“Kalkınmanın Finansmanı” İstanbul’da tartışılıyor

“Kalkınmanın Finansmanı” İstanbul’da tartışılıyor

SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) ve İslam Kalkınma Bankası (IKB), “Kalıcı Kalkınma Zorluklarına Yenilikçi Çözümler Düşünmek” temalı Uluslararası Kalkınmanın Finansmanı Sempozyumu düzenledi.

Sempozyum, 22-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin İstanbul kentinde düzenleniyor ve ulusal kurumlar, uluslararası finans kuruluşları, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Etkinlik, OIC (İslam İşbirliği Teşkilatı – İİT) ülkelerinde kalkınma ile ilgili sorunların ve alternatif çözümlerin masaya yatırılması açısından önemli bir platform sağlayacağı düşünülüyor. Sempozyum süresince araştırmalarının sonuçlarını ve politika önerilerini paylaşmak için akademisyenlere özel bir oturum tahsis edildi.

Sempozyuma ilişkin olarak, SESRIC tarafından yayınlanan ve İslami finans araçlarına vurgu yapılan tanıtım metninde şu ifadelere yer verildi:

İİT’ye hâlihazırda üye 56 üye ülke, ekonomik kalkınma düzeylerine göre çeşitlilik göstermektedir. Birçok üye ülke kalkınmalarını finanse etmek için önemli miktarda kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Esas olarak mevcut kaynakların etkisiz kullanımı ve sermaye birikimi yetersizliğiyle, bu ülkeler kalıcı kalkınma zorluklarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Öte yandan, artan sayıda İİT üyesi ülke kalkınma yardımları konusunda başarı hikayeleri yazmaktadır. Ancak bu ülkelerin kalkınma bağlamındaki yardımlarda edindikleri rolleri ve deneyimleri, küresel düzeyde doğru bir şekilde tanınmamaktadır.

Kalkınma için gereken finansman zorluklarını ele almak amacıyla, dünya genelinde alternatif mekanizmalar dile getirilmektedir. Giderek daha popüler hale gelen özellikle güçlü mekanizmalardan bir tanesi, İİT ülkeleri için etkin bir şekilde kullanıldığında kalkınmayı teşvik etmede etkili olabilecek ve kalkınmayı finanse edebilecek İslami finans araçlarıdır.

Bu bağlamda Sempozyum, öncelikle İİT üye ülkelerini ele alarak, İslami finans araçları da dâhil olmak üzere yenilikçi finansman mekanizmalarının yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde kalkınmayı finanse etmek için mevcut kaynakların etkin kullanım yöntemlerini ve ülke deneyimlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Ayrıca etkinlikte, bazı İİT üyesi ülkelerin kalkınma finansörleri ve gelişmekte olan bağışçı ülkeler olarak küresel kalkınma hedeflerine ulaşmada artan rolünü vurgulanacak ve ana tema çerçevesinde bu roller tartışılacaktır.

Sempozyum hem Türk Hava Yolları hem de Albayrak medya grubu tarafından desteklenmektedir.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *