Dr. Hasan Harmancı: ‘Tek alanda uzmanlaşma yeterli değil’

Dr. Hasan Harmancı: ‘Tek alanda uzmanlaşma yeterli değil’

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (İİF) Çarşamba seminerlerinin bu haftaki konuşmacısı, Temel İslam Bilimleri Bölümünden Dr. Hasan Harmancı oldu.

Vali Erdoğan Bektaş Amfisinde düzenlenen “Dini Meselelerin Çözümünde Bir İmkân Olarak Edebiyat” başlıklı seminerde, İslami ilimleri ve edebiyatı ilişkili iki ayrı disiplin olarak ele alan Dr. Harmancı, geçmiş çağlardan günümüze edebiyatın insanlık tarihini anlamada ve anlamlandırmada üstlendiği role değindi.

Konuşmasında edebiyatın toplumsal değişimin karakterini yorumlama bağlamında taşıdığı değeri vurgulayan Dr. Harmancı, bu disiplinin modern hayatın baskısı altında varoluş mücadelesi veren Müslümanların sorunlarını dile getirmesi noktasında taşıdığı imkânlara da işaret etti.

Dr. Harmancı, günümüzde çoğu aydının tek bir bilimsel alanla ilgilenmeyi yeterli saymasının, çağın sorunlarına cevap üretmekte yetersiz kalmalarına sebep olduğunun altını çizdi. Batı akademisinin katı disipliner yaklaşımlardan vazgeçtiğini, entelektüel camiada birden fazla alanda uzmanlaşmanın tercih ve tavsiye edildiğini hatırlatan Dr. Harmancı, esasında İslam Medeniyet geleneğinde de birden fazla alanda uzmanlaşmanın bilinen bir yöntem olduğunu kaydetti.

Soru cevap bölümüyle sona eren seminerin ardından Dr. Hasan Harmancı’ya katılım belgesini, İslami İlimler Fakültesi (İİF) Dekanı Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin tevdi etti.

Muş Manşet

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *