1896’dan Günümüze Hollywood’un Kötü Adamları: Müslümanlar

1896’dan Günümüze Hollywood’un Kötü Adamları: Müslümanlar

Medya ve Din Araştırmaları Dergisinde Dr. Bilal Yorulmaz imzası ile yayınlanan bir makalede, kuruluşundan günümüze kadar Hollywood filmlerinde yer alan olumlu ve olumsuz Müslüman temsilleri ele alınıyor.

Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Bilal Yorulmaz’ın makalesinde özetle şu ifadelere yer veriliyor:

Hollywood sinemasında kullanılan olumsuz Müslüman temsillerini üç bölümde ele almak mümkündür. Başlangıçtan 1970’e kadar ki dönemde Müslüman erkekler çölde yaşayan barbar insanlar olarak sunulmuş, birçok filmde hakarete uğramış ve alay edilmiştir. Bu dönemin Ortadoğulu kadınları ise erotik birer obje olarak gösterilmiştir. 1970’lerde egzotik Doğu temsili yerini terör yuvasına bırakmıştır. Bu dönemden sonra Müslümanlar eli kanlı teröristler olarak temsil edilmişlerdir. Kadın karakterler de ya terörist ve terörist destekçisi ya da burkasının arkasına hapsedilmiş silik şahsiyetler olarak resmedilmiştir.11 Eylül’den sonra ise iki tür film ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilkinde eylemi gerçekleştiren teröristler alt tabakadan sempatik kişilerdir. Onları teröre sevk eden imamlar ve şeyhler esas kötü adamlardır. İkinci türde ise doğrudan Batıya kinleri nedeniyle terör eylemi gerçekleştiren varlıklı ve cani teröristler bulunmaktadır. Fakat bu iki tür de temelde İslam’ı terör eylemlerinin temel motivasyonu olarak göstermektedirler.

Hollywood’un kuruluşundan beri çizgi filmlerde ise Müslümanlar hep alay edilen, barbar ve aptal karakterler olarak resmedilmişlerdir. Öte yandan çok az da olsa olumlu Müslüman temsilleri de Hollywood filmlerinde yer alabilmektedir.

Konuya ilgi duyanlar makalenin tamamına şu linkten ulaşabilirler: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/496814

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *