AYM’nin geri gönderdiği dosya için Ağır Ceza’dan karar

AYM’nin geri gönderdiği dosya için Ağır Ceza’dan karar

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararının ardından Enis Berberoğlu’nun hakkında “yeniden yargılanmasına yer olmadığına” hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin Berberoğlu hakkında verdiği hükmü değerlendirerek karara bağladı.

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmedildi

Mahkeme kararında, 14 Haziran 2017 tarihli kararla hükümlü Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıl hapis cezasına karşı istinaf yoluna gidildiği belirterek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin de 13 Şubat 2018’de mahkemenin kararını kaldırarak, sanığın 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına yönelik karar aldığı hatırlatıldı.

Bu kararın temyizi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Eylül 2018’de hükmü onadığını ve hükümlü Berberoğlu’nun avukatının Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptığını anımsatılan kararda, Anayasa Mahkemesinin de 17 Eylül 2020’de, “hak ihlali” kararı verdiği, kararın bir örneğinin de ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesinin kararlaştırdığı aktarıldı.

“AYM hiçbir şekilde yerindelik denetimi yapamayacaktır” 

Anayasa Mahkemesinin bu kararının gerekçesini de 9 Ekim 2020’de hazırladığı ve mahkemeye gönderdiği belirtilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:

“6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu’nun 50. maddesinde belirtilen yasal düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, Anayasa Mahkemesinin ‘hak ihlali’ talebindeki görevi, mevcut yargılama dosyasındaki ihlali tespit etmek ve daha sonra ihlalin nasıl kaldırılacağı ya da durdurulacağı konusunda mahkemeye yol göstermektir. AYM tarafından başvurucu hakkında seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verilmekle birlikte, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması ve mahkememizce durma kararı verilmesi gerektiğine dair yol gösterme işlemi yapılmıştır.

6216 sayılı yasanın 50 fıkra 1. son cümlesinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere (Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez), AYM’nin ihlal kararının tespitinden sonra hiçbir şekilde yerindelik denetimi yapamayacaktır. Mevcut AYM kararı bu kapsamda incelendiğinde, başvurucu hakkında daha önceden verilmiş olan hak ihlali tespit ettikten sonra, yerindelik denetimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş olduğu karar, mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir. ”

“Taleplere daha önce ‘ret’ kararı verildi”

Sanık avukatları tarafından daha önceden yargılamanın ve infazın durması taleplerinin temyiz aşamasında incelenerek reddedildiği ifade edilen kararda, “Yeniden AYM tarafından bu talepler hakkında yerindelik denetimi oluşturacak şekilde yeniden yargılama kararı ve durma kararı verilmesine ilişkin mahkememize yol gösterme kararı yerindelik denetimi kapsamındadır. Burada yapılacak işlem, AYM’nin hak ihlalini tespit ettikten sonra bu ihlalin yerindelik denetimi olmayacak şekilde ortadan kaldırılmasını sağlamaya ilişkin olmalıdır.” ifadesi kullanıldı.

Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesinin 17 Eylül 2020 tarihli, başvurucu hakkında vermiş olduğu kararda hak ihlali tespitinden sonra, yeniden yargılama yapılmasına ilişkin talebin yerindelik denetimi kapsamında kalması sebebiyle yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına oy birliğiyle karar verdi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *