Hamas… Direniş Yolunda Yürümeye Devam

Hamas… Direniş Yolunda Yürümeye Devam

Hamas geçen birkaç yıl içinde daha önce görmediği kadar halk desteği aldı. Söylemini daha geniş kitleleri içine alacak şekilde yeniledi. Daha kapsamlı siyasi katılım için kapıları açtı.

Hamas… Direniş Yolunda Yürümeye Devam

RefetMurre

İslamî Direniş Hareketi (Hamas), Filistin halkı ve destekçileri hareketin kuruluş yıldönümünü kutladı. Hamas kurulduğu ilk günden beri ağır baskıya, suikast ve sürgüne, kökten yok edilme, siyasi ve mali kuşatmaya, savaşlara ve kötü gösterme operasyonlarına maruz kaldı.

Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen hala ayakta; inandığı değerler üzerinde sabit durmakta, sahada aktif çalışmaktadır. Geniş bir halk kitlesine sahip olan hareket, tasfiye edilemeyecek bir şekilde tabana yayılmış ve kendisini boğma girişimlerine karşı koruyacak güce varmış durumdadır.

Hamas’ı diğer hareketlerden ayıran en önemli özellik, oldukça ağır geçen yılların ardından hareketin bugün siyasi ve askeri olarak büyümüş olması, toplumsal tabanının genişlemesi ve gücünün katlanmasıdır. Direniş, özgürlük ve dönüş projelerinde daha fazla siyasi çevre ve katmanları bir araya getirme gücüne sahiptir artık.

Hamas’ı önemli kılan diğer bir özellik, onun son yıllardan siyaset ve halk düzleminde büyük bir ilerleme göstermesi, zayıflatma ve boğma girişimlerinden kendini ustalıkla kurtarması, kuşatmayla önüne konan engelleri aşması, siyasi ilişkilerinde yeni bir yol açmasıdır.

Hamas geçen birkaç yıl içinde daha önce görmediği kadar halk desteği aldı. Söylemini daha geniş kitleleri içine alacak şekilde yeniledi. Daha kapsamlı siyasi katılım için kapıları açtı.

Bütün bunlar olurken, Hamas direniş alanını da bırakmadı. Hâlâ direniş hendeğindedir. Kahramanca direnmekte, sorumluluk duygusuyla ateşkese gitmekte, saldırganlığa karşı gerektiği gibi cevap vermekte, düşmana olması gereken düzeyde vurmakta, savaşını sadece işgalci İsrail ile sürdürmektedir. Filistinli çevrelerden gelen haksızlıklara, karar ve uygulamalara sabırla dayandı. Çatışma moduna girmedi ve öncelikli sorunları da ihmal etmedi.

Hamas içerde ve dışarıda yeni çalışma yol ve yöntemleri edindi. Bu durum işgalcinin kendisiyle olan savaş dairesini genişletmesine, harekete karşı casusluk faaliyetleriyle, liderlerine yönelik suikast operasyonlarını artırmasına neden oldu.

Hamas halka açılıp tabanda yayılırken, ulusal söylem çemberini ve bölgesel güçlerle diyaloğunu genişletirken, Filistin Yönetimi maalesef Hamas’a karşı onu kuşatmak, teslim olmasını sağlamak ve Gazze’den silmek, Batı Yaka’dan tasfiye etmek, dışarıdaki etkisini azaltmak ve İsrail için silahına el koymak amacıyla art arda savaşlara girdi.

Kuruluş yıldönümünü kutlayan Hamas şunları hedefliyor:

1.İşgale karşı direnişi sürdürmek, toprağını ve insanını savunmak, özgürlük projesine sarılmak.

2.Gerçek manada ulusal birliği sağlamak, Filistin kurum ve kuruluşlarının fonksiyonel hale getirilmesini sağlamak, uzlaşıyı sağlamak ve halk tercihine başvurmak.

3.Bölgesel bağlar kurmak ve Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmek, iç ihtilaflara karışmamak veya dış askeri paktlara girmemek.

4.Kudüs’ü savunmak, esirlerin özgürlük rüyasını gerçekleştirmek, Filistinli mültecilerin hakkını savunmak, dönüş hakkını ve direnişin kazanımlarını korumak.

Hamas hâlâ büyüme ve gelişme aşamasındadır. O işgale karşı direniş savaşına girmeye, ulusal birliği sağlama ve korumaya, içerde ve dışarıda Filistin toplumu içinde yayılmaya kadirdir. Bakış açısı için bunlar önemli hususlar, özgürlük ve dönüş için de açık stratejilerdir.

Filistin Enformasyon Merkezi

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *