Eğitim sektöründe öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik dokuz ay süren bir anket çalışması yapıldı. Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre, problem ve çözüm önerilerini ortaya koyan ‘Öğretmen ve Veli Algısı’ araştırmanın sonuçları, Forum Eğitim K12 etkinliğinde kamuoyu ile paylaşıldı. Çalışmalar, SEGM ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi işbirliği, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) CIFAL İstanbul ve YEGAM desteğiyle yürütüldü.

Araştırmada, çocukların yalnızca yüzde 54’ü başladığı okula devam ediyor… Yüzde 46’sı eğitim kadrosu, okul imkânlarının yetersiz oluşu, yönetim anlayışı, akran zorbalığı gibi sebeplerden okulunu değiştirmek mecburiyetinde kaldığı öğrenildi.

Çalışmanın Veli Algısı bölümünde ise şu an gittiği okulu maddi imkânsızlıktan ötürü seçen velilerin yüzde 50’ye yakını yeterli imkân sunulduğunda çocuklarının okulunu değiştirebileceği belirtiliyor.

Okul motivasyonunda velinin bizzat okulu ziyaret etme oranı ise yüzde 65’i buluyor. Bir üst sınıfa geçiş ilerledikçe veliler çocuklarının okul seçimine daha fazla katılmasına imkân tanıdığı ortaya çıktı. Lise düzeyinde çocuklarının seçimini dinleyen velilerin oranı yüzde 60’lara çıkmaktadır. İlk ve ortaokul seviyelerinde bu oran yüzde 20’lerdedir.

Velilerin eğitim düzeyinin yüksek olmasının okuldan beklentilerini artırırken uluslararası programlar, üst düzey yabancı dil, okulun marka değeri, teknolojik altyapı gibi konular ise daha önemli hâle geliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka araştırmada ise çeyrek asırdır hiçbir öğrencinin okula başladığı sistem ve müfredatla mezun olamadığı öğrenildi.

Mevcut Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sürekli değişiklik için temkinli davranıyor. Her platformda Bakan Selçuk “Öğrencilerin hayatında ani değişiklikler olmayacak. Ani çözümler üretirsek daha sonraki problemlerimiz haline gelir” görüşünde…