Kur’an, Mü’minleri nasıl tanımlar?

Kur’an, Mü’minleri nasıl tanımlar?

Allah’ın beğendiği tek bir mümin karakteri vardır. Bu karakter, kadın ve erkek, toplumun insanlara yüklediği farklı roller, makam, mevki, meslek ya da mala dayalı farklılıklara göre değişiklik göstermez.

İnsan güzel ve değerli olan tüm özelliklere ancak Allah’ın hükümlerini gözeterek sahip olabilir. Allah’ın, Kur’an’da çeşitli örneklerle ve ayetlerle tarif ettiği mümin karakteri:

Yalnızca Allah’tan korkup sakınırlar.
Yalnızca Allah’a ibadet ederler.
Allah’ı her şeyin üzerinde tutarlar.
Allah’tan başka îlah aramazlar.
Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmazlar.
Atalarına körü körüne uymazlar.
Hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler.
Gayba iman ederler.
Her şeyin Allah’tan olduğunu bilirler.
Asıl hedefleri Allah’ın rızasıdır.
Allah’ın yasakladığı ve rızasına aykırı olan bir şeyi yapmaya çekinirler.
Allah’ın sınırlarını korurlar.
Kınayanın kınamasından korkmazlar.
“İnsanlar ne der?” değil, “Allah ne der?” düşüncesiyle hareket ederler.
Allah karşısında acizliklerini bilirler.
Allah’ın ayetlerine gönülden boyun eğerler.
Allah’a güvenip-dayanırlar.
Yardımın ancak Allah’tan olduğunu bilirler.
Allah’ı sıkça anarlar.
Güç ve imkânlarına değil sadece Allah’a güvenirler.
Kur’an’a kuvvetle bağlanmışlardır.
Kur’an ayetleri, Allah korkularını ve imanlarını arttırır.
Allah’a asla nankörlük etmezler.
Kıyamet gününe kesin olarak inanırlar.
Kıyamet gününden korkarlar.
Ahirete kesin bilgiyle inanırlar.
Dünya hayatına bağlanmazlar.
Ahirete yönelmişlerdir.
İlmi ve bilimsel yönden kendilerini geliştirirler.
Gelecek endişesi taşımazlar.
Tüm özelliklerini Allah borçlu olduklarını bilirler.
Başlarına gelen her şeyi hayır gözüyle değerlendirirler.
Ekonomik yönden darlıkta olmaları onlara üzüntü vermez.
Ekonomik yönden bollukta olmaları onlara böbürlenme vermez.
Kadere tam iman ederler.
Allah’a, hükümlerine ve elçilerine gönülden itaat ederler.
İbadetlerini titizlikle korurlar.
Şeytanın etkisine girmezler.
Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinirler.
Sadece Allah’ı ve inananları dost edinirler.
Diğer müminlerle bir aradadırlar.
Namaza titizlik gösterirler.
Oruç tutarlar.
Geceleri de ibadet ederler.
Seher vakitlerinde bağışlanma dilerler.
Allah’tan hem kendi günahları, hem de diğer müminlerin günahları için bağışlanma dilerler.
Allah’a yakınlaşmak için gayret ederler.
Allah’a şükrederler.
Tüm güçleriyle Allah yolunda mücadele ederler.
Zorluklar imanlarından döndüremez.
Allah’ın dinini tebliğ ederler.
Kur’an’la öğüt verirler.
Allah yolunda mücadelede gevşeklik göstermezler.
Allah yolunda mücadele için hazırlık yaparlar.
Birbirlerini mücadele için desteklerler.
Mücadeleyi zamanında yaparlar.
Gerekirse mücadelede imanlarını gizleyebilirler.
Küfrün ileri gelenleriyle mücadele ederler.
Küfre karşı zorlu ve onurludurlar.
Küfre karşı tedbirlidirler.
Küfre tuzak kurarlar.
Küfrün zorbalıklarına engel olurlar.
İnkârcılara karşı caydırıcıdırlar.
İnkârcılardan yüz çevirirler.
Münafıklarla mücadele ederler.
Münafık karakterlileri aralarında barındırmazlar.
Gizli ya da açık infak ederler.
Sadaka verirler.
Zekâtı gereği gibi verirler.
Gerekirse toplu olarak hicret ederler.
Emanete riayet ederler.
Güvenilir insanlardır.
Güçlü kişilikleri olur.
Cesur ve kararlıdırlar.
Sadık ve vefalıdırlar.
Kötülüğe en güzel şekilde karşılık verirler.
İyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırırlar.
Daima iyi ve güzel davranışlarda bulunurlar.
Hayırlarda yarışırlar.
Hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar.
Adaletlidirler.
Alçakgönüllüdürler.
Merhametli ve yumuşak huyludurlar.
Müslüman olması için kimseye baskı yapmazlar, zor kullanmazlar.
Öfkelerine kapılmazlar.
Hakkı söylemekten çekinmezler.
Tebliğ karşılığında menfaat gözetmez, karşılığını yalnızca Allah’tan beklerler.
Birbirlerine ve bilenlere danışarak hareket ederler.
Nefislerine göre hareket etmezler.
İtidallidirler.
Sabırlıdırlar.
Duygularıyla değil akıl ile hareket ederler.
Hatalarında direnmezler.
Kibirli değildirler.
Alay etmezler.
Çoğunluğa değil hakka uyarlar.
Allah’ın desteğini daima hissederler.
Yapmayacakları şeyleri söylemezler.
Sözlerine sadıktırlar.
Birbirlerine düşkündürler.
Birbirlerine karşı ölçülü ve saygılıdırlar.
Ayrılığa ve anlaşmazlığa düşmekten titizlikle kaçınırlar.
İsraf etmezler.
Yoksulları korurlar.
Evlilikleri Kur’an’a göredir.
Şahitliklerini dosdoğru yaparlar.
Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.
Dinde aşırılığa kaçmazlar.
İffetlidirler.
Kimsenin hakkını yemezler.
Fedakârdırlar.
Bencillik, kıskançlık ve hasetten kaçınırlar.
Asla ümitsizliğe kapılmazlar.
Sorumluluk sahibidirler.
Dikkatlidirler, şuurları açıktır.
Suçlulara arka çıkmazlar.
Barıştırıcı ve uzlaştırıcıdırlar.
Coşkulu, neşeli ve canlıdırlar.
Estetik ve sanata önem verirler.
Zanla ve arkadan konuşmaz, kusur araştırmazlar.
Sağlıklarını korur, bedenlerine eziyet etmezler.
Anne-babaya güzellikle davranırlar.
Zorluklardan yılmazlar.
Ölmekten veya öldürülmekten kesinlikle korkmazlar.
Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler.
(Erkekler) Kadınları koruyup-gözetirler.
Temizliğe büyük önem verirler.
Sözün en güzelini söylerler.
Allah’ın koruması altındadırlar.
Samimi imanları yüzlerinden belli olur.

Elif Nisa
Habervaktim

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *