Demircan: ‘Faizci bankacılık düzeni de çökecek’

Demircan: ‘Faizci bankacılık düzeni de çökecek’

Ali Rıza Demircan: “Eğer tövbe edip faizsiz işlemlere yönelmezlerse yalnızca faizciler değil onlarla bilerek ve isteyerek iş tutan siyasilerimiz de, Tüsiad da, Müsiad ve Askon gibi kurumlarımızın faizle iş tutan üyeleri de belasını bulacaktır. Ama dünyada ama dünya ile birlikte âhirette.”

Mirat Haber‘de yayınlanan son yazısında faizci düzeni hedef alan Ali Rıza Demircan, “Allah’a Savaş Açan Bankacılık Düzeni de Çökecek” başlığını kullandı.

Demircan faizin haram kılındığını emreden ayetleri ve ardından peygamberin bir hadisini naklettiği yazısında, faizin haramların en ağırı olduğunu vurguladı.

Demircan şunları yazdı:

Yaratan Allah yarattıklarını bilmez mi?

Allah var ettiği bütün varlıkları, en güzel kıvamda yarattığı insan için halk etmedi mi?

Yaratan genelde yarattığı bütün varlıkları, özelde de tüm insanları engin rahmetiyle kuşatıcı değil mi?

Allah Kur’ânî emirleri ve yasaklarıyla denemeye uğrattığı kullara faydalıları emredip zararlıları yasaklamadı mı?

Haramların En Ağırı Faizdir

Allah’ın en ağır ve şedîd bir dille yasaklayıp haram kıldığı işlem faizdir. Allah haram kıldığı faizi kendi zatına savaş ilanı kabul edip faizcilere savaş açmıştır? (Bakara 2/279)

Allah zalimleşen kulların faiz yoluyla insanları sömürmesine razı olmadığı için faizcileri de elbette cezalandıracaktır. Ana ceza Bakara 275’de bildirildiği gibi ölümle başlayacak Âhiret hayatında olacaktır.

Okuyalım: “Faiz yiyen kimseler, sonuçta şeytanın dokunarak yere çaldığı kişinin ayağa kalktığı gibi (ne yapacaklarını bilemez bir çaresizlik içinde) hayata tutunmaya çalışırlar. Bu, onların: «Ticaret, tıpkı faiz gibidir.» demeleri yüzündendir. Oysa, Allah, ticareti helal, faizi haram etti. Bundan böyle her kim Rabbi tarafından kendisine bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, artık geçmişte aldığı onundur ve hakkındaki kararı Allah verecektir.

Her kim de döner, yeniden faiz alırsa, işte onlar cehennemin sakinleridirler, hep orada kalacaklardır.”

Faizciler Dünyada da Cezalandıracaktır

Faizciler için ceza yalnızca âhiret hayatında olmayacaktır. Onlar bu dünya hayatında da cezalandırılacaklardır.

{ Faizcilerin İslam Toplumunda uğratabilecekleri Kur’ân’ı cezalara ilişkin makalemiz için bak.
http://www.mirathaber.com/ali-riza-demircan-faiz-buyuk-gunah-ve-toplum-duzenini-bozmak-sucudur-1-4064y.html }

Faizcilere verilecek dünyevî cezalardan biri de kendi bünyelerinde yaşayacakları ekonomik krizlerle ellerindeki varlıkların eksiltilecek/giderilecek olmasıdır.

Görsel ve yazılı medyada her gün nice büyük şirketlerin iflas ettiğini, bankaların açtığı icra takipleri sonucunda fabrikaların/otellerin satıldığını ve binlerce resmi konkordatonun gerçekleşmekte olduğunu okuyoruz. Ayak sesleri iyice duyulmaya başlanan üçüncü dünya savaşının ana sebeplerinden birinin faiz kaynaklı olacağınca şüphe yoktur.

Biz olanlara ve olmakta onlara baktığımızda bankaların da ekonomik krizlere ve dev kayıplara mahkum olduklarını artık görebiliyoruz. Bankacılık sistemine giren bir lirayı kredi oyunlarıyla katlayarak – hem de ne katlama- olmayan paralarının bile faizlerini alarak Allah’ın kullarının kanını emen faizciler kendi hallerine mi bırakılacaklar? Allah ve Onun adaleti ve intikamı yok mu?

“Ey Muhammed! Senden önceki toplumlara da kendi içlerinden peygamberler göndermiştik ve onlar açık belgeler/mucizelerle geldiler, ama çoğu inanmayıp günahkar oldular. Biz de, günaha batıp giden suçlulardan intikam aldık. Zaten gerçek mü’minlere yardım edip onları başarıya ulaştırmayı da üzerimize görev kıldık.” (el-Rûm 30/47)

Kur’ân ve Sünnet’in Açıklamaları

Merhametli Rabbimiz şöyle buyurur: “ Allah faizleri azaltır/mahveder de sadakaları artırır, Allah faiz yasağını tanımayanları ve faiz yoluyla günaha batıp çıkanları sevmez.” (Bakara 2(276)

Bu âyetin orijinalinde de yer alan YEMHEKÜ fiili Kur’ân’da biri kâfirlerle, (A.İmran 141) diğeri de burada olduğu gibi faizlerle ilgili olarak iki yerde kullanır. Bu da faizin kâfirliğe eşit bir felaket olduğuna işarettir. Eşittir, faizin haramlığını inkâr etmek zaten kâfirliktir.

Bu âyeti açıklamak için olacak Şanlı Peygamberimiz de şöyle buyurur.
“Faiz yoluyla mal artıran kişilerin sonu kayıplara uğramaktır.“ ( İ.Mâce Hn. 2279 )

Allah Erteler Ama İhmal Etmez

Kur’ân ifadesiyle Allah imhal eder yani mühlet verir ama ihmal etmez. Bildirilen dünyevi cezalar dünyada da ülkemizde de görülmeye başlandı. Bu yazımızla vermek istediğimiz mesajın apaçık bir örneğini öğrenmek isteyenler özeti sunulan haberin verilen linkini okuyabilirler.

Bankalar 2018’de 5, toplamda 41 milyar TL’lik batık kredilerini varlık yönetim şirketlerine sattı. Borç tahsilatı için bekleyen 3.5 milyon adet dosya bulunuyor. https://odatv.com/artik-borcunu-da-satiyorlar-turkiye-12121839.html

Unutmadan…

Ha bu arada unutmadan… Eğer tövbe edip faizsiz işlemlere yönelmezlerse yalnızca faizciler değil onlarla bilerek ve isteyerek iş tutan siyasilerimiz de, Tüsiad da, Müsiad ve Askon gibi kurumlarımızın faizle iş tutan üyeleri de belasını bulacaktır. Ama dünyada ama dünya ile birlikte âhirette.

Unuttuğumuz Nehiy Ani’l-Münker (Dinimizin, ortak aklın ve ilmin ret ettiklerinden men etmek) görevimiz olduğu için hatırlatmak istedim.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *