‘Türkiye’nin Gençleri İleri Analizler’ araştırmasının sonuçları açıklandı

‘Türkiye’nin Gençleri İleri Analizler’ araştırmasının sonuçları açıklandı

Türkiye Gençlik STK’ları Platformunca gençlik çalışmaları kapsamında hazırlanan “Türkiye’nin Gençleri İleri Analizler” araştırmasının sonuçları düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformunca (TGSP) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, toplantıda yaptığı konuşmada, platformun, gençlik alanında faaliyet gösteren ve kendisini geliştirmek isteyen STK’ların bir araya gelerek oluşturdukları bir çatı kuruluş olduğunu söyledi.

Türkiye’de toplumu nitelikli hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Terzi, üye buluşmaları ve ortak projeler yaptıklarını, örnek uygulamalar gösterdiklerini, rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme çalışması ile STK’ların kurumsal kapasitelerini artıracak faaliyetler yaptıklarını anlattı.

“Türkiye’nin Gençleri” araştırmasını 2018’de yaptıklarını anımsatarak, bunun yeterli olmadığı düşüncesinden hareketle araştırmayı daha da geliştirmek amacıyla ileri analizini yaptıklarını dile getiren Terzi, “İleri analizle politika yapıcılara ve karar vericilere gençlerle ilgili bir çalışma hazırladık. ‘Gençlik nedir?’ diye baksınlar ona göre karar versinler.” dedi.

“Gençlerin odağında teknolojinin olduğunu görüyoruz”

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da 2018 yılında yapılan Türkiye’nin Gençleri Araştırması’yla 8 bin gençle yüz yüze görüşme yöntemiyle gençleri anlamaya yönelik akademik bir anket çalışması yapıldığını ve sonuçlarının açıklandığını anımsattı.

Bu değerli bilgi seti üzerinde akademisyenler ve STK’larla bir dizi çalıştay düzenlediklerini aktaran Erdoğan, bu çalıştayların sonunda da 12 konuda akademik makale üretildiğini ve editörlüğünü TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç’in yaptığı “Türkiye’nin Gençleri İleri Analiz Araştırmaları” kitabının meydana geldiğini anlattı.

Gençlik alanında çalışması olan kişi, kurum ve kuruluşların bu çalışmadan istifade etmesini istediklerini dile getiren Erdoğan, “TGSP olarak platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırmaya yönelik bir çalışma. Faaliyet alanımız olan gençlerle ilgili ayakları yere basan sağlam verilerle kanaat ve bilgi sahibi olmak. Bu çalışmanın başka sahalarda benzer çalışmalara da örnek olmasını istiyoruz. Akademik makalelerle toplumun meselelerine ışık tutacak çözümler üretilebilsin istiyoruz.” diye konuştu.

Üniversitelere ve akademisyenlere, topluma ışık tutacak ve meselelerine çözüm sağlayacak çalışmalar yapmaları çağrısı yapan Erdoğan, ileri analiz çalışmalarından çıkan sonuçların gençlik alanında çalışma yapan kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına yön vermesi temennisinde bulundu.

Bilal Erdoğan, araştırmaya ilişkin, “Bu çalışmadan bugün teknolojinin merkezinde gençlerin olduğunu, gençlerin odağında da teknolojinin olduğunu görüyoruz. Bu alanda çalışma yapan herkesin bir şekilde teknolojiyi gündemlerine alması lazım. Muhakkak teknolojinin, toplumu nasıl dönüştürmekte olduğunu görmek, nasıl daha ileride dinamikler ortaya koyacağını görmek ve buna vukufiyet geliştirmek gerekiyor. Bu hem toplumumuzun, ülkemizin ve milletimizin hem de dünyanın geleceği için önemli.” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, 2 yılda bir bu çalışmayı tekrarlamayı ve gençlikteki trendleri izlenir hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

'Türkiye'nin Gençleri İleri Analizler' araştırmasının sonuçları açıklandı

“Gençler yetişkinlere göre daha umutlu”

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç ise gençlerin profilini ortaya koymak amacıyla 30’a yakın ilde 18-30 yaş arası 8 bin gençle yüz yüze görüşme yöntemiyle yaklaşık 40 sorudan olaşan anket çalışmasının ardından çıkan verileri kullanabilmek için 13 akademisyenin destek verdiği bir ileri analiz çalışması yaptıklarını anlattı.

Özdinç, çalışmada “Genç Nüfusun Mutluluğunu Etkileyen Faktörler”, “Gençlerin Gelecek Beklentileri”, “Siyasal Kimlikler, Din ve Değerler”, “Genç Nüfus Dindarlığı”, “Gençlerin Dünyasında Eğitimin Etkisi ve Değeri”, “Gençlerin İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, “Gençlerin Aile Yapıları”, “Gençlerin STK Katılımları Önündeki Engeller ve STK’lardan Beklentileri”, “Gençlerin Sigara, Alkol ve Madde Kullanımları”, “Sosyal Medya Dijitalleşme ve Gençlik”, Gençlerin İlgi ve Faaliyetleri” ve “Dijitalleşme ve Gençlerde Kendini İfade Etme” konularının ele alındığını ve “Türkiye’nin Gençleri İleri Analiz Araştırmaları” kitabında derlendiğini kaydetti.

Ahmet Özdinç, çalışmanın sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Mutluluğu etkileyen en önemli faktör, gelecekle ilgili umutlardır. Gençler paraya ve zenginliğe verdikleri önem nispetinde daha az mutlu oluyor. Buna karşı din ve inanca verilen önem arttığında da mutlululuk seviyelerinin olumlu yönde seyrettiği tespit edildi. Çalışmada, gençlerin yetişkinlere göre daha umutlu olduğu görülmektedir. Gençlerin idealleri uğruna mücadele etmeye verdikleri değer arttıkça gelecek beklentileri daha umutlu olma eğilimine girmektedir. Siyasal kimlik kategorileri ve değerler arasındaki ilişki kimlik tercihleri bağlamında bağımsız ortak bir kültüre işaret ediyor. Birçok siyasi kimlik ve tercih var ama gençler 3 temelde ortaklaşıyor; Atatürkçülük, Milliyetçilik ve dine önem verilmesi. Gençlerin kimlik tercihlerinde annelerinin eğitiminin önem kazandığı ortaya çıkmıştır. Gençlerimiz farklılığa bakış açısı noktasında dışlayıcı bir tavra sahip. Araştırmada, Türkiye’de eğitimin dindarlık derecesi üzerinde zannedildiği kadar etkili olmadığı ortaya çıktı. Gençler sınavlara iyi hazırlanmak ve üniversiteye girmek için eğitim alıyorlar. Artan eğitim düzeyi gençlerde daha fazla umut vermesi ve gelecek beklentilerini olumlu yönde etkilemeleri beklenirken, bu yönde bir etkinin olmadığı ortaya çıktı. Gençlerin iş hayatında tatmin olma olasılığını artıran unsurlar ise gelecek beklentisindeki iyileşme, toplumda itibar görme düzeyindeki artış, aldığı eğitimden, aile hayatından mevcut hayat standardında ve sosyal hayatından tatmin olma seviyesindeki artış olarak sıralanıyor.”

Çalışmada, gençlerin STK’ları hayırseverlik kurumu olarak gördüğü, kendini gerçekleştireceği bir alan olarak görmediği sonucuna ulaştıklarını aktaran Özdinç, gençlerin sorunlarını kolektif değil, bireysel bir şekilde çözmeyi arzu ettiklerini söyledi.

“Gençler kendilerini ifade edebilecekleri ortamlara ihtiyaç duyuyor”

Özdinç, çalışmanın sonucuna ilişkin, “Gençler, kendilerini gerçekçi bir şekilde ifade edebilecekleri, gerçek bir gruba ait hissedebilecekleri, gerçek bir yaşanmışlık serüveni bulabilecekleri, kabul görebilecekleri, gerçek bir dokunuş, sevgi, saygı ilişkisi geliştirebilecekleri ortamlara ihtiyaç duymaktalar. Bunu aile, sivil toplum ve devlet, gençlerle birlikte gençlerin merkezinde olduğu çözümlerle yapacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Terzi ve Özdinç, katılımcıların sorularını yanıtladığı toplantıda, “Türkiye’nin Gençleri İleri Analiz Araştırmaları” kitabının tanıtımı da yapıldı. Kitabın hazırlanmasına katkı sağlayan akademisyenler ve TGSP yönetim kurulu üyelerinin aile fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *