İngiliz petrol şirketinin 2040 tahmini

İngiliz petrol şirketinin 2040 tahmini

Küresel petrol şirketi BP’nin yayınladığı raporda, küresel enerji talebinin üçte bir oranında artması beklenirken, hükümetlerin politikalarının, teknolojinin ve toplumsal tercihlerin hızlı bir değişimi öngörülüyor.

British Petroleum (BP) tarafından, küresel enerji talebinin 2040 yılına kadar üçte bir oranında artmasının beklendiği bildirildi.

BP Enerji Görünümü 2019 raporunda, 2040 yılı itibarıyla küresel enerji piyasalarını etkileyebilecek belirsizliklere ve enerji sektörüne ilişkin öngörülere yer verildi.

Raporda küresel ekonomik büyümenin ve refah seviyesindeki artışın desteklenebilmesi için gereken enerjinin sağlanması ve hızlı bir şekilde düşük karbon salınımına geçilmesi konusundaki zorluklar temel belirsizlikler arasında sıralandı.

Küresel ticaret gerilimlerinin artmasının, plastik kullanımında dikkate değer sıkılaştırmaların olası sonuçlarının da 2040 yılına kadar küresel enerji görünümünde etkili olabilecek belirsizlikler arasında bulunduğu raporda yer aldı.

Politika, teknoloji ve toplumsal değişim

Raporda “Dönüşen Geçiş” başlığı altında gelecekte hükümetlerin politikalarının, teknolojinin ve toplumsal tercihlerin yakın geçmiştekine benzer bir şekilde ve hızda gerçekleşmesinin esas alındığı bir senaryo öngörülüyor.

BP’nin raporunda özellikle Hindistan, Çin ve Asya’nın geri kalanında yaşam standartlarındaki iyileşmenin de etkisiyle küresel enerji talebinin 2040 yılına kadar yaklaşık üçte bir oranında artmasının beklendiği bildirildi.

Toplam tüketilen küresel enerjinin ise yüzde 75’lik kısmının sanayi ve binalarda kullanılacağı, öte yandan ulaşımda tüketilen enerjinin toplam içerisindeki payının kaynakların daha verimli kullanılmasıyla ciddi şekilde azalmasının beklendiği kaydedildi.

Yüzde 85 oranında yenilenebilir enerji olacak

Raporda, elektrik üretiminin küresel enerji artışında yüzde 75’lik paya sahip olacağı, enerji arzındaki artışın 2040 yılı itibarıyla yüzde 85’inin yenilenebilir enerji ve doğalgaz kaynaklarından karşılanacağı bildirildi.

Ayrıca 2040 yılında küresel elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin en büyük paya sahip olmasının beklendiği kaydedildi.

Yenilenebilir enerjinin küresel enerji sistemine girişinin tarihsel olarak diğer enerji kaynaklarından çok daha hızlı olduğu belirtilen raporda, 2040 yılına kadarki sürenin ilk yarısında petrole talebin artacağı, fakat ilerleyen dönemde bu talebin daha yatay bir hal alacağı öngörüldü.

Yeni petrol sahalarına yatırım devam etmeli

Öte yandan raporda, 2040 yılına kadar küresel enerji talebinin karşılanabilmesi için yeni petrol sahalarında olan yatırımın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Raporda karbon salınımının önümüzdeki dönemde devam etmesinin beklendiğinin, bunun azaltılabilmesi için kapsamlı politika önlemlerinin gerekli olduğunun altı çizildi.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan BP’nin Üst Yöneticisi Bob Dudley, “Rapor dünyanın enerji sistemlerinin ne kadar hızlı bir şekilde değiştiğine odaklanıyor, gelecekte daha fazla enerji ve daha az karbon emisyonu gibi ikili bir zorluğa işaret ediyor. Bu ihtiyaca cevap verilebilmesi için şüphesiz birçok farklı enerji türü rol oynayacak.” ifadelerini kullandı.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *