Tağutlara ve zalimlere övgü yarışı!

Tağutlara ve zalimlere övgü yarışı!

Milli Gazete’den Mustafa Kasadar: “İslam dünyasında din adına konuşanların, fetva verenlerin son zamanlarda -maalesef- tağutlara ve zalimlere övgü dizme yarışına girdiklerini görmekteyiz.”

“Bir kalp ya imanlı olacaktır ya da imansız! Bunların her ikisini birleştirmek ise mümkün değildir.”

Zaman zaman, ABD ve Suudi lehine yaptığı bir takım açıklamaları ile gündeme gelen Kâbe imamı Sudeysi ve Ezher şeyhi Ali Cuma başta olmak üzere ‘fetva veren’ birçok kişinin tavrını eleştiriyor Mustafa Kasadar. Milli Gazete‘de, “İslam düşmanlarını övmek imanla çelişir” başlıklı yazısında Müslüman-gayri müslim arasında yapılan eşleştirmenin bir fitne olduğunu, din-i İslam’ı tamamen protestanlaştırmak amaçlı büyük bir tuzak olduğunu vurguluyor Kasadar.

Bu dalganın yalnız bir bölge veya ülke ile sınırlı da olmadığını, bu işe her ülkenin önde gelen hocalarının, toplum nazarında hüsnükabul görmüş olanların, ağzı laf yapanların, geniş kitleleri etkileyenlerin özellikle dâhil edilmekte olduğuna dikkat çeken Kasadar’ın yazısının bir bölümü şöyle:

“Yüce Allah bir Allah insanın içine iki kalp koymamıştır.” (Ahzab, 4) Ve bir insan bir kalpte iki zıt sevgiyi bir arada tutamaz. Hem Allah ve Peygamber sevgisi hem de Allah’a ve Peygamberi’ne düşman olanların sevgisi bir arada bulunmaz. Bir kalp ya imanlı olacaktır ya da imansız! Bunların her ikisini birleştirmek ise mümkün değildir.

İslam inancı bakımından insanlar iki ayrı gruba ayrılmaktadır: Allah’ın taraftarları ve şeytanın taraftarları. Bütün insanlar iki ayrı sancak altında toplanmaktadır. Hak sancağı ve batıl sancağı. Buna göre insan, ya Allah taraftarı olup hak sancağı altında bulunur ya da şeytan taraftarı olup batıl sancağı altında durur. Bunlar iki ayrı çizgi, iki ayrı gruptur. Öyle kesin hatlarla birbirinden ayrılmışlardır ki, asla barışmazlar ve asla esneklik göstermezler!

Kim Allah taraftarlarına katılır, hak sancağı altında durursa, o bu sancağın altında duran herkes ile Allah yolunda kardeş olur. Bunların renkleri farklı, vatanları farklı, milletleri farklı, aileleri farklı olsa bile kalpleri birbirine bağlayan bağ aynıdır. Burada bütün farklılıklar bir olan Allah’ın sancağı altında erir gider. Kim de şeytanın egemenliğine girer, batıl sancağının altında yer alırsa artık hiçbir bağ onu Allah taraftarlarına bağlayamaz.

Durum bu siyah-beyaz kadar açık ve net olmasına rağmen İslam dünyasında din adına konuşanların, fetva verenlerin son zamanlarda -maalesef- tağutlara ve zalimlere övgü dizme yarışına girdiklerini görmekteyiz. Bu yeni ve din-i İslam’ı tamamen protestanlaştırmak amaçlı büyük bir tuzaktır. Bu tuzak ile iman ile küfür adeta eşdeğer kılınmakta ve geçmişte sadece mason localarında iman farkı kaldırılarak kardeş kılınan Müslüman-gayrimüslim eşleşmesi bütün İslam âlemini kaplayan bir fitne olarak yayılmak amaçlanmaktadır.

Bu yeni dalga yalnız bir bölge veya ülke ile sınırlı da değildir. Bu işe her ülkenin önde gelen hocaları, toplum nazarında hüsnükabul görmüş olanları, ağzı laf yapanları, geniş kitleleri etkileyenleri özellikle dâhil edilmektedir. Hatta en saygın makamlarda bulunanlar dâhil. Ezher şeyhi Ali Cuma’dan Kâbe imamı Südeysi’ye kadar pek çok kimsenin bu işte kullanıldıklarını görmemiz bizi gerçekten dehşete düşürmektedir. İnsan bu kadar mı omurgasız olur! Südeysi’nin asrın Firavunu makamındaki Trump’a nasıl dua ettiğini hatırlayalım. Onlar: “Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar.” (Maide, 13)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *