‘Küresel sistem İslam alemini çeperlere itmiştir’

‘Küresel sistem İslam alemini çeperlere itmiştir’

Erdoğan, İslam coğrafyasının son dönemde büyük oyunun malzemesi yapıldığına dikkati çekerek, “Kaynakları sömürülmüş, toprakları parçalanmış, sınırları petrol, altın, elmas ve çıkar hesapları üzerinden yeniden çizilmiştir.” dedi.

‘Türkiye bir ilim ve tarih havzası’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri Törenindeki konuştu.

Erdoğan konuşmasında, “Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkınma çabasının menzile varması mümkün değildir. Bilim, kültür ve sanat adamlarına destek olmayan bir devletin beklediği atılım sürecine girmesi ham hayal olarak kalacaktır. Kültür ve medeniyet kökleriyle, manevi hazinelerinden kopup yürüyen bilimsel çabaların da eksik ve yarım kalacağı unutulmamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin her açıdan müstesna bir kültür, ilim ve tarih havzasının tam üzerinde olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Asırlardır farklı kültürleri, medeniyetleri ve inançları bünyesinde başarıyla mezcetmiş bir coğrafyanın kavşak noktasında yer alıyoruz. Merhum Fuat Hoca’nın araştırmalarının da ortaya koyduğu insanlık tarihine yön veren pek çok keşfin ilk nüvelerinin oluşturulduğu bir maziye, geçmişe sahibiz. Aynı şekilde merhum Osman Turan Hocamız, ecdadımızın Selçuklu döneminin sayfalarını insanlığın istifadesine sunmuştur. Yine merhum Halil İnalcık Hocamız bu maziyi, Osmanlı dönemini eserleriyle gayet güzel bir şekilde ortaya koymuştur.”

‘İslam alemi, büyük oyunun malzemesi yapıldı’

Türkiye’yi geleceğe çok güçlü taşıyacak her türlü birikimin milli hazinede bulunduğuna işaret eden Erdoğan, “Uzun zamandır bu hazinenin kapağını açıp istifade edemiyoruz. Son iki asırdır, sadece ülke olarak değil, İslam dünyası olarak da ilmi çalışmalarda, üretimde, sanayide, bilimsel araştırmalarda, kültür ve sanatta yeterli inkişafı, başarıyı yakalayamıyoruz. Elbette bunda milletimizin ve İslam dünyasının son asırlarda maruz kaldığı emperyalist saldırıların çok büyük etkisi vardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, İslam coğrafyasının son dönemde büyük oyunun malzemesi yapıldığına dikkati çekerek, “Kaynakları sömürülmüş, toprakları parçalanmış, sınırları petrol, altın, elmas ve çıkar hesapları üzerinden yeniden çizilmiştir. 1. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen, 2. Dünya Savaşı sonrasında ise tahkim edilen yeni küresel sistem, İslam alemini adeta çeperlere itmiştir. Bu yeni sistemde Müslümanlara ne kendi gelecekleri ne insanlığın ortak meseleleri hakkında söz söyleme hakkı tanınmamıştır.” diye konuştu.

‘BM’den adalet diye bir şey beklemeyin’

Toplam 1,7 milyar nüfusa sahip İslam dünyasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bir tane bile daimi üyesinin bulunmamasını, bu çarpıklığın bir sonucu olarak nitelendiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Onun için ‘Dünya 5’ten büyüktür.’ diyorum. Dünyadaki dağılımı da bu 5 ülkenin adil değil. Ne kıtalar ne inançlar ne etnisiteler noktasında. Dudaklarının arasından çıkan bir cevap her şeyi bitiriyor. 194 üye var, 5 daimi üye, yanına da 15 geçici üye sıkıştırmışlar, onunla dünyayı aldatıyorlar. 15 geçici üyenin hiçbir kıymeti harbiyesi var mı, yok. Elini kaldır, indir. Herhangi bir değeri yok. Her şey o 5 daimi üyenin içinde bir üye, o bir üye bile bunu tıkayabiliyor. Bu, hani adalet üstüne kurulmuştu, dünyadaki adaleti sağlamak üzere kurulmuştu. Kesinlikle böyle bir şey yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de Birleşmiş Milletler’de de adalet diye bir şey beklemeyin, aramayın. Yok böyle bir şey. Çatışma, gerilim, eğitimsizlik, fakirlik, dışa bağımlılık adeta dünyamızın kaderi haline getirilmeye çalışılmıştır. Bu sistemi inşa edenler, ne yazık ki büyük oranda başarılı da olmuşlardır. Bugün İslam dünyasına şöyle bir baktığımızda enerjisini ilmi, akademik, kültürel çalışmalara sarf etmek yerine daha çok iç çatışmalarla tüketen bir manzaraya şahit oluyoruz. Yakın çevremize baktığımızda gelir dağılımından adalete, diplomasiden, demokrasiye, ekonomiden hak ve özgürlüklere kadar birçok alanda sorunlarla boğuşan bir coğrafyayla karşılaşıyoruz.”

‘Bekasını haraç ödeyerek sağlamaya çalışanlar var’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı fotoğrafta kendi ülkesinin bekasını, küresel silah tüccarlarına haraç ödeyerek sağlamaya çalışan devletlere rastladıklarına işaret ederek, sadece güvenlik konularında değil teknolojide, mimaride, sanayide, diplomasi ve ekonomide de dışa bağımlılığın, bugün İslam dünyasının en acı gerçeği olduğunu söyledi.

Adeta bir “öğrenilmiş çaresizlik” sendromuyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Erdoğan, bu durumun değişeceğine yürekten inandığını ifade etti.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *