve ilanlarda bulunmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *