Dijital Dönüşüm tanıtım toplantısı

Dijital Dönüşüm tanıtım toplantısı

Ağrı’da bulunan İbrahim Çeçen üniversitesinde, dijital dönüşüm üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugünden itibaren tüm abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmasına, dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerin ülkeye kazandırılmasında her zaman öncü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını katılımcılara ileterek başladı.

18. yüzyılda başlayan teknolojik gelişim serüveninin 19. yüzyılda büyük sanayi devrimine damgasını vurarak bugün yaşanan modern hayatın doğmasına neden olduğunu ifade eden Oktay, elektrik ile endüstrinin dönüşümünü içeren bu serüvenin günlük hayatın her alanına sirayet ettiğini söyledi.

Oktay, 21. yüzyılın başlarından itibaren bilim ve teknolojinin iç içe girmesinin devletlerin de politikalarını bilim ve teknolojiye endekslemesine neden olduğunu anlattı.

Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye

Dünyada yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik ve kuantum gibi alanlarda yeni teknolojik ilerlemelerin konuşulduğunu anlatan Oktay, “Almanya’da Endüstri 4.0, Japonya’da Toplum 5.0, ABD’de 4. Devrim gibi adlar verilen bu dönemin ülkemizdeki karşılığı Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’dir. Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitimden bilişim teknolojilerine kadar her alanda kendi ayaklarımızın üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Bu sorumluluklarımızın bilinciyle tüm bu süreçlerin gerektirdiği mevzuat çalışmalarını da yaparak, ülkemizin dijitalleşme standartlarını belirliyoruz.” diye konuştu.

Oktay, Dünya Ekonomik Forumu’nun hesaplarına göre gelecek 10 yılda dijitalleşmenin, dijital dönüşümün ekonomiye etkisinin yaklaşık 100 trilyon dolar tutarında olacağını dile getirdi.

Bu çerçevede, Türkiye’nin dönüşüm alanında rekabetçi konuma gelmesi için tam bir seferberlik halinde yerli ve milli teknolojileri geliştirmeye gayret ettiklerine dikkati çeken Oktay, bu gayretlerde üniversitelerin öncü rol üstlenmelerinin ve önden gitmelerinin gerektiğini aktardı.

e-Devlet

Kamu, özel sektör ve toplumsal hayatın her aşamasında dijitalleşmenin sağlanabilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve TÜRKSAT gayretli çalışmalar yapmaktadır. Kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemimizin en önemli yapı taşlarından birisidir.

Bürokrasinin azaltılmasını ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdık. Vatandaşlarımıza, özel sektöre ve kamunun kendi içinde verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlete entegre ettik. Bugün 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır. E- Devlet Versiyon 1.0’ı yüzde 90’ın üzerinde tamamladık. Yıl sonunda ilk versiyonu tamamlayacağız. Önceden ilan ettiğimiz bir olaydı. Biz söz verirsek yaparız. Bugün de yine basit gibi gözüken elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelikleri… Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet yoluyla abonelik işlemlerini yapabilecektir. Pilot çalışmalarına başladık ve inşallah bunu tüm illerimize de çok hızlı bir şekilde de yaymış olacağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

Beyan esaslı hizmet

Oktay, devlet olarak vatandaşın beyanını esas alan, belgesiz ve hızlı hizmet sunumuna odaklandıklarını savundu.

Bundan sonraki aşamada kamu hizmetleri sisteminin bütününü akıllılaştırmaya, yani kamuda dijital dönüşüm için, dijital Türkiye’yi tüm boyutlarıyla gerçekleştirmeye yönelik adımları attıklarını anlatan Oktay, bu alanda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve tüm bakanlıkların üzerlerine düşeni yaptığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, bu süreci çok yakından takip ettiklerini ve yönettiklerini kaydetti.

Vatandaşın bilgileri nasıl korunacak?

Dijital dönüşümle birlikte kamunun ürettiği ve uhdesinde olan hiçbir belgeyi vatandaştan talep etmeden sadece vatandaşın beyanını esas alarak hizmet vereceklerine dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

“Öncelikle kamudaki tüm sistemlerin birbirleriyle tam olarak entegrasyonunu tamamlayıp, sonrasında yapay zeka dahil tüm ileri teknolojileri etkili bir şekilde uygulayarak kamuda etkinliği artıracağız. Tabii bütün bunların hayata geçirilmesinde güvenlik olmazsa olmazımızdır. Verilerin kolaylıkla bize karşı kullanılan bir silaha dönüşebileceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle veri mahremiyetine büyük önem veriyor, vatandaşlarımızın verilerini, bilgilerini özenle korumaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, ulusal ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına dönük çalışmalar yaparak veri altyapılarının korunmasını da sağlıyoruz. Siber güvenlik olmazsa olmazımızdır. Üniversitelerimizi bu alanda da öncü olmaya ve çalışmalarıyla daha fazla katma değer üretmeye davet ediyorum.”

“Yeni bilgi teknolojileri öğretimin dijitalleşmesini sağladı”
Oktay, modern dijital teknolojilerle birlikte bilgiye erişim, bilgiyi yönetme ve kullanma yöntemlerinin de hızla değiştiğini söyledi.

Yeni bilgi teknolojilerinin öğretimin dijitalleşmesini sağladığını vurgulayan Oktay, dünyada önde gelen üniversitelerin, bilgi aktarımında mekan ve zaman sınırlarını ortadan kaldıracak, yeni bilgi teknolojilerini geliştirmeye ve kullanmaya başladığını belirtti.

Bilgi çağı dönüşümü
“Üniversite dediğimiz zaman kavram itibarıyla kampüsü, amfisi ve kütüphanesiyle fiziki bir yapıyı anlarsak eksik kalır.” ifadesini kullanan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde üniversitelerin sınırları belirli bir kampüs alanından çevrim içi platformlara taşınmış ve kütüphane dahil çoğu kaynaklar her yerden ulaşılabilir hale gelmiştir. Bunun yanı sıra yeni nesil, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar ile büyümektedir. Öğrenciler, internet, bilgisayar oyunları ve dijital uygulamaların dillerini ana dilleri olarak konuşmaktadır. Yükseköğretim sisteminin, teknolojik imkanların içine doğan ve dijital dili öğrenerek yetişen bu yeni neslin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır. Yükseköğretim kurumlarımızın toplumun ve zamanın ihtiyaçlarına göre kendini uyarlayabilme dinamizmine sahip olması gerekir. Her üniversite tüm unsurlarıyla bilgi çağının dönüşümünü yakalamaya hazır olmalı.”

Fuat Oktay, yükseköğretimde dijital dönüşümün, topyekun bir dönüşüm süreci olduğunu söyledi.

Proje ile akademisyen hocaların ve üniversite öğrencilerinin dijital teknolojiden en etkin şekilde faydalanmalarının amaçlandığını anlatan Oktay, “Üniversiteler bünyesinde oluşturulacak dijital veri sistemleri, dijital öğrenme platformları ve açık eğitim kaynakları yoluyla yükseköğretimin dijital boyuta taşınması planlanmaktadır. Öncelikli olarak 8 pilot üniversitede hayata geçirilecek olan dijital teknolojileri yükseköğretime entegre etme süreci, etkinlik ve verimlilik çıktıları analiz edilerek tüm üniversitelerimizde yaygınlaştırılacaktır. Biz de bu sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere paydaşlar arasında sağlam bir iş birliği tesis edilmesine destek olacak ve gerekli tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız.” diye konuştu.

Oktay, milli teknoloji hamlesine giden yolda, güçlerinin beşeri sermaye olduğunu, uzun vadeli hedeflere ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağıyla ulaşılabileceğini dile getirdi.

Dünya genelinde iddialı olmak için

Türkiye’nin geçen 16 yılda yaşadığı büyük dönüşüm ve hayata geçirdiği tarihi reformların en belirgin örneklerinin, yükseköğrenim alanında olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları söyledi:

“Üniversite kapısında bekleyen hiçbir gencimizin kalmaması için üniversiteleri gençlerimizin ayağına getirdik, Ağrı’ya getirdik. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi gibi 130 yeni üniversite yaparak üniversite sayımızı 206’ya çıkardık. Sadece üniversiteleşme değil, üniversitelerde kalite ve niteliğin artırılması konusunda da adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Evrensel akademik standartlara sahip üniversitelerimizde 8 milyona yakın öğrenciye eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz için üniversite harçlarını sıfırladık, burs ve öğrenim kredisi miktarlarını yükselttik. Bilim insanı destekleri kapsamında 16 yılda yaklaşık 153 bin bilim insanımıza yaklaşık 2 milyar lira destek sağladık. Geçtiğimiz yıl her bir teşvik programı için destek tutarlarını yüzde elli oranında yükselttik. Şimdi amacımız üniversitelerimizde niteliği, kaliteyi artırmaktır. Amacımız üniversitelerimizin, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin öz güvenini artırmak ve dünya genelinde iddialı olmalarını sağlamaktır.”

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tasarlarken Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Ofislerini oluşturduklarını anımsattı.

Bilgiye erişim

Kalkınma ve milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturacak nesillerle yakından ilgilenerek, en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak istediklerine işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

“Biz çocuklarımıza, gençlerimize, onların zekasına ve üretkenliğine güveniyoruz. Gençlerimizin, üretkenliklerini hayata geçirecekleri eğitim ve bilim altyapısını oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda; bilgiye erişimi sınırlandırmanın değil, erişim yollarını çeşitlendirmenin ve bilginin bilinçli kullanımının yollarını arayacağız. Bu çerçevede üniversitelerimize ve akademisyenlerimize önemli görevler düşmektedir. Siz değerli hocalarımızı üniversitelerde hem dijital dönüşüm sürecinin hem de Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin mimarı ve taşıyıcısı olarak görüyoruz. Kendini bilime ve teknolojinin gelişmesine adamış akademisyenlerimizle inanıyorum ki üniversiteler yakın gelecekte arzu edilen dijital niteliğe de kavuşacak ve ötesine geçecektir.”

Bu alandaki 8 pilot üniversitenin yetkililerine ve personeline, “Dijital dönüşüm seferberliğine topyekun destek” çağrısı yapan Oktay, “Bu üniversitelerimizin en kısa zamanda açık erişimli çevrim içi dersler, uzaktan eğitim, dijital kütüphaneler ve çevrim içi veri yönetimiyle buluşmasını ve mevcut imkanları ilerletecek çalışmalara imza atmasını temenni ediyorum.” dedi.

Oktay, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’nin oluşturulmasına öncülük eden YÖK Başkanı Yekta Saraç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *