Anayasa Mahkemesi CHP’nin itirazını reddetti

Anayasa Mahkemesi CHP’nin itirazını reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin, “Sağlık Bakanlığının yurt dışı teşkilatının oluşturulması ve bakanlığın yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkili kılınmasına” ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarının iptali için açtığı davayı reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin, “Sağlık Bakanlığının yurt dışı teşkilatının oluşturulması ve bakanlığın yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkili kılınmasına” ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarının iptali için açtığı davayı reddetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, CHP, 12 Eylül 2019 tarihli ve 46 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni mahkemeye taşıdı.

“Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışı teşkilatının oluşturulması ve bakanlığın yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkili kılınmasına” ilişkin kararnamenin Anayasa’ya aykırı olduğu savunulan başvuruda, Anayasa’da, bakanlıkların sadece merkez ve taşra teşkilatlarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmasından söz edildiği, yurt dışı teşkilatına yer verilmediği kaydedildi.

Başvuruda, söz konusu Kararnamenin ilgili kurallarının iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istendi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, kararnamenin içeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmederek, oy çokluğuyla iptal talebinin reddine karar verdi.

Kararın gerekçesinde, Anayasa’nın 106. maddesinin 11. fıkrası uyarınca “yürütülen hizmetin niteliği de dikkate alınarak” bir bakanlıkta yurt dışı teşkilatının oluşturulmasına ihtiyaç bulunup bulunmadığını belirlemenin cumhurbaşkanının takdir alanında olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanının, Anayasa’nın kendisine tanıdığı takdir yetkisini kullanarak dava konusu kural uyarınca bakanlık için yurt dışı teşkilatı oluşturmasında aykırı bir yön bulunmadığı vurgulanan gerekçede, Anayasa’nın 106. maddesinde, bakanlıkların yurt dışı teşkilatı kurması yetkisinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne tanındığı, bu asli yetkinin, başka bir idari işleme bırakılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

AYM, söz konusu kararnamede yer alan “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) burs verebilmesini öngören” kuralın iptali talebini de reddetti.

TÜSEB’in, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş bir kamu tüzel kişiliği olduğu hatırlatılan kararda, Anayasa’nın 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Kararname ile kurulan bu kurumun görev ve yetkileriyle ilgili düzenlemelerin de Kararname ile yapılmasının mümkün olduğu bildirildi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *