‘İslam şeriatını beğenmemek irtidat nedenidir’

‘İslam şeriatını beğenmemek irtidat nedenidir’

“İslam’a çöl düzeni, Ortaçağ’da kaldı” gibi bir çok ifade, düşünce ve davranışlar irtidada sebep olan çağdaş suçlardır.

‘İslâm’ın hükümlerini beğenmeyen dinden çıkmıştır’

Zamanımızda İslâm dininden ayrılarak Yahudi ve Hristiyan dinlerine giren hemen hemen yoktur. Ancak durum ve davranışları, inanç ve düşünceleriyle onlara benzemeye çalışanlar da az değildir. Oysa ki bu dinlerden dönerek İslam’a koşanlar, hidayete erenler çoktur.

Fakat çağdaş mürtedlerin çoğu, kendilerini müslüman olarak görmekte ve hatta inanmaktadır. Halbuki Allah’ın ve Resûlullahın açık ve kesin emirlerine karşı gelip, tevhid akidesi doğrultusunda yaşayanları mürtecilikle suçlayan, İslam’a çöl düzeni, Ortaçağ’da kaldı diyenler, İslam dışı bütün ahlâki ve sosyal gelişmeleri çağın bir gereği olarak görenler, İslami tesettürle alay edip hatta İslam’da şekilcilik yoktur, Allah benim kıyafetime değil kalbime bakar diyenler, hayâ edep ve namusu geçmişin kuruntuları olarak telakki edenler, İslâmi bütün değerlerle alay edenler, İslâm’ın bir kısmına inanıp bir kısmını reddedenler ellerinden geldiği kadar İslâm şeriatına ve düzenine karşıdırlar. Ellerinden gelen gayreti sarf ederek kanun ve nizamların himayesine sığınarak İslâm’a giden yolları tıkayıp şerre hizmet edenler, inançlarının gereğini yapanları da hakir gördükleri gibi cezalandırmayı da ihmal etmezler. Tüm bu cürümleri işledikleri halde hâlâ bizler de müslümanız diyebilmektedirler. Oysa ki bu tür tutum ve davranışlar, düşünceler, irtidada sebep olan çağdaş suçlardır.

İslâm inancına hıyanet eden ve dini kuru bir sözcükten ibaret bilmek ve hayatla ilgisinin olmadığını iddia etmek irtidada sebep olan çağdaş suçlardır.

(Yeni Akit)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *