Nevşehir’de “İslam Bilim Tarihi” paneli

Nevşehir’de “İslam Bilim Tarihi” paneli

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından düzenlenen “Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Haftası’ etkinlikleri kapsamında ‘İslam Bilim Tarihi’ konulu panel düzenlendi.

Panel öncesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin etkinlikleri kapsamında NEVÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mesut Gün ve Türkçe Eğitimi dördüncü sınıf öğrencileri ile Tiyatro Kulübü öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan Fuat Sezgin ve üzerinde çalıştığı İslam Alimleri ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Sunum gösterisinin ardından oturum başkanlığını Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın yaptığı ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ile Mardin Artuklu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın konuşmacı olarak katıldığı ‘İslam Bilim Tarihi’ konulu panele geçildi.

Panelin açılışında konuşan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “Fuat Sezgin, hayatı boyunca çok fazla kamuoyunun önüne çıkma heveslisi olmayan, özellikle çok eski çağların bilim adamlarının seçmiş olduğu sessiz, sakin, ilimle uğraşan ve sürekli iş üreten değerli bir hocamızdı. Bugün burada sayısız eserleri olan büyük  bir  alimden, bilim adamından ve filozoftan bahsediyoruz. Her şeyden önce sadece İslam bilim tarihçisinden değil genel bilim tarihçisinden bahsediyoruz. Hocamızın Almanca olarak yazmış olduğu ilk makalelerine baktığımızda kendisinin sadece bilim tarihi konusunda Müslümanların, Arapların veya İslam Tarihinin ortaya koymuş olduğu bilim hakkında değil, Yunan, Roma gibi tüm bilim tarihi hakkında bilgili biri olduğunu görüyoruz. İslam dünyası olarak hocamızın eserlerinden öğrendiğimiz çok şeyler var. Hocamız bir söyleşisinde  ‘Müslümanlar ilimler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri veya yanlış bildikleri için, Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık duygusu içindeler. Benim amacım; onlara atalarının ilimler tarihindeki muazzam yerlerini göstermek ve öğretmektir’  der.  Çünkü bu aşağılık duygusu hocamıza göre, bu Batının bizlerin zihnine nakşettiği bir söylem.  Ama hocamızın mücadele ettiği aslında bizim zihinlerimize taktığımız zincirler” diye konuştu.

Panele konuşmacı olarak katılan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan İslam alimlerinin ve bilim insanlarının tarih boyunca ortaya koyduğu icat ve eserleri sunum eşliğinde katılımcılar ile paylaşarak bunlar hakkında bilgiler verdi.  Aslan, “Dünya medeniyetinin bir bütün olduğu dönemde Batının belli bir tarih seyrine baktığımızda bu tarih seyri içinde 800-850 yılı atıp ondan sonra bir tarih yazdığını görüyoruz. Rahmetli hocamızın da ifade ettiği gibi, madem dünya medeniyetler ile bir bütün o aradaki dönemler de doludur.  Avrupa’nın karanlık çağı olan Orta Çağ dönemi İslam tarihi için altın çağıdır. Bizim medeniyetimizdeki olması gereken, özellikle gençlerin kendilerine olan güvenlerini kazanma noktasında mücadele etmesidir. Fuat Sezgin hocamızın “İslam’da Bilim ve Teknik ‘ kitabını alıp baktığınızda geçmişimizde neler var neler yok  bunları bildikçe insanın güveni daha çok artıyor. Hocamız bu kitabında müzedeki 800 eserin neler olduğunu bizlere anlatıyor. Hocamız bu kitabında, o Batının 800-850 yıllık yok saydığı bizim sahip olduğumuz bilimimizin köşe taşlarını anlatıyor. Bize Batılılar yıllarca sahip olduğumuz ve bilim insanlarımızın daha önce bulup ortaya çıkardıklarını kendileri bulmuş gibi lanse etti. İşte rahmetli hocamız bunların tarihini ve kimlerin bularak ortaya çıkardığını bizlere aktarmakta. Geleceğimiz olan siz değerli gençlerimizin de bunları bilmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Nasıl ki hocamız 93 yaşına rağmen 12-13 saat çalışıyordu sizlerden de beklentimiz zamanınızı çalışarak geçirmenizdir. Geleceğin büyük Türkiye’sini kurmak için çok çalışmamız şart” diye konuşma yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise konuşmasında “Fuat Sezgin hocamız hep İslam medeniyetini Batıya tanıtma gayreti içerisinde olmuştur. 1960’dan ölümüne kadar Avrupa’ya bunları anlatabilmek için önemli çalışmalar ortaya koydu. Hem Almanya’da hem de İstanbul Gülhane Parkındaki müzede 800 alet yaptırmak suretiyle bu aletlerin Müslüman alimler tarafından önce ortaya konduğunu, bu teknolojinin İslam dünyasında ortaya çıktığını arkasından yavaş yavaş 12.-13. ve 14. yüzyıllarda Batı tarafından okunmaya başladığını ispatlamıştır. Ve Batı bunu artık kabul etmek zorundadır ve kabul etmiştir de.  Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda İslam alimlerinin yaptığı çalışmalarla Avrupa medeniyetinin kaynağı Bağdat’taki İslam medeniyetidir. Bu artık Avrupalı bilim adamları tarafından da kabul edilmektedir” dedi.

Panel, panelistlerin konuşmalarının ve katılımcıların sorularını cevaplamalarının ardından NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Mardin Artuklu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya’ya plaket takdimiyle son buldu.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *