Mahkeme’den Mavi Marmara kararı: ‘İsrail haklarını kullandı’

Mahkeme’den Mavi Marmara kararı: ‘İsrail haklarını kullandı’

Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara Gemisi’ne İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaralananlardan Zeki Kaya’nın açtığı davada mahkeme kararının gerekçesi yayımlandı.

Mazlumder Adana Şubesi internet sayfasından yayımlanan bir basın açıklaması ile karar eleştirildi. Mahkemenin gerekçeli kararında İsrail’in egemenlik haklarını kullandığı hükmünün, hükümetin sunduğu üç şartın yok sayılması anlamına geldiği vurgulanırken, ilgili karar için “kamu vicdanını derinden sarsmıştır” ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

DENİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN
MAVİ MARMARA İLE İLGİLİ ALDIĞI KARAR

Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara Gemisi’ne İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaralananlardan Zeki Kaya’nın açtığı davada mahkeme kararının gerekçesi yayımlandı. Kaya’nın tazminat talebini reddeden Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, uluslararası sularda gerçekleşen katliamda İsrail’in egemenlik haklarını kullandığına hükmetti.

Açıklanan gerekçeli karar ile ortaya çıkan sonuçlar:

Hükümetin İsrail’e sunduğu üç şartın 1-Ablukanın kalkması 2-Özür dilenmesi 3-Tazminatın ödenmesi şeklinde varılan mutabakatı yok saymıştır.

1-Mavi Marmara ve yardım götüren gemiler uluslararası sularda saldırıya maruz kalmıştır. Uluslararası suları İsrail’in egemenlik hakkını kullandığı gerekçesi ile sunmak Türkiye ve bölge ülkelerin egemenlik hakları ihlalidir.

2-Hukuk tanımayan bir işgal gücü için  5718 Sayılı Milletlerarası Özel kukuku Hakkında Kanunun 49. Maddesi’ne atıfta bulunmanın vehameti bir yana, bu maddenin neresi yardım götüren aktvistlerin uluslararası sularda öldürebileceği ya da derdest edilebileceğini ifade etmektedir?

MADDE 49 – (1) Yabancı devlete, özel hukuk ilişkilerinden doğan hukukî uyuşmazlıklarda yargı muafiyeti tanınmaz.
(2) Bu gibi uyuşmazlıklarda yabancı devletin diplomatik temsilcilerine tebligat yapılabilir.

3-Bu karar aynı zamanda İsrail’in işgaline meşruiyet kazandırmıştır.

4-Bu karar İsrail’e uluslararası sularda seyrusefer halindeki gemilere keyfi müdahale hakkını vermiştir.

5-Aktivistlerin tamamiyle insani yardım amacıyla Gazze’ye götürmek istedikleri malzemeler Türk yetkililerin gözetiminde gemiye yüklenmiştir. Hiçbir sakıncası olmayan bu malzemeler ile temel amaç mağdurların yarasına merhem olmaktı. Sormak lazım: Dünyanın neresinde yapılan insani yardımlar bir ülkenin egemenlik hakları ihlali olarak görülmüştür.

6-Bu karar aynı zamanda bize ”Otoriteden izin alınmalıydı” diyenlerin yaklaşımını hatırlatmaktadır.

7-Bu karar ile karar veren Mahkemenin Tarih bilincinden ve mazlumun hukukuna riayet etmekten yoksun olduğunu göstermektedir.

Mahkemenin bu kararı kamu vicdanını derinden sarsmıştır. Bu karar hukuki dayanaktan uzak siyasi ve keyfi bir karardır. Şiddetle kınıyoruz.

Mazlum Der Adana Şubesi – Basın Açıklaması – Tarih: 2019-05-08

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *