“İmamlara siyaset yasağı”na ilişkin Diyanet’ten açıklama

“İmamlara siyaset yasağı”na ilişkin Diyanet’ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasa’nın 136. maddesi tarafından çerçevesi çizildiği şekilde görev yapıldığını bildirdi.

Diyanet tarafından yapılan basın açıklamasında, medyada imamlara siyaset yasağı kalkıyor şeklinde verilen haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada Diyanet personelinin devlet görevlisi olduğu, devlet memurlarına getirilen yasakların da söz konusu olduğu vurgulanırken, Anayasa’nın 136. maddesine de işaret edildi. Anayasının ilgili maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.”

Diyanet İşleri tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

“Bazı medya organlarında yer alan personelimizin siyaset yasağının kaldırılmasına yönelik kurumumuz tarafından çalışma yürütüldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasanın 136’ncı maddesine göre, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak görevlerini yerine getirmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Diyanet İşleri Başkanlığı personeli devlet memurudur ve aynı Kanunun devlet memurlarına getirdiği bütün siyasi yasaklara tabidir. Ayrıca, siyaset yasağı konusunda 633 sayılı Kanunun 25‘inci maddesi ile de Başkanlık personeli için özel bir düzenleme yapılmıştır.

Anayasa ve Teşkilat Kanunu ile getirilen siyaset yasağı, Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü din hizmetlerinin bir gereğidir. Ancak siyaset yasağı ile ilgili uygulamalarda bu yasağın geniş ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanmamış olması sebebiyle hangi fiillerin bu kapsamda yer alacağı hususunda zaman zaman tereddütler yaşanmaktadır.

657 sayılı Kanunun memurlar için öngördüğü siyaset yasağının müeyyideleri aynı Kanunun 125’inci maddesindeki disiplin cezaları arasında düzenlenmiştir. Ancak 633 sayılı Kanunun 25’inci maddesindeki uygulama idari bir işlem olmasına rağmen mahkemeler nezdinde disiplin cezaları gibi düşünülmektedir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi çerçevesinde bu madde üzerinde yapılması düşünülen çalışma ile 657 sayılı Kanunun 125’inci maddesindeki disiplin cezalarında olduğu gibi burada da birtakım fiillerin sayılması suretiyle yasağın kapsamının tadat edilmesi ve uygulamada yaşanan sıkıntı ve tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Nitekim Başkanlığımız Hukuk Müşavirliğince 9-12 Ekim tarihlerinde yapılan I. Hukuk Çalıştayı’nda da bu konu değerlendirilmiş ve sonuç bildirgesinde “… siyaset yasağı kavramlarının yeniden tanımlanması amacıyla alakalı başkanlık birimlerinin de katılımı ile Hukuk Müşavirliğimiz koordinesinde bir çalışma başlatılacaktır” şeklinde yer almıştır. Bu açıklama, Diyanet’te siyaset yasağının kalkması şeklinde anlaşılamayacağı gibi siyaset yasağının kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın Anayasa ve yasal düzenlemelere aykırı olacağı açıktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *