Bakanlık ‘Yoga’ kararından geri adım attı

Bakanlık ‘Yoga’ kararından geri adım attı

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Şubat 2019 tarihi itibariyle tüm il milli eğitim müdürlüklerine yoga yapılması yönünde bir yazı gönderdi. İslami kesimden gelen çok sert tepkiler üzerine bugün MEB tarafından iptal edildiği bilgisi iletildi.

T24 – Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, “Fit21 By Ece Vahapoğlu” firmasının çocuk yogası etkinliğine dair yazısını tüm illere gönderdi.

Yazı üzerine bazı dini dernek ve vakıflar açıklama yaparak, yogaya eğitimine karşı geldi. “Yoga sadece bir meditasyon, dinlenme ve zihinsel arınma uygulaması olmayıp aynı zamanda inanç ve dini boyutu olan Hint ve Uzak Doğu menşeli bir inanç ritüeli olmasının yanı sıra, putperest inançların yaygın olduğu bir coğrafyaya ait bir kültür unsurudur” ifadelerini kullanarak yapılan açıklamanın ardından yazının iptal edildiği bilgisi illere iletildi.

Akit’ten Abdurrahman Dilipak, Yeni Şafak’tan Hayrettin Karaman gibi isimler de yoga eğitimine karşı yazılar kaleme aldılar. Dilipak, “MEB çocuklarımıza seçmeli olarak yoga dersleri de verecekmiş. Tamam ardından Transandantal Meditasyon da olsun. Maharishi Mahesh Yogi bu konuda en iyilerden biri!? Aslında niye uzatıyoruz ki “Zen Buda” derslerine de başlayın bitsin bu iş” derken, Karaman, haberi paylaştığı köşesinde yoga hakkında daha önce kaleme yazıyı paylaştı.

Bakanlık il müdürlüklerine şu yazıyı göndermişti:

Yoga kararına tepki gösterenler arasında medrese alimleri de yer aldı. Yayınladıkları ortak bildiride, İslam’da arınmanın yolu olarak tefekkür ve Allah’ı zikre işaret edilirken, nefis terbiyesi ve tezkiyesi için Tasavvuf önerilmesi de dikkat çekti. UMAD, MEDAV ve ESAB tarafından yapılan açıklama şöyle:

ALİMLER BİRLİKLERİNİN OKULLARDAKİ YOGA KONUSUNDAKİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde basında ve sosyal medyada okullarda Çocuk Yogası etkinliği yapılmasına resmi izin verildiğine dair haberlerin yaygınlaşması üzerine, aşağıda zikri geçen Alimler Birlikleri olarak ortak bir basın açıklaması yaparak bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeyi uygun gördük.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun da aldığı kararda belirttiği gibi; “Yoga, Hinduizm ve Budizm’de kişiye birtakım ilâhî bilgiler ve yetenekler kazandırarak, onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedirler. Ancak yoganın dinî bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dinî bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir. (“Brahmanizm”, DİA, VI, 331) Buna göre bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek, yoga yapması uygun değildir.”

Görüldüğü gibi Yoga sadece bir meditasyon, dinlenme ve zihinsel arınma uygulaması olmayıp aynı zamanda inanç ve dini boyutu olan Hint ve Uzak Doğu menşeli bir inanç ritüeli olmasının yanı sıra, putperest inançların yaygın olduğu bir coğrafyaya ait bir kültür unsurudur. Her ne kadar son yıllarda bir özenti sonucu Yoga eğitimi başta özel anaokulları olmak üzere bazı eğitim kurumlarında yaygınlaşmışsa da toplumumuzun bu konuda yeteri kadar bilinçlendirilmediği açıktır.

Yüce dinimiz İslam, arınmanın Yoga gibi bize yabancı etkinliklerle değil; Tefekkür, Allah’ı zikretmek, huşu ile namaz kılmak, gece teheccüde kalkmak, oruç tutmak vb. ibadetlerle olabileceğini öğretmektedir. Ayrıca İslam kültüründe ruh eğitimi, nefis terbiye ve tezkiyesini sağlayan Tasavvuf mektebimiz vardır.

Toplumu aydınlatma ve yanlışlardan dönülmesi hususunda hatırlatma görevi bulunan hocalar/alimler olarak bizler, okullarda yoga eğitimine karşı olduğumuzu ve bu eğitimin masum olmadığını, batıl bir dinin ve kültürün parçası olduğunu inanıyoruz. Dolayısıyla yavrularımızın bu dini ve kültürel dejenerasyona tabi tutulmamaları hususunda yetkilileri gerekli hassasiyeti göstermeye ve okullarda çocuk yogası yapılmasına dair izni iptal etmeye ısrarla davet ediyoruz.

Alim/hocalardan müteşekkil üyelerimizin konuyla ilgili yüksek hassasiyetleri üzerine bu ortak açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ediyoruz.

Abdulvahab Ekinci – UMAD (Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Başkanı)

M. Tayyip Elçi – MEDAV (Medrese Alimleri Vakfı) Başkanı

Abdullah Cihangir – ESAB (Ehl-i Sünnet Alimler Birliği) Başkanı

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *