Cinayet sonucu ölümler, savaşta ölenlerin 5 katı

Cinayet sonucu ölümler, savaşta ölenlerin 5 katı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yapılan son araştırmaya göre, dünyada işlenen cinayetlerde ölenlerin sayısının, silahlı çatışmalarda ve terör saldırılarında ölenlerin sayısından beş kat daha fazla olduğu saptandı.

8 Temmuz, Pazartesi günü yayınlanan ‘UNODC 2019 Küresel Cinayet Araştırması’ raporuna göre, 2017 yılında dünyada 464 bin kişi cinayetler sonucunda yaşamını kaybetti.

Raporda işlenen küresel cinayetler, kıtalara ve ülkelere göre araştırıldı. En fazla cinayetin Orta Amerika ülkelerinde işlendiği belirlendi.

Orta Amerika’da işlenen cinayet oranı bazı kentlerde her yüz bin kişide 62,1 oranına kadar yükseldi.

Amerika kıtası genelinde işlenen cinayet oranları ise her yüz bin kişi de 17.2 olarak belirtildi.

En fazla cinayetin işlendiği Amerika kıtasını, her yüz bin kişide 13 oranıyla Afrika kıtası izledi. En az cinayetin işlendiği kıtaların başında 2.3 oranıyla Asya yer aldı. Avrupa’da işlenen cinayetlerin oranının ise her yüz bin kişi de 3 olduğu açıklandı.

‘Her beş cinayetten birini organize suç çeteleri işliyor’

UNODC’nin kapsamlı cinayet raporunda yaklaşık her beş cinayetten birinin organize suç çeteleri tarafından işlendiği belirlendi.

Rapora göre, bu yüzyılın başından bu yana değişmeyen tek şeyin organize suç çetelerinin işlenen cinayetlerdeki büyük payı oldu. 2017 yılında dünyada cinayetlerin yüzde 19’unun organize suç çeteleri tarafından işlendiği kaydedildi.

UNODC İcra Direktörü Yury Fedotov, “Dünya çapında işlenen cinayetlerde silahlı çatışma ve terörizmden çok daha fazla ölüm yaşanıyor” dedi.

Fedetov, “Cinayetlerde en büyük payı olan organize suç çeteleri ülkeleri istikrarsızlaştırıyor, sosyoekonomik kalkınmayı baltalıyor ve hukukun üstünlüğünü aşındırıyor. Uluslararası toplum bu konuyla ilgili belirleyici adımlar atmadığı sürece, ‘2013 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ kapsamında olan cinayet ve şiddetin önlenip azaltılması için belirlenen hedeflere ulaşmamız çok güç olacak” dedi.

Cinsiyet ve yaşlara göre cinayetler

UNODC raporunda cinsiyet açısından bakıldığında, dokuz yaş ve altındaki kız ve erkek çocuklar mağdur sayıları bakımından eşit oranda temsil edilmekle birlikte, diğer tüm yaş gruplarında erkeklerin toplam sayının yüzde 50’sinden fazlasını oluşturduğu belirtiliyor.

41 ülkeden elde edilen verilere göre tüm bölgelerde, erkek çocukların cinayet kurbanı olma olasılığı daha fazla.

15 ila 29 yaşları arasındaki erkek çocuklar dünya çapında en yüksek cinayet riski altında. Amerika’da, 18 ila 19 yaşları arasındaki mağdur oranının ise her yüz binde 46 olduğu tahmin ediliyor.

Gençlerin cinayetlerin hedeflerinde olmasının en büyük gerekçesinin organize suç çeteleri ve kartellerin gençleri bu kaçakçılık operasyonlarında kullanması olarak gösteriliyor.

Raporda Türkiye’den cinayetlerle ilgili veri alınmadığı belirtiliyor.

Cinayete uğrayan kadın oranı erkeklerden çok daha az

UNODC raporunda cinayet mağduru kadınlar ve kız çocuklarının oranının erkeklerden çok daha az olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan, kadın ve kızların daha çok eş ve aile içi cinayetlerin kurbanı olduğu belirtiliyor. Kadınların cinayet faillerinin yüzde 90’nın erkekler olduğu belirtiliyor. UNODC İcra Direktörü Yury Fedotov, kadın cinayetlerinin çok daha sıkça görmezden gelindiğini kaydediyor.

(Amerika’nın Sesi)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *