Kumar mı daha günah yoksa onu meşru göstermek mi?

Kumar mı daha günah yoksa onu meşru göstermek mi?

Sport Toto’nun Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi inşaatına sponsor olması ile başlayan süreçte, konuya ilişkin tabelalar kaldırılsa da sponsorluk devam ettiği gibi, tartışmalar da artarak devam ediyor. 

Milli Gazete yazarlarından Abdülaziz Kıranşal, konunun püf noktasının işlenen haramın meşru gösterilmesi olduğunu vurguladı bugünkü yazısında. Piyango, toto gibi şans oyunlarının kumar ve haram olduğunun altını çizen Kıranşal, bunlar ile ilim faaliyetlerinin finanse edilmesi yolu ile meşru bir hava kazandırılmak istendiğini, haram yolu ile hayır yapılamayacağını belirtiyor. Bunu, cahiliye adetini yeniden hortlatmak ve hak ile batılı, haram ile helali birbirine karıştırmak olarak tanımlıyor Kıranşal.

“Piyango ve TOTO ile Cahiliye Adetlerini Hortlatmayın” başlığını taşıyan yazısında şöyle diyor Kıranşal:

Cahiliye Arapları eskiden büyük kumar meclisleri tertip eder, veresiye bir deve satın alır bu deveyi yirmi sekiz parçaya bölüp üzerine kumar oynarlardı. On adet küçük okun yedisine hisseler yazılır, üçü de boş bırakılarak ağzı dar bir torbanın içine yerleştirilirdi. Oyuna katılanlar okları birer birer çekerler, dolu çıkanlar hisselerini alırlar, boş çıkanlar ise devenin parasını öderlerdi. Deve kesimine ve kumar oyununa hizmet edenlerle ziyafetten yararlanmak üzere kumar meclisine gelenler de devenin etinden ikram ederlerdi. Deve etinin artanını ihtiyaç sahiplerine dağıtır, bunu da yoksullara yardım olarak bir hayır işi olarak görürlerdi. Kumar yasaklanınca, o zaman biz nasıl ikram edeceğiz, yoksullara nasıl yardım edeceğiz mahiyetinde “neyi infak edelim” diye sordular. “Affı infak edin”, yani “ihtiyaçtan artan miktarı veya bu miktardan uygun bir kısmı yoksullara, muhtaçlara verin” ayeti nazil oldu. (Diyanet Tefsiri, Bakara, 2/219) Kumardan hayır işlemeyi düşünmek eski bir cahiliye âdetidir. Ve İslam bu âdeti tarihe gömmüştür. Bugün başta piyango ve Spor TOTO olmak üzere kumardan kazanılan para ile hayır işlemeyi, yoksullara yardım etmeyi, hayır kurumları yaptırmayı düşünmek, bilmeden bu cahiliye âdetini yeniden diriltmek demektir.

Piyangodan kazanılan paranın tamamı hayır işlerine bile harcanmış olsa, bu durum piyangoya verilen bilet parasının vebalini bile karşılamaz. Çünkü piyangoya verilen her kuruş büyük bir haram olan kumar çarkının dönmesine ciddi bir katkıda bulunmak demektir.

Yine başta Spor TOTO olmak üzere kumar oyunlarını hayır kurumlarının ve ilim kurumlarının inşaatlarına sponsor yapmak, İslam’ın kaldırdığı büyük bir cahiliye adetini yeniden hortlatmak ve hak ile batılı, haram ile helali birbirine karıştırmaktır.

Evet, piyango da, TOTO da kumardır ve haramdır. Ancak hayır hasenat işlemek ve hayra sponsor olmak adına bu kumar oyunlarını meşrulaştırmak, yaygınlaştırmak, hayır kurumlarının inşaatlarına sponsor yaparak insanların nazarında makul bir iş gibi göstermek daha büyük haram ve daha büyük bir günaha kapı açmaktır.

Kurbanda faizli kurban kredisi, bayramda faizli bayram kredisi, Ramazanda faizli ramazan kredisi, Ramazan konseri ve eğlencesi gibi uygulamalar ile en önemli ibadetlerimize ve günlerimize faiz ve eğlenceyi bulaştırmaya kalkışmak ne ise, İslam’ın öğretileceği kurumlarımıza kumarı ve haram kazancı bulaştırmak da aynı şeydir.

Allah muhafaza buyursun bu durum dini hükümleri hafife almak olur ki bu da son derece tehlikeli bir iştir. Günahları ve haramları önemsiz görmek ve sıradanlaştırmak, toplumların çöküşüne giden süreçte ilk adımdır. Enes (r.a.) Efendimizden (s.a.s.) sonra işlenen bir takım amelleri görünce “Siz bir kısım ameller işliyorsunuz ki onlar size göre son derece küçük ve kıldan bile önemsiz amellerdir. Hâlbuki biz onları, Rasûlullah (s.a.s.) zamanında görünce toplumu helak edecek işler olarak görürdük” (Buhari). Bugün haramların sıradanlaşması ve normalleşmesi ve hatta hayırlı işlere kaynak olarak görülmesi de aynı şekilde büyük bir tehlikedir. İslami kavramları haram olan uygulamalarla yan yana getirmek bile başlı başına bir vebaldir. Haramın olduğu yerde bereket olmaz.

TOTO’nunsponsorluğunda yapılacak kurumlarda nesillerimize Kur’an öğretilecek ise, Kur’an kumarı yasaklamıştır. Sünnet öğretilecek ise sünnet de kumarı yasaklamıştır. Fıkıh öğretilecek ise fıkıh da kumarı haram olarak nitelemiştir. Tüm bunlar ortadayken böyle uygulamalara kalkışmak büyük bir akıl tutulmasından başka bir şey değildir.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *