Soykırım ustaları Türkiye’yi soykırımla suçluyor!

Soykırım ustaları Türkiye’yi soykırımla suçluyor!

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), ABD’de kabul edilen Ermeni Soykırımı tasarısı üzerine bir açıklama yayımladı.

TYB açıklamasında, “Ermeni tehcirinin asıl sorumlusu ABD’dir, Batı emperyalizmidir. Asırlardır bir arada yaşayan toplumları devletimize karşı kışkırtan, onlardır. Bu kışkırtmanın nasıl bir sonuç vereceğini de bilmemeleri mümkün değildir.” denildi.

TYB’nin açıklaması şöyle:

Soykırım ustaları Türkiye’yi soykırımla suçluyor!

ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımı tasarısını kabul etmesi üzerine Türkiye Yazarlar Birliği bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Avrupa tarihi, Amerika tarihi soykırımsız yazılamaz. Ötekini yok etmek, Avrupa’nın Amerika’nın sistematik siyasetidir. Avrupa asırlarca kendi içinde bu temizliği yaptı. Müslümanlar İspanya’dan ya sürüldü ya da katliama maruz kaldı. Zaten diğer Avrupa ülkeleri içlerinde hiçbir zaman Müslüman nüfus barındırmadılar.

Avrupa katliamlarını kendi kıt’asının dışında dünyanın diğer ülkelerinde de yaydı. Amerika, Afrika ve Asya kıt’alarında “medeni” batılıların katliamlarının kataloğunu yapmak bile büyük çaba ve emek gerektirir. Batılıların katliam yapmadığı kıt’a varsa, o ancak insanların yaşamadığı kıt’adır.

Etnik temizlik, jenosid batı dillerinin kelimeleridir. Biz bunları aynen veya tercüme suretiyle kullanıyoruz.

Amerika kıt’ası beyazların yok ettiği yerli kavimler ve kabilelerin vatanı idi. Ateşli silahlarla gelen barbarlar, bu teknolojiye sahip olmayan kıt’anın yerli unsurlarını büyük ölçüde yok etti.

ABD etnik temizlik üzerine kurulmuş bir devlettir. Amerika’nın yerlisi Kızılderili nüfus bugün ancak folklorik bir malzeme olacak kadar bırakılmıştır. Soykırım ustalarının bugün yaptığı madrabazlıktan başka bir şey değildir.

Milletimizin tarihi böylesine zalimane olayları tanımaz. Biz bu ülkede asırlarca mağlub ettiklerimizle birlikte yaşadık. Bu yüzyılın başında Türkiye nüfusunun neredeyse dörtte biri gayri Müslimlerden oluşuyordu. 19. Yüzyılda batı emperyalizminin gayri müslim unsurlar üzerinde yürüttüğü politikalar onlara ülkemizi yaşayamaz hale getirdi. Ermeni tehcirinin asıl sorumlusu ABD’dir, Batı emperyalizmidir. Asırlardır bir arada yaşayan toplumları devletimize karşı kışkırtan, onlardır. Bu kışkırtmanın nasıl bir sonuç vereceğini de bilmemeleri mümkün değildir.

Milletimizin alnı açıktır. Vicdanen veremeyeceğimiz bir hesap yoktur.

Şerefsiz bir siyaset güdeceklerine, soykırım iddialarını geriye yürüteceklerine, daha kanı kurumamış Karabağ soykırımını, Bosna soykırımını tanısınlar ve mazlum insanların yanında yer almakta geç kalmasınlar.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *