Batı’ya özenti, İslâm kültürünü unutturuyor

Batı’ya özenti, İslâm kültürünü unutturuyor

USSAP Başkanı İsmail Mansur Özdemir: “İslam’ı ve İslam’ın değerlerini Hristiyan bir formda yeniden tasarlaması İslam toplumu için bir tehdittir.”

İslam’ın içini boşaltmak amacıyla bazı çevreler tarafından sürekli olarak batı dayatması kültürel ve dini uygulamalar dayatılıyor.

Genç neslin kendi özü ile bağlarını koparması ve batının değerleri ile yetişmesini amaçlayan çevreler, çeşitli uygulamaları yürürlüğe koymaya devam ediyor. İslam’ın manevi değer taşıyan birçok geleneğini ve uygulamasını değersizleştirerek, ‘batılılaşma’ kılıfı altında yok eden kapitalist zihniyet, her fırsatta bu değerleri batı devşirmesi uygulamalarda ayaklar altına alıyor. Yozlaştırma saldırılarına yoğun bir şekilde maruz kalan genç nesil özünden koparılmak istenirken, bu şekilde hareket etmeye başlayan çevrelerin ise ‘Namaza başlama partisi’, ‘Bebeğimin cinsiyetini öğrenme partisi’ gibi gariplikleri hayata geçirdiği, batı kültürünün parçası olan uygulamaları İslam kültürü ile bağdaştırmak istedikleri göze çarpıyor.

Dinin ruhu ve temel kaidesi ile çelişiyor

Bir zamandır ülkemizde ve tüm dünyada İslam dininin temel akidesi, yaygın dini uygulamalarla çelişen nitelikte eklektik formda uygulamaların görüldüğünü belirten Uluslararası Sosyal, Siyasal, Sektörel Araştırmalar Platformu (USSAP) Başkanı İsmail Mansur Özdemir, “Gençler ve çocuklar başta olmak üzere dine ısındırma gerekçesine dayandırılan uygulamaların dinin ruhu ve temel gövdesini oluşturan vahiy ve sünnet ile çelişki arz edecek mahiyette olduğu da fark edilmektedir. Ramazan ağacı, ilk namaz partisi ve hatta vaftiz etkisi uyandıracak bebek merasimlerinin son dönemde yaygınlaştığı da gözlerden kaçmamaktadır. Bu uygulamaların dinin ruhu ve temel kaidesi ile çeliştiği ve hatta Hristiyanlığın muharref uygulamalarından mülhem yapıldığı da dikkatle incelendiğinde fark edilebilecektir. Bu durumun ülkemizde artan düzeyde yaygınlaşması dikkate takip edilmelidir” diye konuştu.

Hristiyan tesirli bir İslam telakkisi belli çevrelerde mutluluk oluşturacaktır

“Peki bu hatalı uygulamalar neden olmaktadır. Bunun birey, toplumsal din algısı yanında küresel karşılıklarının da olduğu düşünülebilir” değerlendirmesinde bulunan Özdemir, “Birey bazında bakıldığında eksik din bilgisi ve dinin temel esaslarının yeterince bilinmemesi bu duruma zemin hazırlamaktadır. Bunu besleyen ikinci sebep Batı kültür tipolojisinin oluşturduğu tesir ve doktrine eden etkisini her zeminde var kılma çabasıdır. Bu açık etki ile olduğu gibi, gizli etki operasyonları ve medya, sinema ile de beslenebilmektedir. Pek tabii ki dünyada eklektik, karma din oluşturma gayretlerinin varlığı da bilinmektedir. Hristiyan tesirli bir İslam telakkisi belli çevrelerde mutluluk oluşturacaktır. Batı tipi yaşam tarzını modelleyen Müslüman toplumun İslam’ı ve İslam’ın değerlerini Hristiyan bir formda yeniden tasarlaması İslam dini ve İslam toplumu için bir tehdittir. Bunu pedagojik bir uygulama olarak takdim eden zihin pozitivist tesir altındaki zihindir. Eklektik bir din anlayışı bir kompleksin ürünüdür. İslam insana şahsiyet ve izzeti sunar. İzzet ancak Kur’an ve Sünnetteki İslamdır. Helal dairesi geniştir ve keyfe kafidir” görüşünü dile getirdi.

Ramazan ağacı skandalı

Hristiyanların noel ağacı kültüründen hareketle ‘Ramazan ağacı’ adıyla hilal şeklinde ağaçlar süsleyen ve ‘Namaza başlama partisi’, ‘Bebeğimin cinsiyetini öğrenme partisi’ gibi batı özentisi devşirme uygulamalar yaygınlaşıyor.

YENİ AKİT

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *