İslam din dersinde müfredat krizi

İslam din dersinde müfredat krizi

Almanya Aşağı Saksonya’da ilkokullarda verilen İslam Din Dersi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Eyalet Kültür Bakanlığı, İslam Din Dersi müfredatını Danışma Kurulu’nun onayı olmadan değiştirmek istiyor.

Aşağı Saksonya Eyaleti Kültür Bakanlığının ilkokullarda verilen İslam Din Dersi müfredatı üzerinde İslam Din Dersi Danışma Kurulu’nun onayını almadan değişiklik yaptığı ve bu değişikliği eyalet meclisine sunduğu belirtildi. Danışma Kurulu üyesi DITIB ve Aşağı Saksonya Şurası ise bu adımı eleştirerek yapıcı bir çözüm çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili IslamiQ’in sorularını yanıtlayan Eyalet Kültür Bakanlığı, Danışma Kurulunun daha önce de teklif edilen bir müfredat değişikliğini ‘cinsel çeşitliliğin dikkate alınması’ gibi sakıncalı bulduğu bazı ifadeler nedeniyle Nisan 2017’de geri çevirdiğini belirterek yeni düzenlemede eleştirilen noktaların tartışmaya açık olmadığı görüşünü savunuyor. Müfredat değişikliği ile ilgili meclisten ne karar çıkacağı ise henüz belli değil.

Bakanlığın iddiası

Bakanlık değişiklik teklifi öncesi Danışma Kurulu’nun itiraz ettiği noktaların temel teolojik meselelerle alakalı olup olmadığını, dolayısıyla Danışma Kurulu’nun onayının gerekip gerekmediği konusunu incelediklerini öne sürdü. Sonuç olarak İslam din dersinde “cinsel çeşitlilik” konusunun ele alınmasının teolojik bir konu olmadığı ve kurulun yetki alanı dışında olduğu neticesine vardıklarını belirtti.

İslam Din Dersi müfredatı, İslam Din Dersi Danışma Kurulu’nun da içinde bulunduğu uzman bir komisyon tarafından oluşturuluyor. Bakanlık, değişiklik yapılırken kurulun dikkate alınmadığı iddiasının söz konusu bile olmadığını, zira danışma kurulunu temsilen bir imamın da müfredat oluşturulurken hazır bulunduğunu ve meclise sunulan son şekliyle müfredata onay verdiğini ileri sürdü.

‘Kurul sadece teolojik görüş bildirebilir’

Aşağı Saksonya Kültür Bakanlığı ayrıca danışma kurulunun İslam Din Dersi içeriklerinin belirlenmesinden sorumlu olmadığını iddia etti. Kurulun sadece teolojik konularda görüş bildirme fonksiyonuna sahip olduğu, ancak yapılan güncel değişikliğin böyle bir hususu kapsamadığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca yeni müfredatta yer alan “demokratik değerlerin vurgulanması” ve “erkek ve kız çocuklarına eşit muamele” gibi başlıkların da Danışma Kurulu tarafından eleştirildiğini öne sürerken, DITIB ve Şura ise bu iddiaları yalanladı.

Aşağı Saksonya Şurası Başkanı Recep Bilgen yerel medya organı NOZ’a yaptığı açıklamada, Kültür Bakanlığının kararı karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek “Danışma Kurulu’nun tavrını anlamak ve çözüm için yapıcı bir şekilde birlikte çalışmak yerine kurulun itirazlarını dikkate almaksızın müfredatın şu anki güncel versiyonuna onay verildiği konusunda ısrar ediliyor.” dedi. Bilgen Bakanlıkla iletişime geçmekte ise her zaman zorluk yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Demokratik değerleri eleştiriyor mu?

DITIB Aşağı Saksonya Eyalet Teşkilatı da atılan adım karşısında üzüntü duyduklarını ifade etti. Eyalet Teşkilatı Başkan Yardımcısı Emine Oğuz, NOZ’ a yaptığı açıklamada “Kurulun demokratik değerleri eleştirdiğini iddiası doğru değil” dedi. Bu bağlamda diğer din derslerinin müfredatlarında yer almayan “kadın-erkek eşitliği” ve “demokratik değerlere saygı” gibi başlıkların İslam Din Dersi müfredatına dahil edilmesiyle Müslümanların bu değerlere karşı olduğu intibası verildiğine işaret eden Oğuz, Aşağı Saksonya’da Müslümanların toplumun eşit bir parçası olarak muamele görmek istediklerini vurguladı. Oğuz, bu anlamda Müslümanlardan sürekli bu tür sözlü onaylamaların beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Hristiyan din dersi müfredatı da değişecek mi?

İlk ve ortaöğretim Katolik ve Protestan din dersleri müfredatında da bu tür bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği sorusuna karşılık Bakanlık, Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki tüm müfredatların yavaş yavaş bu doğrultuda düzenleneceği belirtti. “(mk)

Perspektif.eu

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *