Ahmet Doğan İlbey: Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür

Ahmet Doğan İlbey: Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür

Mevzuun sadedi şu: Milliyetçilik İslâmî ölçüler içinde idrak edilirse ancak makbul olur. Milliyetçiliği, İslâmî muhtevasıyla kavramak Kur’anî bir vazifedir.

Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür

Ahmet Doğan İlbey / Türkiye Yazarlar Birliği

Milliyetçi fikirlerde İslâm’ın esas alınıp alınmadığına bakmak lâzım. Milliyetçi olduğunu söyleyenler, milliyetçiliğin İslâm’la meczolan Türk milletini sevmek ve ihya etmek mânasına geldiğini bilmekle sorumludurlar.

Türkiye’nin “din ü devlet mülk ü millet” olarak payidar olmasının “Milliyetçilikle” mümkün olduğunu söyleyenlere, milliyetçiliği İslâm zemininde anlayıp anlamadığını sormalı. İslâmî mânada “milliyetçiyim” diyenlere doğru istikâmette, yâni bin yıllık İslâmlaşmış Türklük yolunda olduklarını söylemeli.

Bu istikâmeti reddedip, Cumhuriyetin modern seküler anlayışıyla “milliyetçiyim” diyenlere de “siz milliyetçi değil, ulusçusunuz” demek gerek.

Günümüzde “milliyetçilik” söylemini kullanan fikrî ve siyasî birçok kuruluşun milliyetçiliği maalesef eksik ve eklektik. Üzülerek belirtelim ki modern seküler zeminde duran Atatürkçülüğü de sahip çıkan Türkçülerin bir asırdır sürüp gelen ve elan devam eden milliyetçilik anlayışı da İslâmî mânasıyla uyumlu değildir. Bu sebeptendir ki, “Milliyetçiyiz” demelerinin millet nezdinde pek fazla değeri ve inandırıcılığı yok.

Çünkü Türkiye’deki Türkler, bu grupların “milliyetçilik” kavramını İslâm istikâmetinde kullanmadığını iyi biliyor. Bundandır ki Türkiye’de bugünden yarına sürdürülmesi gereken milliyetçilik İslâmî mânasıyla yapılmalı.

Milliyetçiyim demek İslâm yolumdayım demektir

“Türkçe’nin ve milliyetçiliğin enerji olduğu” düşüncesi doğrudur. Türkçe’nin Kur’an-ı Kerim sâyesinde millet ve medeniyet dili olduğuna inanmak ve milliyetçiliğin şeriat, yâni din üzere olan millet değerlerini yüceltmek mânasına geldiğini kavramak şartıyla bu iki “enerji” millet olmayı güçlendirir.

Türk milliyetçisiyiz diyenler bu iki şartı yerine getirirlerse “millet” i inşa etmek yolunda söz sahibi olabilirler.

Mevzuun sadedi şu: Milliyetçilik İslâmî ölçüler içinde idrak edilirse ancak makbul olur. Milliyetçiliği, İslâmî muhtevasıyla kavramak Kur’anî bir vazifedir. Bu âli ikazdan dolayı Kur’an’î milliyetçilerle modern-ulus çizgisindeki bâtıl milliyetçiler belli olmalı, herkes yerini bu târife göre tercih etmeli.

Kim İslâmiyeti esas alarak milliyetçiyim diyorsa makbuldür.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *