İslam Ailesi ve Ailede Deprem

İslam Ailesi ve Ailede Deprem

Aile ve toplum depreminde, bir nesil gidiyor, uhrevi evler yıkılıyor. Aile ve toplum depremlerinin acısı, şiddeti, zâyiatı hem dünyada hem de ukbada çok daha fazladır…

İslam Ailesi ve Ailede Deprem

Ahmet Akçael / Konya Yenigün

Küresel depremin en büyük şiddeti 7 küsür olarak ölçülebildiği kaydedilmektedir deprem uzmanlarınca ve yer bilimlerince ise, Ailede depremin şiddeti henüz ölçülemiyor. Küresel depremlerde evler, binalar yıkılıyor belli ölçüde canlar gidiyor. Mesela 1939 Erzincan depreminde kırk bine yakın canımız gitmiştir.

Aile ve toplum depreminde ise, bir nesil gidiyor, uhrevi evler yıkılıyor. Aile ve toplum depremlerinin acısı, şiddeti, zâyiatı hem dünyada hem de ukbada çok daha fazladır.

Küresel depremler için önlemler alınıyor yeterli yetersiz… plan, proje, yer seçimi, zemin etüdü, kaliteli inşaatdenetimi ve evlerde binalarda tedbirler gibi…

Aile ve toplumsal depremler için ciddi hiçbir adım atılmıyor… ne aile ferdleri ne de sorumlular bu konuda maalesef duyarsız…

Küresel depremlerden sonra televizyonlarda, yazılı basında, radyolarda günlerce programlar yapılıyor, ilim adamları, yer bilimcileri, deprem uzmanları, basın çalışanları vs. tartışıp duruyorlar. Ancak çok daha şiddetli, çok daha zâyiat verici yıkımı tâ ebedi aleme kadar uzanan aile ve sosyal depremlerle ilgili hiçbir ciddi programı izleyemezsiniz.

Küresel depremlerin sebepleri bilimsel olarak bir bir açıklanıyor amma ailede ve sosyal yapıdaki depremlerin sebeplerini ise neredeyse hiç ele alınmıyor.

Önce İslam ailesinin kuruluşu ve kurulıuş adresini tesbit etmek gerekmektedir.

Kuruluşun ilk safhasında ise, Allah’ın emri peygamberin kavliyle başlanıyorsa sonra aile temelinin atılmasına geçiliyor.

Bir soru: Kimin temeli atılıyor?

1- Ahsen-i takvim üzere yaratılan insanın temeli atılıyor. Zira iki gönlün birleşmesinden zuhur edecek olan nesillerin temeli atılmış oluyor bu sebeple kutsal bir merasimdir. (nişan, düğün, nikah) -Tin Suresi: 4-

2- Rabbani boya ile boyanan varlığın temeli atılıyor. -Bakara: 138-

3- Nefha-i ilahî ile hayat verilen, canlanan varlığın temeli atılıyor. -Sâd: 72-

4- Mektubat-ı rabbani( rabbani mektuplar mecmuası) olarak kainata ilan edilen insanın temeli atılıyor.

5- Esma-i Hüsnanın (Allah’ın 99 isminin) tecelligâhı olan varlığın temeli atılıyor…

6- En mükerrem yaratılan insanın temeli atılıyor. -İsra: 70-

7- Yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak ilan edilenin temeli atılıyor. -Bakara: 30-

8- En hayırlı ümmetten olacak insanın temeli atılıyor. -Âl-ilmran: 110-

9- Nikah hediyesi (takısı) muhabbet ve merhameti olan insanın temeli. -Rum: 21-

Ve İslam Ailesi

İslam ailesinde ana:

Makamı itibariyle : muazzezdir
Fıtratı itibariyle : iffetlidir
Vazifesi itibariyle: mürebbiyetlidir

Ana, Allah’ın Rabb isminin tecelliğahıdır… Bu tecelliden dolayı ana:
1-yavrusunun dokuz ay karnında taşır binbir güçlüklerle
2-yavrusunu büyütür besler.
3-yavrusunun acılarla, sancılarıyla dünyaya getirir.
4-yavrusuna edebi, hayayı aşılar. Bu aşı ile ana dilini öğretir.
5-yavrsunu merhamet kanatlarının altına alır.
6-yavrusunu vahyl ikliminde yoğurur, şekillendirir.
7-yavrusuna Allah’a hakiki kul, peygamberine hakiki ümmet, ana babasına muti evlad, vatanına asker olma, can feda etme şuurunu aşılar.

Ana:
Peygemberleri, Nebileri, Rasulleri doğuran odur.
Velileri, mürşidleri, müctehditleri, doğuran odur.
Şahları, sultanları, halifeleri doğuran odur.
Cengaverleri, mücahidleri, şehidleri gazileri doğuran odur.
Cihad ordusunu kuran odur.

İslam anasının;
İffet örneği mariya değil, Hz. Meryemdir.
Cinsinin fetanet ufku margrit değil, Hz. Aişe(R.A)’dır.
İnfak abidesi Hz. Hatice’dir.
Zeraf, nezaket, şeref ve haya örneği kapak kızı değil Hz. Fatımatüzzehra’dır.
Allah yoluna can fedada numunesi pkklı süfli mahluk, canlı bomba yaratık değil, Hz. Sümeyye’dir.
Kahramanlıkta örneği Nene Hatun, Kara Fatma’dır.
İslam inkılabında böyle olan anaların cennet ayaklarının altındadır.

İslam inkılabında erkek(baba):
Ailede kalkandır, şemsiyedir.
Ailede, koruyucu, kollayıcı güçtür.
Ailede, aile ferlerinin noksanlarının telafi vazifelidir.
Ailede rezzakı aleminin tecellisine mazhar olduğu için rızık teminiyle görevlidir.
Ailede, settarı hudanın tecellisi onun üzerinde olduğu için aile fertlerinin önce kusurlarını örter sonra Kuran ve sünnete göre kusurlarını giderir…
Ailesi için harcadığının sadaka olduğunun farkında ve şuurundadır.

İSLAM AİLESİNDE KORUYUCU HEKİMLİK SECDEDİR.

Secdesiz evin zahiren idaresi ana-babanın enlerindedir, batınen iblisin (secdesizliğin simgesinin) elindedir. Bu hususta Rabbani talimat önce Allah Rasulune, dolayısıyla da ümmetinedir- Tâhâ:132-

Sorgulama (Ailede depremi önlemek için):

Kuran neslini, şahabi neslini, asımın neslini yetiştirecek ve ailede depremi önleyecek bir aile yapısına sahip miyiz?

Ana, baba olarak mürebbi ve mürebbiye miyiz?

Ailede depremi önlemek için yavrularımızın manevi gıdalarını verebiliyor muyuz?

Batı kültürüne, istilacı haçlı kültürüne karşı vahiy kültürünü aşılayabiliyor muyuz?

Ailemize; moda ilahı mı, zaman tanrısı mı hakim yoksa kadir-i mutlak Allah’ın kanunları mı hakim?

Eleysellahü bi ahkemi hakimin: Allah hakimler hakimi değil mi? -Tin: 8- sorusuna muhatap mıyız değil miyiz?

İşte bu tespit ettiğimiz sorgulama sorularına ciddi manada cevap verebilirsek, o zaman aile ve toplumda depremi belli ölçüde önlemiş oluruz. Aksi halde dünyamız da perişan, ahiretimiz de hüsran olur.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *