Danıştay’ın aldığı ‘Başörtüsü serbestisi’ kararları

Danıştay’ın aldığı ‘Başörtüsü serbestisi’ kararları

Danıştayın, Türk Silahlı Kuvvetlerinde başörtüsüne vize veren kararının yanı sıra kamu, ortaöğretim, avukatlık, Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında başörtüsü serbestisine onay veren kararları bulunuyor.

Danıştay 2. ve 8. daireleri ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen kararlarda, başörtüsüne ilişkin düzenlemelerde, “laiklik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda bir orantısızlık, kamu yararına ve hukuka aykırılık bulunmadığı” söylenmişti.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *