Yola Gelmeyen Toplum

Yola Gelmeyen Toplum

Dünyaya gelirken nasıl bir toplumda yaşamamız gerektiğiyle alakalı bir seçim hakkımız yok ama müslüman olarak ıslahı için çalışmak Kitab’ın bir emridir.

Yola Gelmeyen Toplum

Adem’den günümüze insan hep bir topluma mensup olagelmiştir. Kitab-ı Kerim bu toplumları, ‘belde halkı, kavim, toplum, şehir halkı, ümmet, ehl-i kitap, hristiyan, yahudi, müşrik.. gibi isimlerle anmış, edindikleri dine, tuttukları yola göre onların durumlarını hak ya da batıl olarak nitelemiştir.

Yaşadığımız çağda da toplumlar isimleriyle müsemmadırlar. Sanayi, tarım, tüketim, modern, seküler, çağdaş, demokratik toplum.. gibi ifadeler aslında o toplumun kıblesini göstermektedir. Saydığımız yeni isimler aslında Kitap’ta karşılığını rahatça bulabileceğimiz evvelkilere benzer özellikteler. Nitekim insan dün ne ise bugün de aynı..

**

İslam Toplumu ya da ümmet bizatihi Kitab’a uyan müslümanların oluşturduğu topluma verilen isim. Meşruiyeti Rab tarafından tescilli ve razı olduğu model bu. Siyaseti, ekonomisi, hukuku, yasası, yargısı, çarşısı, pazarı.. herşeyiyle tevhide dayalı rejim!

Günümüz dünyasında müslümanım diyenlerin oluşturdukları topluluklarda da aranması gereken kriterler bunlardan başkası olamaz. Gel gör ki bünyedeki batıl yasalar ümmet olmalarına mâni olmakta. Yasa deyip geçmemeli zira koca bir toplumu bir sözleşmeyle! bile nasıl ateşlerin içerisine atıldığını görmek isteyen gördü ama bazıları halen kör!

**

Ne geldiyse başımıza, ‘İslam’ın ve Resulün yönetme ile ilgili belli bir emri ve uygulaması yoktur!’ ve ‘demokrasi zaten İslam’ın bünyesinde var ki!’ sözlerinin uygulamaya konmasından sonra geldi desek yeridir. Bunu söyleyenler, hayatın değişkenliğinden, insanın başkalaştığından, maslahattan, çözüm odaklı hareket etmekten.. dem vururlar. Tabi kendilerine uyacak kocaman bir toplumu da yanlarında buldular ne yazık ki!

**

Dünyaya gelirken nasıl bir toplumda yaşamamız gerektiğiyle alakalı bir seçim hakkımız yok ama müslüman olarak ıslahı için çalışmak Kitab’ın bir emridir. Buna göre hareket etmekle toplum hak yolu bulur mu? ‘Bir toplum nefislerindekini değiştirmedikçe..’ bulamayacağı kesin de bir de yola gelmemekte ayak direyen toplumun helakı var ki, geldiği zaman iman ya da inkar eden farketmeksizin gelir. Ailelerin içine kadar inen yangın helak değil de nedir?

(Venhar)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *