Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi

Dünya üzerinde İslam ekonomisi ve finansı alanlarında çalışma yapan akademisyenler ile uygulayıcı konumda olan sektör temsilcilerini bir araya getiren “1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi” Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi’nde gerçekleşen açılış oturumu ile dün başladı.

“1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü” adlı etkinliğin açılışına KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Al-Balqa Applied Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Sorour Zoubı, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Al-Balqa Applied Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saad Aboqudais, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Salih Tuğ, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahrettin Atar, Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkan Yrd. Necati Şahin ile ülkemizden ve farklı ülkelerin üniversitelerinden çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Atar, Türkiye’deki katılım bankalarının toplam bankacılık sistemi içerisindeki payının yüzde 5 seviyesinde olduğunu belirterek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu oran Ürdün’de yüzde 15 seviyesinde. Dünyada bankacılık sisteminin yüzde 100’ü İslami olan iki ülke olarak yalnızca İran ve Sudan bulunmakta. Dünyadaki İslami bankaların aktiflerinin toplamı dünyadaki tüm bankacılık sisteminin aktifine oranla yüzde 2’nin bile altında kalmaktadır. Bir yanıyla ise bunu İslami bankacılığın sahip olduğu büyük bir büyüme potansiyeli olarak görebiliriz.

Kongre hakkında da bilgi veren Atar, İslam ekonomisi ve finansı konularını içeren biri genel oturum olmak üzere toplam 10 oturumda 53 bildiri sunulacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat
Etkinliğin açılışında konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise şunları söyledi: “Şahsi, kişisel finans durumundan devlet finanslarına geçiyoruz. Günümüzde özellikle Türkiye’ye yapılan finansal saldırılara hepimiz şahidiz. Bunların içinden çıkmanın yollarının birisi de İslami bir yapıya kavuşmak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın faize yönelik söylediklerini hepimiz biliyoruz. İslami kurallara bağlı olarak İslami ekonomik sürecin tüm toplumda ve İslam ülkelerinde oturtulacağına inanıyorum.”

Rektör Prof. Dr. Abdullah Sorour Zoubı
Al-Balqa Applied Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Sorour Zoubı, İslam ülkelerinin sıkıntı yaşadığı mevcut bankacılığa karşı yeni bir düzene ihtiyaç bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu yeni düzenin kurulması için kamu yönetimi bilimleri olsun, sosyal bilimler olsun, İslami bilimler, fıkıh bilimlerini hiçbir şekilde ayırmamak lazım. 2008 yılındaki finansal kriz sadece ekonomik krizi değil aynı zamanda toplum içerisinde toplumsal krizleri de beraberinde getirdi ve çok büyük krizler de önümüzde beklemektedir. Bizlerin de İslami bir bankası olsun ve uluslararası bankacılarının baskısından kurtulalım. En büyük hedefimiz de kendi üniversitemizdeki iktisat uzmanları ile Karabük Üniversitesindeki iktisat uzmanlarının birlikte çalışmalar yapıp bu teori durumları pratiğe çevirmeleridir.”

Prof. Dr. Murat Ağarı
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı ise İslam ekonomisi ve finans konusunun son yıllarda dünyada ve ülkemizde sayısı hızla artan çalışmalardan birisi olduğunu ifade ederek “Faizsiz bankacılık, toplumumuz için iyi alternatifler oluşturmaktadır. Nitekim küresel krizin bankaları büyük bir buhranla karşı karşıya getirdiği son dönemde faizsiz bankalar doğaları gereği kriz koşullarına daha dayanıklı olduklarını kanıtladı. Özellikle devlet bankalarının da katılım bankaları kurarak bu sahaya inmiş olması İslami bankacılık ve finans alanının geliştiğini ve giderek gelişeceğini göstermektedir.” diye konuştu.

Prof. Dr. Fahrettin Atar
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahrettin Atar, Karabük Üniversitesinde kuruluşundan itibaren bir çok uluslararası kongre ve sempozyum düzenlendiğini dile getirerek “Bu etkinliklerde bilim adamları bilimsel konularda tartışmalarıyla Karabük ilimizin kültür ve bilim hayatına katkıda bulundu. Bu kongrenin de bilim adamlarının konuşma ve tebliğleriyle ülkemizin ekonomik hayatına ışık tutacak bilimsel görüşler ortaya koyacağına inanıyorum.” dedi.

Necati Şahin
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkan Yrd. Necati Şahin konuşmasında İslam bankacılığının ulusal ve uluslararası düzeyde nasıl organize edildiğini hakkında bilgi vererek ” İslam bankacılığı tanımı ne kadar doğru bir tanım bunu tartışmamız gerekiyor. 2008 krizinden sonra İslami bankacılık konusunda büyük bir yönelme olmuştur. Dünya bankacılık sektöründe çok küçük yer tutsa bile gerek İslam ülkelerinde gerek batı ülkelerinde buna yönelik eğilimler var.” diye konuştu.

Prof. Dr. Salih Tuğ
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Salih Tuğ ise konuşmasında İslam bankacılığının tarihine değinerek şunları söyledi: “İslam bankacılığı diye isimlendirilen bu sistemin tarihi başlangıcına bakacak olursak 1960’lı yıllar olduğunu görürüz. Mısırlı iktisat alimi Dr. Ahmed El-Naggar’ın 1960 yılında başlattığı bir iktisat hareketi var yani toplanmış sermayenin belirli bir noktası faizsiz olarak iştirakçilere kullandırması meselesidir. Mühim olan 6 asırlık gelişmiş bir bankacılık karşısında 60 senelik bir İslam bankacılığı adı verilen bir sistemin bugün dünyada ortaya çıkarmaya başlandığını görüyoruz.Gelişecek olan durumun bir başlangıcındayız. İslam bankacılığı dünyada gelişmeye adaydır.”

Prof. Dr. Adelnasser Talab Alzyoud
Al-Balqa Applied Üniversitesinden Prof. Dr. Adelnasser Talab Alzyoud ise konuşmasında adaletsizlik esasına dayanan mevcut ekonomiye karşı İslam bankacılığına doğru bir yönelme olduğunu ve 2008 krizinin bu arayışı daha da hızlandırdığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “ Mevcut sadece büyüme ve daha fazla yatırım esas alınmaktadır. İslam iktisadının kapitalist ve sosyalist düzenlere göre en önemli farkı insanlığı temel esas almasıdır. İkinci özelliği ise hak yememeyi esas almasıdır. Zekatlar sayesinde toplum gelir adaleti daha düzgün hale gelmektedir. Ülke kaynakların dağılımında yine eşit ve adaletli dağıtım esas alınır. İslami mali sistemde ise faizden uzak durulmaktadır. İslami bankacılıkta ise hem kar hem zarar yani ortaklık katılım sistemi vardır.”

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu
Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu konuşmasında İslam bankacılığının kurucusu ve ilk uygulayıcısının Mısırlı iktisatçı Dr. Ahmed El-Naggar olduğunu belirterek “İslam bankacılığın konvansiyonel bankacılığa rakip olarak ortaya çıkan yeni bir sistem olması konusunda çok önemli çalışmaları oldu. İslam bankacılığında Naggar ön plana çıkar.” dedi. Tabakoğlu, İslam ekonomisinin giderek İslam kapitalizmine dönüştürülmeye çalışıldığını ifade ederek “Bu çerçeve içerisinde İslam kapitalizmi diye bile kitaplar çıkıyor. Sanki İslamiyet, kapitalizmin faizsiz ve zekatlı versiyonu gibi ortaya konuluyor. Bunun temel sebebi ise İslam iktisat tarihinin tam anlamıyla bilinmemesinden kaynaklanıyor.” diye konuştu.

1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi açılış konuşmalarının ardından alanlarında uzman katılımcılar tarafından yapılan oturumlarla devam etti. Kongre 28 Eylül Cuma günü sona erecek.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *