SETA’dan Türk medyasında kadın cinayetleri raporu

SETA’dan Türk medyasında kadın cinayetleri raporu

Raporda, “Kullanılan haber dili toplumu korku ve infiale sürüklemek, saldırıya uğrayan kadınların kişisel haklarını çiğnemek ya da cinayet haberini toplumun sıradanlaştırarak algılayacağı şekilde sunmak gibi zafiyetlere neden olabilmektedir.” denildi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfından (SETA)  yapılan açıklamada, Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörlüğünden Kevser Hülya Akdemir tarafından hazırlanan raporun Türk medyasında kadın cinayetlerinin ele alınış biçimini uluslararası kriterlere göre değerlendirmek ve daha sağlıklı bir toplumsal algının örülmesi için dikkat edilmesi gereken hususları belirlemek amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

İlk olarak kadın cinayetlerinin medyaya yansıma şekilleri üzerine uyulması gereken uluslararası yayın ilkelerine yer verilen raporda, 2018’de gerçekleşen ve Türk medyasında yer alan ve çok konuşulan kadın cinayetleri haberleri derlenerek içerik ve sosyal medya analizine tabi tutuldu.

İnceleme en çok takipçi ve okuyucuya ulaştığı düşünülen ana akım medya organlarını içine alacak şekilde gerçekleştirildi.

Raporda, kadın cinayetlerinin çözümünde asıl olanın toplumun meseleye olan bakış açısını doğru inşa edebilmek olduğu belirtilerek bu konuda medyaya önemli görev ve sorumluluklar düştüğü aktarıldı.

Rapora göre hem karar mercilerinin düşüncelerinin hem de kamu algısının şekillenmesinde en önemli etken olan medyanın konuyu doğru şekilde ele alması ve uygun bir haber dili geliştirerek sunması gerektiği ifade edilerek, medyanın görev ve sorumluluklarına dikkat çekildi.

Kadın cinayetleri konusunda medya organlarının kimi zaman fazla okunma ve tıklanma sayılarına ulaşmak için bilinçli bir şekilde kimi zaman ise farkında olmadan hatalı bir haber dili kullanıldığına işaret edilen raporda şunlar kaydedildi:

“Kullanılan haber dili toplumu korku ve infiale sürüklemek, saldırıya uğrayan kadınların kişisel haklarını çiğnemek ya da cinayet haberini toplumun sıradanlaştırarak algılayacağı şekilde sunmak gibi zafiyetlere neden olabilmektedir. Bu nedenle medyanın kadın cinayetlerini aktarırken özenli olması gerekmektedir. Medyada şiddet gösterimi hakkında yapılan çalışmalar toplumda kadınlara yönelik şiddetin yaygınlaşmasında bu konuda yayımlanan haberlerin hatalı aktarımının etkili olduğunu söylemektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda kadın cinayetleri aktarılırken doğru bir dil kullanılmasının ve belirli kriterlere göre hareket edilmesinin gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır. Bu noktada medya organlarının kadın cinayeti haberlerini sunarken dikkat etmesi gereken noktaların belirlenmesi ve bu kriterler çerçevesinde bir haber dilinin kullanılması faydalı olacaktır.”

Raporun amacının incelenen gazetelerin konuyla ilgili eksikliklerini göstermek olmadığı belirtilen açıklamada, kriterlere göre ortaklık gösteren zafiyet alanlarının giderilmesi için yapılması gerekenlerin tartışıldığı bildirildi. Ayrıca Raporun sonuç bölümünde gazetelere, kamuya ve sektöre çeşitli öneriler sunuldu.

Türk Medyasında Kadın Cinayetleri başlıklı raporun tam metnine SETA’nın web adresinden ulaşabileceği kaydedildi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *