Ali Rıza Demircan’ın yorumu

Ali Rıza Demircan’ın yorumu

Demircan, “vatandaş olarak ona itâat ederiz. Etmeliyiz de.” derken “itâatimiz farzdır diyemeyiz; çünkü onun laik hukuk ilkeleriyle örtüşen ama İslam’la çelişen çağrıları ve uygulamalarına itâat değil, aykırılık farz olabilir.” diye yazdı.

Ali Rıza Demircan, sahibi olduğu Mirat Haber’de, geçtiğimiz günlerde Harran Üniversitesi rektörü Taşaltun’un söylediği ‘Cumhurbaşkanına itaat farzı ayndır’ sözlerini yorumladı. İlgili haberde konuyu kısaca özetleyen Demircan, bunun ardından kendi yorumunu ortaya koydu. Mirat Haber’in konuya ilişkin haberi şöyle:

“Seküler/Laik Bir Devlette Cumhurbaşkanına İtaat Farz Görülebilir mi?”

“İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir, haramdır” ifadeleri tartışma yaratan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taşaltın, “Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanına itaat konusu daha önce de toplumumuzun gündemine gelmişti.
Ülkemizin ünlü bir haber kanalında hoca (!) olarak defalarca ve saatlerce konuşturulan maruf bir kişi, konuşturulduğu bir demokrasi programında, bir dönemler muhalifi olduğu “Cumhurbaşkanımıza itaatin farz olduğunu” söyledi.

(Farz, yapılması dinen gerekli, yapılmaması günahkâr kılıcı görevdir.)

Kur’an’ımızın Nisa sûresinin “Allah’a itâat edin. Onun Resûlü’ne ve sizden olan yöneticilere de itâat edin…,” anlamını içeren 59. ayetini de delil gösterdi.

Ali Rıza Demircan’ın yorumu:

Cumhurbaşkanımız Bugün de Tercihimdir

Önce tam bir açıklıkla ifade edeyim. Cumhurbaşkanımız R.T. Erdoğan beyefendiyi mümin kardeşim bilir, severim. Dün olduğu gibi bu gün de tercihimdir. Ancak onu yanılmaz mükemmellikte görmem. Hatalar yapmış olduğu ve olabileceğini kabul ederim. Onu Marûf’u emir.. görevimiz gereği eleştirdim ve eleştireceğim de; çünkü ben onun -etrafını saran ve beklentileri gerçekleşmeyince dağılacak veya tehlike anında kaçışacak olan çoğunluk gibi- meddahı değilim, kendisinden hiçbir kişisel ve ailevî beklentisi olmamış ve inşallah olmayacak olan kırk yıllık dostu ve duacısıyım.

Rcep Tayyip Bey Kardeşimiz Seküler /Laik Bir Devletin Cumhurbaşkanıdır

Muhterem Recep Tayyip Bey kardeşimiz, yürürlükteki anayasanın 24. maddesiyle İslâm’ın toplumsal hayatımıza müdahalesini yasakladığı halkı Müslüman, yönetimi laik olan devletimizin Cumhurbaşkanıdır. Örneğin ekonomisi “borca dayalı para basımı ve faiz üzerine kurulu” milyarlarca dolar faizle sömürülen bir ülkenin Cumhurbaşkanıdır. Örnekler çoğaltılabilir.
Anayasal yetkilerini kullanırken bir vatandaş olarak ona itâat ederiz. Etmeliyiz de.

İtaatimiz Farzdır Diyemeyiz Ama…

Ama Cumhurbaşkanımıza “itâatimiz farzdır” diyemeyiz; çünkü onun laik hukuk ilkeleriyle örtüşen ama İslam’la çelişen çağrıları ve uygulamalarına itâat değil, aykırılık farz olabilir. Burada belirleyici olan şahıslar değildir, sistemdir ve de çağrıların/uygulamaların içeriğidir. İtaate delil olarak getirilen Nisa 59’un anlamı bağlamından koparılmamalıdır. Seküler/laik bir devlette /toplumda Cumhurbaşkanına itâat farzdır görüşünün İslâmî temeli yoktur. Üstelik bu tür yaklaşımlar dinimize de zarar verici niteliktedir. Dinimizi siyasete alet etmek olarak görülmesi de doğaldır.

“İtâat Fazdır Diyemeyiz,” ama bazı özel durumlarda bütün müminlere teşmil etmeden kişisel olarak itâati İslâmî bilinçle farz görev olarak algılayabilir miyiz? Doğrusunu Allah bilir bu mümkündür.

1. Mesela darbe girişimi sırasında İslâmî şahsiyetine güven duyulan Cumhurbaşkanımızın “Meydanlara inin” feryadını, zulme karşı ayaklanmak çağrısı olarak farz bir görev şeklinde algılayanlar oldu. Bu tür algılamalarda bir sakınca olmasa gerektir; çünkü görülüp izlenen zulme ve de zalimlere karşı ayaklanmak dinimizde zaten farz bir görevdir.

2. Bunun gibi faizsiz ekonomik bir yapıya geçiş için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak referanduma gidilebilse Cumhurbaşkanımızın destekleme çağrısına itaat de farz olarak görülebilir. Görünmelidir de.

Doğruları en iyi bilen Allah’tır.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *