Posta sektörüne yönelik düzenleme yapılacak

Posta sektörüne yönelik düzenleme yapılacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), müşterilerin daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla posta sektöründeki bazı uygulamalarda düzenlemeye gitti. 

Kurulun kararına göre, posta hizmet sağlayıcıları, kayıtlı gönderilere ilişkin yetkilendirilmeleri kapsamındaki hizmetler için düzenlemekle yükümlü oldukları hizmet sunumunu ispatlayan belgelerde, azami teslim süresi, hizmetin kapsamı, kayıp/çalıntı/hasarlı teslimat gibi hallerde tazminat ödenmesi hususlarını en az 12 punto siyah harflerle belirtmekle yükümlü olacak. Açık, sade ve anlaşılabilir şekilde hazırlanacak hizmet sunumunda, gönderici ve alıcının mevzuattan kaynaklanan karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtilecek.

Posta sektöründe hizmet veren işletmeciler, hizmetin kapsamına ve taahhütte bulunduğu hususlara ilişkin bilgileri yine söz konusu belgede açıkça ifade edecek. Hizmetin adrese teslimi, şubede teslim şeklindeki kapsamı ile azami ne kadar sürede teslimatın yapılacağına ilişkin taahhüt bilgisine düzenlenecek belgede yer verilecek.

Mevzuata dayalı mecburi haller dışında azami teslim süresinin sağlanamaması, gönderinin çalınması, kaybı, hasarı veya eksik teslimatı halinde hizmet sağlayıcı tarafından uygulanacak tazminat ve/veya geri ödeme prosedürüne ilişkin tüketici haklarını içeren hizmet seviyesi taahhüdü tüketicilere açık ve anlaşılır şekilde belirtilecek.

Tüketiciler, kimlik bilgileri ve gönderinin içeriği konusunda hizmet sağlayıcıyı doğru bilgilendirecek. Aksi durumda doğacak sorumluluktan müşteri sorumlu olacak.

Uyuşmazlık hallerinde yargı yolu da dahil olmak üzere uygulanacak çözüm prosedürü ve başvurulacak yetkili merci bilgisine yer verilecek.

Hizmetin sunumunu ispatlayan belgeyi düzenlerken, göndericiye ve alıcıya ait kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanacak. Posta hizmet sağlayıcıları, göndericinin ve alıcının kişisel verilerinin üçüncü taraflarca görülmemesini ve işlenmemesini garanti altına alacak.

Söz konusu kurul kararıyla getirilen yükümlülüklere yönelik gerekli tedbirlere 1 Ocak 2020’den itibaren uyum sağlanacak.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *