Batı Avrupa’da bir dine inanma oranı yüzde 72,5

Batı Avrupa’da bir dine inanma oranı yüzde 72,5

Hristiyanlığın yüzlerce yıldır hüküm sürdüğü Batı Avrupa’da toplumun yüzde 27,5’i herhangi bir dine inanmadığını söylerken, kalan yüzde 72.5’lik kesim ise dinden yana tavır koyuyor.

Büyük bir çoğunluğu vaftiz edilen 15 Batı Avrupa ülkesinde yaşayan halkın yaklaşık üçte biri ise kendilerini ateist olarak tanımlarken, yüzde 46’sı da kiliseye gitmediğini belirtiyor.

Rakamlar büyük görünmekle birlikte, aydınlanma dönemi ve sonrası özellikle dinin hedef alındığı ve hayattan silinmek istendiği göz önüne alındığında, bunca çaba karşısında Hıristiyanlığın bozuk da olsa bir din olarak varlığını toplumun çoğunluğunda koruduğu gözden kaçmıyor. Dine karşı olan ya da ateist olanların oranının en yüksek olduğu bazı İskandinav ülkelerinde bile bu rakamlar toplumun yarısına bile ulaşmıyor.

Euronews’ün aktardığı haber Amerika merkezli Pew araştırma şirketinin raporuna dayanıyor. Bu rapora göre Batı Avrupa’nın 15 ülkesi arasında dindarlık oranı en yüksek ülke yüzde 40 ile İtalya olduğu dikkat çekiyor. Bu ülkede halkın yüzde 40’ı kiliseye ibadet etmeye gidiyor.

Kiliseye gidenlerin oranının en düşük olduğu ülkeler yüzde 9 ile Danimarka ve İsveç. Bu ülkelerde herhangi bir dine inanmadığını söyleyenlerin oranı sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 42.

Dine inanmayanların oranının en fazla olduğu ülke yüzde 48 ile Hollanda.

Pew araştırmasında ABD’de dine inanmayanların oranı ise yüzde 23 çıktı.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *