‘Müslümanlar öncelikle fikri ve siyasi birliklerini tesis etmeli’

‘Müslümanlar öncelikle fikri ve siyasi birliklerini tesis etmeli’

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘İslam dünyasının meselelerinin çözümü ve daha iyi bir dünyanın inşası için fikir birliği güçlendirilmelidir’ dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi’nde konuştu.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) ve Üsküdar Üniversitesinin iş birliğiyle “ASRİKA (Asya-Afrika) Ortak Savunma Sanayi Üretimi” temasıyla İstanbul’da düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bugün sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi açılardan devasa krizlerin kuşatması altında olan dünyanın, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını ifade ederek, “İnsanlığa huzur, barış, refah ve adalet getirme iddiasıyla ortaya çıkan bütün ideolojiler ve politikalar inandırıcılığını kaybetmiştir. Küresel blokların toplum mühendisliği çalışmaları dünyayı topyekûn bir felakete sürüklemiştir” dedi.

Başkan Erbaş, son iki asırdır dünyada yaşanan gelişmelerden, özellikle de sömürge ve istilâ politikalarından en fazla İslam toplumlarının etkilendiğini kaydetti.

İnsanlığın yaşadığı buhranları, sosyal, kültürel, manevi, siyasi krizleri çözebilecek yegâne imkânın, İslam’ın hayat veren evrensel hakikatleri olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Bunun için ise Müslümanların işbirliği ile yaşadıkları coğrafyalardaki sorunları gerçekçi, yapıcı ve ikna edici bir yöntem ve yaklaşımla çözüme kavuşturmaları oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

Müslümanların kendi aralarındaki savunma işbirliğinin, İslam coğrafyasının bekası için en hayati meselelerden olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “Bunun için Müslümanların öncelikle fikri ve siyasi birliklerini tesis etmeleri, bunu uluslararası bir sisteme dönüştürmeleri ve tüm boyutlarıyla yürütme organlarını oluşturmaları ve bütün bunların koruyucu unsuru olarak güvenlik ve savunma teşkilatlarını kurmaları ihmal edilemez ve ötelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Müslümanlar ve bütün insanlık adına umut ve güven veren bir gelecek inşa etmenin olmazsa olmaz iki boyutu olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Birincisi, maddi kalkınmadır. Kendi kaynaklarını doğru kullanan, üreten, bilim ve teknolojide önder ve örnek bir seviyeye gelmektir ki, sizler bu gayeye matuf olarak bu önemli çalışmaları yapıyorsunuz. İkincisi ise, manevi kalkınmadır. Yani inançlı, medeniyet değerlerinin farkında, doğru bir tarih bilincine ve engin bir istikbal ufkuna sahip bir şuura ve perspektife sahip olmaktır. Nitekim maneviyatı ihmal eden maddi kalkınma nihayetinde, kibir, bencillik ve Allah korusun, zulme dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Maddi güç ile korunmayan maneviyat ise etkisiz kalmaya mahkûmdur. Onun için bütün hedef, plan ve çalışmalarımızı maddi ve manevi kalkınma bütünlüğü içinde gerçekleştirmeliyiz.”

“İslam dünyasının, sorunlarını çözmesi ve daha güçlü hale gelmesinin üç önemli şartı”

İslam dünyasının, sorunlarını çözmesi ve daha güçlü hale gelmesinin de üç önemli şartı olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Birincisi; Müslümanlar, her alanda büyük imkânlara sahip olduklarının farkında olarak hedeflerini gerçekleştirme noktasında güçlü bir inanca ve özgüvene sahip olmalıdır. İkincisi; asla ayrılık ve fitnelere fırsat vermeden birlikte hareket etmelidir. Üçüncüsü ise; doğru hedef ve stratejiler ile sağlam bir gelecek planı yaparak kendi kaynaklarıyla siyasi, ekonomik ve teknolojik gücünü oluşturmalıdır” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Allah’ın, Müslümanlara her daim düşmana, yeryüzünü ifsat edenlere karşı güçlü ve hazırlıklı olmalarını emrettiğini hatırlatarak, “Bugünün dünyasında güçlü olmak büyük ve kuşatıcı fikirlere, bilgi ve teknolojiye sahip olmaktır. Adaletin teminatı olmak ve merhameti egemen kılmaktır. Ekonomik, teknik ve siyasi gücü, insanlığın huzuru için kullanmaktır. İslam dünyası olarak Yüce Allah’ın bu davetine uymaya her zamankinden daha çok muhtacız. Öyleyse bu ilahî çağrıya kulak vermeli, gereğini yapmak için büyük bir heyecan, gayret ve çalışma içinde olmalıyız” dedi.

İnsanlığın küresel meseleleri ve İslam coğrafyasının devasa sorunlarının varlığının Müslümanları ümitsizliğe sevk etmemesi gerektiğini dile getiren Başkan Erbaş, “Bütün dünya çok iyi biliyor ki İslam coğrafyası, imkânlarını birleştirdiğinde fiziki zenginlikler, enerji potansiyeli, genç ve dinamik nüfusu, stratejik konumu gibi açılardan dünyanın en büyük gücünü oluşturacaktır. Güçlü ve müreffeh bir İslam dünyası, aynı zamanda bütün insanlığın huzur ve güvenini de temin edecek; hak, hukuk, adalet, emniyet arayan insanlığın istikbal umudu olacaktır” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Müslümanların İslam dünyasını zayıflatan ve ortak çalışmaları sabote eden, ırk, mezhep ve meşrep kavgalarının önüne geçmesi gerektiğine işaret ederek, “Her biri karanlık merkezler tarafından desteklenen ve İslam diyarlarını harabeye çeviren terör örgütlerini bertaraf etmemiz gerekiyor. İslam yurdunu vekâlet savaşlarının güç meydanları olmaktan ve sömürüye açık hale gelmekten kurtarmamız gerekiyor. Bunun için de her şeyden evvel; bilgi, hikmet, şuur, feraset ve tefekkürle meseleleri ele alarak ortak zeminimizi sağlamlaştırmamız ve yüreklerimizi birbirimize kenetlememiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İslam dünyasının birlik olmasının önemine değinen Başkan Erbaş, “Keşmir’den Kudüs’e, Doğu Türkistan’dan Myanmar’a, Yemen’den Suriye’ye bütün sorunlarımızın çözümü için temel şart, Müslümanlar olarak bir araya gelmektir. Ortak tavır, irade ve eylem planı ortaya koymaktır. Ortak duygu, fikir ve ideallerde buluşarak bir güç oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

“Küresel oluşumların etkili olduğu ve kasıtlı olarak küresel sorunların üretildiği bir dönemde İslam dünyası; eğitim, aile, gençlik, çevre, gıda ekonomi, teknoloji, gibi bütün alanlarda işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak zorundadır” diyen Başkan Erbaş, şunları söyledi: “Aynı zamanda ve daha da önemli olarak bütün bu çalışmaları ve Müslümanların varlığını muhafaza edecek savunma alanında da en ciddi işbirliği ve ortak çalışmaları yürütmek zorundadır. Söz konusu meselelerin çözümü ve daha iyi bir dünyanın inşası için fikir birliği güçlendirilmelidir. Ortak irade ve inisiyatif ile sorunları çözecek ve imkanları geliştirecek ittifaklar oluşturulmalıdır. Nihayetinde küresel boyutta adaleti gerçekleştirecek, haksızlık ve zulümleri önleyecek, bütün insanlar ve toplumlar için hukukun teminatı olacak güçlü ittifaklar kurulmalıdır. Bu gerçekleştiğinde sadece İslam dünyası değil, bütün insanlık huzur ve güvene kavuşacaktır.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *