Avrupa’daki Yahudi nüfusun dağılımı

Avrupa’daki Yahudi nüfusun dağılımı

2020 itibarıyla kıtada yaşayan Yahudi nüfusunun yaklaşık 1 milyon 300 bin olduğu, bunun kıta nüfusuna oranının yüzde 0,1’e denk geldiği tahmin ediliyor.

Avrupa’da yaşayan Yahudi nüfusun son 50 yılda yüzde 60 oranında azaldığı ortaya çıktı. Avrupa’daki Yahudi nüfusunun üçte ikisi Fransa, İngiltere ve Almanya’da yaşıyor.

Euronews’un aktardığına göre, Londra merkezli Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan kapsamlı bir çalışma, küresel Yahudi nüfusunun yüzde 9’unun Avrupa’da yaşadığını ortaya koydu. Bu oran bin yıl önceki oranlamaya denk düşüyor. 19 uncu yüzyılda ise dünyadaki Yahudi nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ının Avrupa’da yaşadığı kaydediliyor.

Sovyetler’in yıkılmasından sonra Yahudiler Doğu Blokunu terk etti

Çalışmaya göre bu gerilemenin en önemli sebebi Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya’da yaşayan Yahudilerin bu ülkeleri terk etmesinden kaynaklanıyor.

1880’lerde dünyadaki Yahudi nüfusunun yüzde 88’i Avrupa’da yaşarken, bu oran 1945’de yüzde 35’e, 1970’te yüzde 26’ya ve 2020’de yüzde 9’a geriledi. 1945 ile 2020 arasında en fazla gerilemenin yaşandığı bölge Doğu Avrupa ve Rusya oldu.

Grafikte Avrupa coğrafyasına ait veriler lacivert ile, eski Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan ülkeler kırmızı ile, diğer ülkeler ise mavi ile gösterildi.

Araştırmada 1970-2020 yılları arasında Hollanda’da Yahudi nüfusu değişmezken, İskandinav ülkeleri, İspanya ve Portekiz ile Almanya’da arttığı görüldü.

Türkiye’deki Yahudiler

Araştırmada Türkiye’deki Yahudi nüfusla ilgili bilgiler de derlendi. Buna göre Türkiye’deki 2002 nüfus sayımına göre Yahudi nüfusu 14 bin 600 oldu. Çoğunluğu yaşlanan bir nüfusa işaret eden bu sayı 82 milyon 607 binlik Türkiye nüfusunun yüzde 0,18’ine denk geliyor.

Araştırma raporunda İstanbul’daki Yahudi nüfusun yıllar içinde daha fazla göç ettiği ve nüfus kaybının arttığı belirtiliyor. Buna göre 1939 ile 2020 yılları arasında Türkiye’deki yahudi nüfus yüzde 61,5 oranında azaldı. Raporda bu eğilimin 1970’ten itibaren arttığı görülüyor.

Araştırmadan diğer başlıklar: Evlilik, aile, Yahudi kimliği

Araştırmaya göre 1969 ile 2020 yılları arasında “Sovyetler Birliği’nin kapılarını açmasıyla” 1 milyon 800’den fazla Yahudi Doğu Avrupa’yı terk etmesi sonucu kıtadaki Yahudi nüfus yoğunluğu doğudan batıya kaydı.

Araştırmaya göre halen İsrail doğumlu 70 bin Yahudi kalıcı olarak Avrupa’da ikamet ediyor. İngiltere bu kişilerin yüzde 25’ine ev sahipliği yapıyor. Araştırmaya göre Avrupa’daki Yagudierin büyük çoğunluğu İsrail’e ya da başka bir yere göç etmeyi düşünmüyor.

Avrupa’daki Yahudi ailelerin az bir kısmı beşten fazla çocuk sahibi. Ortodoks Yahudi olarak bilinen bu kesimin en yüksek olduğu ülke yüzde 24 ile Belçika, en düşük olduğu ülke ise yüzde 5 ile Polonya.

Bu iki ülke arasındaki kıyaslamaya bakıldığında bir Yahudi’nin Yahudi olmayan biriyle evlenme oranı Belçika’da yüzde 14 iken, Polonya’da bu oran yüzde 75’in üzerinde.

Yahudi kimliği ve kültürel özelliklerini de değerlendiren rapor, daha önce Yahudi köklerinin farkında olmayan ya da bu konuyla ilgilenmeyenlerin Yahudi kültürüne ve kimliğine olan ilgisinin arttığı tespitinde bulunmuyor.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *