Merkez Bankasında değişim devam ediyor

Merkez Bankasında değişim devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Disiplin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere göre, yönetmelikte geçen ve daha önce ”Genel Müdürlükler ile İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi” şeklinde tanımlanan ”birim” ifadesinin karşılığı, ”Genel Müdürlükler” olarak belirlendi.

Aynı şekilde, tanımlar bölümünde ”personele aylık dışında yapılan ödeme” ifadesinin karşılığı değiştirilerek ”ödenek” yerine ”pozisyon tazminatı” kullanıldı. Bu doğrultuda yönetmelikte geçen ”ödenek” ifadeleri de ”pozisyon tazminatı” olarak değiştirildi.

Yönetmelikte disiplin kurulunun oluşumu ve çalışma usulü bölümünde yer alan maddede, ”Baş Hukuk Müşaviri ve Hukuk İşleri Genel Müdürü” ibaresi ”Hukuk Genel Müdürü”, ”Personel Yönetimi Müdürü” ibaresi de ”disiplin işleriyle görevli müdür” şeklinde yeniden düzenlendi.

Böylece ilgili madde, yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

”Disiplin Kurulu, yönetmelikte öngörülen disiplin cezaları ile disiplin cezalarına itiraz hallerinde, bu itirazı görüşmek üzere personel işleriyle görevli başkan yardımcısının, bulunmaması halinde başkan tarafından görevlendirilecek diğer bir başkan yardımcısının başkanlığında, hukuk genel müdürü veya yerine görevlendirilecek bir hukuk müşaviri, insan kaynakları genel müdürü, insan kaynakları genel müdür yardımcısı veya disiplin işleriyle görevli müdür ve yönetim komitesinin üç yıl için belirleyeceği üç üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Yönetim komitesince belirlenen disiplin kurulu üyeleri görev süreleri dolduktan sonra yeniden görevlendirilebilir.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *