Özetle: İsrail’i desteklemen ne anlama geliyor?

Özetle: İsrail’i desteklemen ne anlama geliyor?

İsrail’i desteklemen, masum insanların kanlarının akıtılması taraftarı olduğunu ortaya koyar. Zira Siyonist varlık, katliam, kan, baskı, şiddet ve emrivaki üzerine kurulmuştur…

Usame el-Eşkar / Filistin Enformasyon Merkezi

İşgalci İsrail rejimini desteklemen, tamamıyla ideolojik dini söylemlere dayanan ve insan kanıyla elini kirleten Siyonist bir yapıyı doğrulaman anlamına gelir. Böyle bir yapıyı destekleyenlerdensen; kendini laik, solcu, rasyonel, meselelere tarafsız yaklaşan entelektüel veya din işlerinin devlet işlerinden ayrılmasını doğru bulmayan bir dindar olarak tarif etmemelisin.

İsrail’i desteklemen, insanlar arasında din ve ırk gibi türlü türlü ayrımcılıklar yapan bir oluşumun yanında yer alman demektir. Nitekim bu oluşumda, her hangi bir kişi sadece Yahudi olduğu için buranın vatandaşlığına hak kazanıyorken, Yahudilik haricinde diğer dinlere mensup olanlar ise ikinci sınıf insan muamelesine maruz kalıyor.  Burada, dünyanın en ücra köşesinde ikamet etse bile bütün Yahudilere tam vatandaşlık veriliyor.

İsrail’i desteklemen, Arap ülkelerinin işgal edildiği, sömürüldüğü bir dönemde Filistin topraklarını müstemleke ülkesi haline getiren sömürgeci bir varlığı teyit etmen anlamını ifade eder. Çünkü Siyonist varlık, işgalci İngiliz hükumetinin, Balfour Deklarasyonu kapsamında tüm Yahudilere tanıdığı Filistin topraklarını sömürme hakkından yararlanarak ortaya çıkmıştır.

İsrail’i desteklemen, aynı zamanda uluslararası kanunlara aykırı olduğun manasına gelir. Zira devletlerarası imzalanan anlaşmalara göre, ister doğru ister yalan olsun kadim (eski) tarihin, mülkiyet hakkını ispat etmekte kanıt olarak kullanılması kabul edilmez. Aksi takdirde İngiltere çıkar, üzerinde güneş batmayan imparatorluk hakkı talebinde bulunurdu. Keza biz de, Portekiz ve İspanya üzerinde hak talep edelim, zira buralar İslam’ın fetih kültürünün son halkası olan Endülüs topraklarıdır. Bu bağlamda Japonya Çin’i, Almanya da Fransa’yı geri alsın… Bu mantıkla hareket edildiğinde gör bakalım dünyada nasıl bir kaos ve kargaşa hüküm sürer. Sonuç olarak İsrail de, bilinmeyen ve hatırlanmayan bir maziye istinaden Filistin toprakları üzerinde egemenliğini ilan edemez.

İsrail’i desteklemen, eş zamanlı olarak bağımsız devlet anlayışına inanmadığını gözler önüne serer. Resmi kanunlarına göre Siyonist yapının sınırları yoktur. Dolayısıyla büyük Yahudi devletini inşa etme imkânı bulduğu anda Siyonist oluşum,  istediği anda dilediği “tarihi” ülkeyi işgal ederek kontrolü altına alabilecektir. Bu doğrultuda Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, Irak, Sudan, Yemen ve Etiyopya ülkeleri her zaman için Siyonist güçlerin dini ilhak projesi kapsamında tehdit altında kalacaktır.

İsrail’i desteklemen,  insanlıktan nasibini almadığın ve insan haklarıyla hiçbir ilgin olmadığı anlamına gelir. Nitekim söz konusu yapı, sivil insanlara yönelik işlediği insanlık dışı suçlar nedeniyle birçok defa uluslararası toplum tarafından kınanmakla birlikte insan haklarına karşı en çok ihlal yapan ülkelerin en tepesinde yer alıyor.  Şunu unutma ki; ailelerinin sürgüne gönderildiği, vatan topraklarına dönemeyen 6 milyona yakın Filistinli mülteci bulunuyor ve bunun tek sebebi Siyonizmdir.

İsrail’i desteklemen, masum insanların kanlarının akıtılması taraftarı olduğunu ortaya koyar. Zira Siyonist varlık, katliam, kan, baskı, şiddet ve emrivaki üzerine kurulmuştur, hakkında belgelenmiş yüzlerce toplu katliam, soykırım suçu bulunuyor. Daha fazlasını ister misin?

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *