Hasan el Benna’nın tavsiyeleri

Hasan el Benna’nın tavsiyeleri

“İslam’ın bağımsızlık ve hâkimiyetten daha azına razı olmayacağını gösterin” diyen imam, 1949 yılında şehid edilmişti. Benna, dünya Müslümanlarını etkilemiş, harekete geçirmiş ve birçok İslâm ülkesinde “Müslüman Kardeşler” hareketinin kurulmasına vesile olmuştu.

Siyonist devlete karşı savaşan ve bu nedenle bir ordu kuran Hasan El Benna, sömürgeci İngilizlere de Mısır’da savaş ilan etmişti. Mısır’ın çeşitli kentlerinde kurduğu okullar ve toplumsal hizmet kurumları aracılığıyla görüşlerini hayata geçirmeye çalışan Hasan el-Benna’nın kurduğu İhvan teşkilatı, birçok Arap ülkesinde toplumsal ve siyasal olarak örgütlendi. El-Benna’nın Türkçe’ye tercüme edilmiş “Davet Esasları”, “İslam’da Cihad”, “Hatıralarım”, “Risaleler”, “İslam Akaidinde Tevhid” gibi kitapları bulunuyor.

Kan kaybından ölmesi beklendi

Dünyanın birçok yerinde mensupları olan Müslüman Kardeşler Hareketi’nin kurucusu olan Hasan el Benna 12 Şubat 1949’da Kahire’nin en büyük caddelerinden birinde evine giderken arabası durdurularak polisler tarafından kurşunlandı. Kaldırıldığı hastanede bilinçli olarak müdahale edilmeyerek kan kaybından ölmesi beklendi. Hasan el Benna’nın ölmesini başta Kral Faruk olmak üzere İngilizler ve Siyonistler çok istiyorlardı.

Hasan El-Benna’nın tavsiyeleri

1- Allah’ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun. Kuran’ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış

2- Kuran okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap

3- Siyer kitaplarını ve selefi salihin tarihini vaktin elverdiği ölçüde oku. Bu hususta en azından Hummat-ul İslam kitabını oku. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az kırk hadis ezberle. Bunlar da Nevevinin kırk hadisi olsun. Akaid esasları ve fıkıh teferruatlarıyla ilgili bir risale oku

4- Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığın bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın

5- Kahve, çay, vb. uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş, zaruret olmadıkça bunları içme Sigara içmekten kesinlikle sakın

6- Her hususta temizliğe önem ver Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde Çünkü bu din, temizlik üzerine kurulmuştur

7- Doğru sözlü ol asla yalan söyleme Peygamberimiz şöyle der: Doğruluk iyiliğe götürür. Kişi doğru söylemeye devam eder Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar

8- Ahdine, sözüne ve vadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme

9- Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahib ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır

10- Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et Vakar seni, doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın

11- Çok Hayalı ve ince şuurlu ol, iyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin ikincisine üzül Zillet, yaltaklanma yağcılık derecesine varmadan mutevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın

12- Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın, Rıza gözünü kötülüklerden kapama Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakının aleyhinde ve acı da olsa söyle.

13- Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel sözle de olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.

14- Kalben merhametli, mert ve müsamahakâr ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara, hem hayvanlara yumuşak davran, bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam’ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma, giriş ve ayrılışta izin iste.

15- Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman Kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun. İhtisas sahibi isen branşında derinleş. Genel meseleleri (İslami) öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.

16- Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.

17- Hükümet vazifelerine düşkün olma ve onları rızkın en dar kapısı olarak bil. Ama sana verildiği zaman reddetme. Davanın vecibeleri ile tamamen çatışmadığı müddetçe bu vazifelerden ayrılma.

18- Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol

19- Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme

20- Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden uzaklaş. Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın

21- Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle

22- İslam’ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam’ın genel servetine hizmette bulun. Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.

23- Malının bir kısmı ile davaya katıl, üzerine farz olan zekâtını cemaate ver. Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.

24- Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyyen lüks eşyaya kapılma.

25- Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme bütün bunlarda sünneti takib et.

26- Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes

27- Her zaman Allahın murakabesinde olduğunu unutma, Ahreti hatırla ve ona hazırlık yap, Allahın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve himmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda üç gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varid olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir

28- Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.

29- Namazını güzelce kıl, onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur

30- Ramazan orucunu tut, gücün yetiyorsa haccını eda et, yetmiyorsa ona hazırlan

31- Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehid olma sevgisini taşı, gücün yettiğince bunlara hazırlan

32- Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin

33- Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki, onun yularını ele alasın; gözünü haramdan ayır. Duygularına hâkim ol İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.

34- İçki, sarhoş edici ve gevşeklik verici maddelerden ve bu kabilden olan her şeyden tamamen sakın.

35- Kötü arkadaşlardan, bozguncu dostlardan ve fısk-u fucur yerlerinden uzaklaş

36- Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş

37- Mensub bulunduğun ketibenin mensublarını iyice tanı ve kendini tanıt. Sevgi, takdir, yardım ve tercih gibi kardeşlik haklarını mükemmel bir şekilde yerine getir ve onların toplantılarına katıl. Kahir bir özrün olmadıkça toplantılarından geri kalma. Muamelelerinde devamlı onları kendine tercih et

38- Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.

39- Her yerde davanı yaymaya çalış, Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma

40- Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.

(İslami Analiz/Haber Merkezi)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *