Gençlik araştırmaları gerçekleri yansıtıyor mu?

Gençlik araştırmaları gerçekleri yansıtıyor mu?

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından 15-30 yaş arası gençleri anlamak üzere yapılan araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler devam ediyor.

Bu manada Milli Gazete yazarlarından Hüseyin Akın da söz konusu araştırmada yer alan inançla ilgili sonuçlara değiniyor. “Gençlik nereye gidiyor, cumaya mı?” başlıklı yazısında öncelikle araştırmada ortaya çıkan inanç alanıyla ilgili rakamları paylaşıyor Akın:

“Verilen cevapların oranlaması şöyle: %29,6 Atatürkçü, %31,2 Milliyetçi, 16,8’i muhafazakâr, 12,6 ise kendini dindar olarak tanımlıyormuş. Dindarlıkta hedeflenen oran pek tutmamış gibi. Milliyetçilik her kesimde yükselen bir cereyan. Ankete katılanların çoğunluğu hükümetin gençlerle ilgili yürüttüğü politikanın doğruluğunu kabul etmiyor. Gençlerin durumuna dini zaviyeden baktığımızda da koparılan fırtınalara paralel bir sonucun olmadığı görülüyor. ‘Gençler Ateist ve Deist oluyorlar’ yakınmasının yüksek sesle dillendirildiği bu zamanda araştırmaya yansıyan taraf ile halihazırda şikâyet konusu olan durumun aynı şeyi söylemediği görülüyor. Buna göre ülkemizde kendini Ateist olarak kabule eden gençlerin oranı: %1,1, Deist olduğunu söyleyenlerin oranı; 1,0 düzeyinde.”

Hüseyin Akın, inanca ait meselelerin bu tür araştırmalarda tam olarak yansıtılamadığını çünkü gençlerin gerçek cevaplar yerine sosyal ortamlarda kabul görecek cevaplar vermeye meyilli olduklarını belirterek şöyle diyor:

“‘Ateizm -Deizm gençler arasında kol geziyor’ ifadesi abartılı bir iddia değil elbette. Gerçek anket sonuçları gençlerin söylediklerinden çok söylemediklerinde saklıdır. Ufak istisnalar dışında gençler dinsel kimliklerini sansasyona mahal vermemek için ortaya sermezler. Sosyal ortamlarında kabul gören sosyolojik kimliklerini daha çok öne çıkarırlar. Dinsel kimlikler umumiyetle gençler arasında paylaşıma konu olmayan şeylerdir. Dindarım diyen de dinsizim diyen de çoğunlukla ne dediğini ve bununla neyi kastettiğini bilmemektedir. Orucunu kaçırmayan, duasını ihmal etmeyen, kurban, Cuma namazı ve cenaze namazı gibi ritüelleri hiç aksatmadan yerine getiren ateistlerin bolca yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz.

İnanca dair meseleler sokak araştırmalarıyla anlaşılabilecek cinsten şeyler değildir. Her şeyden evvel sokağın baskısı diye bir şey vardır. Yaşantı ile teori arasında bir gözlem yapmak çok daha isabetli sonuçlar verebilir. Müslüman’ca düşünüp deistçe ya da ateistçe hayat süren insanları hangi kategoriye yerleştireceğiz? Hepsi bir yana, daha sahici ve de ayakları yere basan sonuçlar almak istiyorsa araştırma şirketleri hiçbir şey sormadan bile gençlerin içlerinde bulundukları durumu bir okul bahçesinde yarım saat ayakta dikilerek veya okul koridorlarında bir teneffüs miktarı turlayarak anlayabilirler. Büyükler küçüklere çalışmadıkları yerlerden sorular soruyorlar. O soruların cevabı çoğunlukla herkesin kendi zihninde şekillendirdiği cevaba denk düşen cinsten. Gençler klasik zamanlarda olduğu gibi kolayca istatistiklere konu olabilecek özellikler taşımıyor artık. Daha değişken, daha kompleks ve daha girift. Araştırmada sorulan soruların çok önemli bir kısmı farklı gençlik gruplarında farklı biçim ve anlamlarda anlaşılıp yorumlanacaktır. İyisi mi rakamlara ve oranlara değil yaşamlara ve ortamlara bakalım.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *