İLEM 2020-2021 dönemi açılış konferansı yapıldı

İLEM 2020-2021 dönemi açılış konferansı yapıldı

İlmi Etüdler Derneğinin (İLEM) 2020-2021 dönemi açılış konferansı, İLEM TV Youtube kanalında çevrim içi olarak yapıldı.

İLEM’in 2020-2021 dönemi açılış konuşmasını yapan İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Erdoğmuş, geleceğin inşasına yönelik faaliyetler yürütmeyi amaçladıklarını belirterek, “Yaptığımız çalışmalarla ülke meselelerinin daha derinlikli ve nitelikli kavranmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bir fikrin inşasında geçmişin birikimi, bugünün iyi analiz edilmesi ve geleceğe dair güçlü bir perspektif sahibi olmak gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Macit ise “Dünya Tarihinin Yapısı ve Yazımına Dair Mukaddime” başlıklı konferansta, “Dünya tarih yazımında 3 etkin unsur var. Yaratıcı, tabiat ve insanı merkeze alarak dünya tarihi yazılmalıdır. Dünya tarihini anlama ve açıklama hususunda bütüncül bir tarih yazımının ilkelerini vurgulamak gerekir.” ifadelerini kullandı.

Müslümanların tarih yazımı anlayışında fetihlerin önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Macit, siyasi ve askeri konuları içeren bir dünya tarihi merakının ise büyük devletler ve imparatorluklar kurulmasıyla başladığını dile getirdi.

Macit, her milletin dünya tarih yazımına dair çeşitli yaklaşımları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Roma imparatorluğu için Hristiyanlığın dünya tarih yazımında, İncil’in ortaya koymuş olduğu yaratılışa dair bölümlerinin bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Hristiyanlık tarih düşüncesinin bu dönemde baskın olduğunu ve kendi kutsal kitaplarına dayanarak şekillendiğini görüyoruz. Özellikle geç Orta Çağ diye ifade ettiğimiz 15 ve 16. yüzyılda tanrı merkezli bir tarih düşüncesi olduğunu ortaya koyabiliriz.”

18’inci yüzyıla kadar Avrupa’daki tarih yazım anlayışıyla Müslümanların anlayışının yaratılışa dayalı olduğunu vurgulayan Macit, şunları kaydetti:

“Ancak modern düşünceyle beraber Avrupa’nın 19 ve 20’nci yüzyılı takip ettiğimizde değişim ve dönüşüm, dünya tarihi yazımı anlayışını da etkiliyor. Buna dayalı olarak yaratılışa dayalı dünya tarihi yazımı biçiminden ilerlemeci, evrime dayalı ve ulus merkezli bir tarih yazımına geçiliyor. Bugün dünya tarih yazımında 3 ana unsuru dikkate almamız gerekiyor. İlki Allah’ın, tabiatın ve insanın merkeze alındığı bir tarihi yazımının gerçekleşmesi, ikincisi insanların, fikirlerin ve malların hareketliliğinin göze alınması, üçüncüsü ise toplumsal yapılan değişiminin dikkatle alınmasıdır.”

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik, İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Macit’in konuşmalarının ardından soruları yanıtlamasıyla sona erdi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *