YSK İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı

YSK İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı

YSK’nın gerekçeli kararında “Sandık kurulu başkanları kanuna aykırı görevlendirildi” ifadesinin altı çizildi. Gerekçeli kararda “Neden sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi?” sorusuna da yanıt verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), iptal edilip yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin gerekçeli kararını açıkladı.

YSK’nın gerekçeli kararında özellikle “Sandık kurulu başkanları kanuna aykırı görevlendirildi” ifadesinin altı çizildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ise gerekçeli kararda koyduğu muhalefet şerhinde “Sandık kurulları kesinleştikten sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimin itirazı için tek başına iptal sebebi görülemez. Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz” dedi.

YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4’e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı.

200 sayfa tutan gerekçeli kararın 15 sayfalık bölümünde seçimin neden iptal edildiğine dair vurgular yer aldı. YSK’nın temel dayanağı sandık kurullarında görev alan kamu görevlisi olmayan kişilere atıfta bulunularak “Bu durumun izah edilemediği” ifadesine yer verildi.

Kararda, “Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir” denildi.

MUHALEFET ŞERH DÜŞTÜ

YSK’nın İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair gerekçeli kararında 4 muhalif üyenin karşı oy yazıları da yer aldı.

YSK Başkanı Sadi Güven, dosyadaki belgelere göre; usulsüz oluşturulan 754 sandıktaki sandık kurullarının 750’sinde AK Partili, 723’ünde de CHP’li üyelerin yer aldığına dikkat çekerek, sandık kurullarının oluşumuna ilişkin itiraz sürecinin seçim takvimine göre 2 Mart 2019’da “Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz. Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez” dedi.

Şerhte ayrıca “Seçmenlerin sandık kurulunun oluşumuna itiraz etmeleri ve sandık kurulunun nasıl oluşturulduğunu bilmeleri mümkün değildir. Seçmenler Anayasa gereğince kendilerine tanınan seçme hakkını kullanarak oy vermişlerdir. Sandık kurulunun oluşumunda bir hata varsa bunun sorumluluğu seçmenlere yüklenemez” ifadeleri de dikkat çekti.

NEDEN SADECE BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İPTAL EDİLDİ?

YSK’nın İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair gerekçeli kararında uzunca bir süredir kamuoyunu meşgul eden “Neden sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi?” sorusuna da yanıt verildi. Gerekçeli kararda; YSK’nın sadece “süresi içinde olağan veya olağanüstü itiraz yoluyla önüne gelen itirazları inceleyebilme yetkisi bulunduğu” ifade edildi. AK Parti’nin ise sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için olağanüstü itiraz yoluna başvurduğu kaydedildi.

Gerekçeli kararda, “İtiraz konusu ise, AK Parti’nin süresinde başvurusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin seçim iş ve işlemleri nedeniyle olağanüstü itiraz yoluyla iptaline ilişkindir. 298 sayılı Kanunun 130. maddesi hükmü uyarınca olağanüstü itirazın ancak seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılması mümkündür. Olağanüstü itirazın kabul edilebilmesi, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde mümkün olabilecektir. Keza, seçimin neticesine müessir bir olay veya halin varlığı saptandığında alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmeyecektir” denildi.

HABERTURK.COM

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *