Özgün İrade’nin yeni sayısı çıktı

Özgün İrade’nin yeni sayısı çıktı

Özgün İrade dergisinin Kasım sayısında dosya konusu olarak ‘kitap’ olgusu işlendi

Derginin başyazısında kitap okumanın gerekliliği ve bu sayının neden ‘kitap’ konusuna ayrıldığına dair açıklamalar yer aldı:

Yine… Yeni… Yeniden kitap…

Bu ülkede asırlar boyu süregelen kitaba, kültüre aşırı derecede kayıtsızlık ve ilgisizliğe rağmen birileri hâlâ kitap okuyor, bir diğeri de kitaba değer verip onun yayımlanması için çaba sarf ediyor ve ondan kazandığı parayla da hayatını idame ettiriyorsa, buna şükretmek gerekirdi. Bazı konularda azla yetinmek gerekiyor ve gerekecek olsa da, kitap konusunda azla yetinmemek gerekirdi. Ama bu ülke Türkiye olunca maalesef Rabbinin “OKU!” emrine -sözde- muhatap bir topluluk idiyse, bunun vebali de olacaktı ve ağır olacaktı en nihayetinde…

Yurdum insanının okumayışını, okumaktan hazzetmemesini, hatta ´yer yer´ ondan nefret etmesini türüne özgü bir ontolojiye dayandırabilirdik.. Bunu da, büyük oranda, tarihi çok eskiye dayanan ve sözde ‘İslam ile’ düşünüldüğümüzde, bunca medeni çabaya rağmen, genetik bir şekilde süregelen göçebelik kültürüyle ilişkilendirebilirdik. Ama böyle bir ilişkilendirmeyi, uzun asırlar boyu sürdürmeyi ise olumluluk anlamında pek sağlıklı görmediğimiz gibi, böyle bir şey hayra âlamet değildi sonuçta…

Ama böylesi durumlara rağmen, Allah (c.c.) bizi “OKU!” emrine muhatap kılmışsa, bu hem ‘iki kapak arası’ nesne olan ve aynı zamanda ‘maddi’ bir değeri olan kitabı okuma, kâinat(kevni) ayetlerini okuma şeklinde ve birbiriyle bağlantılı okuma biçimlerine de pek itibar ettiğimiz söylenemezdi. Eğer öyle olsaydı, modern dönemde oluşan ve çoğunun temeli Batı sömürgeciliğini taltif için, yine onlar tarafından ihdas edilen -sosyoloji, psikoloji vb- bilimsel formlar, literatürler bu kez, bize ait bir dil, üslup ve anlayışla başka türlü inkişaf ederdi.

Düşünün ki, cumhuriyet tarihi boyunca, çoğu da sağ iktidarlar içerisinde –o da vasfından dolayı- Kültür Bakanlığında çeşitli  görevlerde bulunmuş sol, sosyalist, sosyal demokrat, laik inançlı siyasilerin, bulundukları makamlardan hareketle, en azından kendi kitlesi için kültür ve özellikle de kitap konusunda´gerekli ve cesur´ adımlar attıklarına bakıldığında, seküler çevrelerle Müslüman kitlenin kitap konusundaki açmazına da şahitlik etmiş olurduk…

Bununla birlikte kitabın anası sayılan ve ‘her kitabın, sadece ve sadece Onun anlaşılması için okunabileceği’ gerçeğine kulak kabarttığımızda; Kur´an içerisinde hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bir kitaptı. (En´âm-6/38); O en iyi haberdi. (Nebe-78/ 1. ve 2. ayetler) O hidayet kaynağıydı. (Lokman-33/3)

Bu apaçık ve yalın hakikate rağmen o aynı zamanda yalnız, yani müntesiplerince mehcur bırakılan bir kitaptı. Yani o, ondan kaçılan bir kitap olmuştu. (Furkan-25/30)

Buna bağlı olarak, asırlar süren kültürel etkileşim ve ‘adeta ‘inanç haline gelme’yi de mezcedecek oranda kültürel kodlarınızda izine rastladığımız ve ontolojik olarak genlerimize bir yolunu bularak girip yer edinmiş, ama bizim de ´hiç de umurumuzda olmadan´ adeta içselleştirdiğimiz okumaya, yazmaya, anlamaya, anlaşılır kılmaya ve insanlığa yaymaya değil de, bunların tersini yapmaya yönelik bir terk ediş söz konusuydu.

İki şekilde kitabı terk edip ondan kaçtıktan sonra, onun yerine elbette bir şeylerin ikamesi gerekecekti. Bunun için de mutlaka birçok form ve ihdas edilmiş olmalıydı.

Bunlar, genellikte batıl inanç ve hurafe olarak karşımıza çıkardı. Bu işin avam boyutuydu. Havas boyutuna gelince ise, başta Kur´an olmak üzere, içerisinde cidden insanı ´maddi ve manevi´ anlamda yetiştirecek ´sahih´ bilginin yerine, yine ´sözde´ insanı dâhil eden  ve sözde ‘hikmet arayışına, arayışlarına rağmen’ mistik okuma ve okutma biçimleri arz-ı endam ediyordu.

Bununla birlikte modern anlayışı işin içerisine kattığımızda, kendini modern paradigmalara bağlı hisseden ve seküler düşünen zevatın, yaşadığı hayatı anlamlandırma düşünce ve pratiği ile dindar çoğunluğun arz-ı endam ettiği bir vasatta kendini azınlık olarak görme durumuna bağlı olarak, kitap ile arasını ‘iyi tutma’ çabalarına şahit olmaktaydık. Ör. TÜYAP fuarları bu konuda ‘bize’ bir fikir verebilirdi…

İşte, düşe kalka Müslümanlar olarak, rakibimiz olsun, ya da olmasın, bir Kitab’ımız var olduğu için kendimizi bahtiyar ve avantajlı hissedip, ona göre davranacağımıza, tam tersini icra ediyor ve kitabı mehcur bırakmakla birlikte, onunla birlikte yürüyecek ve onunla bir anlam kazanacak olan aklı da devre dışı bırakıyorduk.

İşte bu vahim durumdan dolayı, dergimizin kasım sayısını dosya konusun olarak kitap’a ayıralım istedik.

***

Elinizde tuttuğunuz kasım sayımızı hazırlarken, ‘yaprak dökümü’ misali, iyi adamların ‘bembeyaz atlara’ binip birer birer dünyamızdan ayrılıp maveraya doğru yolculuk yapanlara, büyük şair ve düşünür, devrimci Müslüman, ‘Kalem Kalesi’nin sahibi Nuri Pakdil usta’da , otel odasında değil, bir umut şifa aramak gayesiyle gittiği hastanenin bembeyaz örtülü odasında,’Sükut Sureti’nde ve ‘gün ortası’ ruhunu Rabbine teslim ederek dahil oldu.

Hak Teala rahmet eyleye…

***

Allah’a emanet. Aralık sayısına ait dosya konusu ile buluşmak üzere…

Bu sayıda kimler var:

BAŞYAZI
Olmak İçin Okumak / RAMAZAN KAYAN

Yargıya Neşter!
AV. CÜNEYT TORAMAN

Bir Başka Açıdan Suriye’ye Bakmak
KENAN SÖYLER

DOSYA

Kitap Gençlik İçin Şaşmaz Bir Kılavuzdur
AZİZ DARICI

Kitapsız Hayat
MUSTAFA GÜL

İslamcı ya da ‘İslami’ Yayıncılığın Seyri Üzerine
SAİT ALİOĞLU

Kitap ve Mizan
MUSTAFA DOĞU

Sahaflar Ağlıyor
Şakir KURTULMUŞ

Kitapla Hasbihal…
YUSUF TOSUN

Gençlik ve Kitap
MEHMET İMRAK

Kitap Okumayanın Defteri Dürülür
BÜLENT ACUN

DOSYA/RÖPORTAJ

Malatya Fidan Kitabevi Yetkilisi Abdullah POLAT’ın Kitap Hakkında Sorduğumuz Sorulara Verdiği Cevaplar

Kitap Yayıncılığı Faaliyeti İle İlgili Olarak İnkılâb Yayınları Sahibi Hasan Güneş ile “Konu Bağlamında” Yapılan Bir Söyleşi…
Söyleşi: Sait Alioğlu

Ümit AKTAŞ ile “Okuma Serüveni” Kitabı üzerinden, “Okuma Eylemi”ne Yönelik Bir Söyleşi…
Söyleşi: Mehmet Kani POLAT

İsmail Doğu ile Kitap Çerçevesinde…
Söyleşi: Sait Alioğlu

İSLAM

İtaat Edilen Peygamberden Sadece Anılan ve Anlatılan Peygambere
ABDURRAHMAN ATEŞ

Kur’an İnsan İlişkisi
MESUT AYDIN

İSLAM VE HAYAT

Vicdan Nedir Sizce
NECİP CENGİL

Kur’an-Sünnet Tartışmasının Sosyolojik Değeri
YUSUF YAVUZYILMAZ

KUR’AN KISSALARI

Bahçe Sahipleri
AHMET GÜNHAN

DÜŞÜNCE

Ütopyadan Distopyaya
CELAL TAHİR

İnsanın Anlam Arayışı
ABDULLAH DENİZHAN

HAYAT

Güzel Adam Nuri PAKDİL’E Veda!…
YUSUF TOSUN

KÜLTÜR SANAT

Çocukluğumun Kitapları
SELVİGÜL ŞAHİN

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *