Perinçek’in ‘Andımız’ yorumu: ‘Yargıçlarımız yeminlerine bağlı kaldılar’

Perinçek’in ‘Andımız’ yorumu: ‘Yargıçlarımız yeminlerine bağlı kaldılar’

Perinçek, “Danıştay yargıçları ve Cumhuriyet yargıçlarımız, ettikleri yemine bağlıdırlar. Bu bağlılık ve kararlılıklarını dosta düşmana ilan etmişlerdir” ifadesini kullandı.

Aydınlık yazarı ve Vatan partisi genel başkanı Doğu Perinçek, Danıştay 8. Dairesi’nin ilköğretim okullarında uygulanan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesini değerlendirerek, “Cumhuriyet Devrimimizin andı, bütün milletin andıydı, yargının da andıydı” diye yazdı. “Yargının andı” başlıklı yazısının ilgili bölümünde şöyle diyor Perinçek:

Bilindiği gibi, idarî işlemlerin yerindeliği, kamunun ihtiyaçlarına uygunlukla ilgilidir. İdare, ülkeyi yönetirken, hukuka uygunluk yanında kamuya ve vatandaşa hizmet açısından da yerinde (isabetli) kararlar almak ve uygulamak durumundadır.

Öğrenci Andı, 1933 yılından 2013 yılına kadar seksen yıl uygulanmıştır. Yeni Cumhuriyet kuşakları, Öğrenci Andıyla başlayan bir Millî Eğitim sistemiyle yetiştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinde iki bakanlığın isminde Millî nitelemesi bulunuyor: Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlığı! Bu niteleme, Anayasalarımızın değişmez yönlendirmesi olmuştur.

Cumhuriyet Devrimimizin andı, bütün milletin andıydı, yargının da andıydı. Bugün yaşayan kuşaklar, bu Andı okuyarak yetişti. Şimdi Yargı kararı da göstermektedir ki, Danıştay yargıçları ve Cumhuriyet yargıçlarımız, ettikleri yemine bağlıdırlar. Bu bağlılık ve kararlılıklarını dosta düşmana ilan etmişlerdir.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *