MİT bünyesindeki İSAMER’in faaliyet alanları

MİT bünyesindeki İSAMER’in faaliyet alanları

Mill İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İstihbarat Araştırmaları Merkezi (İSAMER), istihbarat alanındaki gelişmeleri takip ederek, bilimsel yayınlar ve akademik vizyon konusunda çalışmalar yürütüyor.

İSAMER, özellikle Arap Baharı sonrası bölgedeki gelişmelere bağlı olarak yeniden şekillenen güvenlik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Merkez, bu anlayış doğrultusundaki güvenlik ihtiyaçlarına yönelik analizler ve araştırmalar ile istihbarat politikasına yön veriyor.

Dr. Hakan Fidan’ın göreve gelmesi sonrası o dönemki adıyla Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde 2011 yılında kurulan merkez, İstihbarat Akademisi ve Eğitim Merkezi (İSAKEM) çatısı altında faaliyet gösteriyor.

MİT’te istihbarat literatürünün incelenmesi, bilimsel yayın çıkarılması ve akademik vizyon oluşturulmasına yönelik taslak çalışmalar yapan merkez bunun yanında yabancı istihbarat teşkilatlarının eğitim ve istihbarat araştırmalarını da sürekli takip ediyor.

Merkez ayrıca, dünya istihbarat literatürünün incelenmesi, takibi ve istihbarat alanında akademik çalışmalar yapılması ile bu alandaki bilimsel araştırmaların MİT personeli ve Türk akademisyenler tarafından değerlendirilmesini teşvik ediyor.

MİT’in eğitim ve faaliyet ünitelerinin ihtiyaç duyduğu eğitim ve araştırma materyallerinin üretimi veya temini ile kurumsal, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, atölye çalışmaları ve tartışma oturumlarının düzenlenmesi, yurt içinde ve yurt dışındaki akademik etkinliklere katılım sağlanması, istihbarat alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, akademisyenler ve yabancı servisler ile iş birliğinin geliştirilmesi gibi konular da Merkezin faaliyet alanları arasında bulunuyor.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *